Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt de participare acordare finantare nerambursabile- Domeniul Cultura Culte Religioase

« Inapoi

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENEŞTI

JUDEŢUL CLUJ

Moldovenesti, nr.240

Tel/Fax: 0264 329701

Email: pmoldovenesti@yahoo.com

 

Nr. 2718 din 02.05.2017

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2017, domeniul CULTURA-CULTE RELIGIOSE

 

  1. Autoritatea contractantă – Comuna Moldovenești -Consiliul Local, cu sediul in localitatea Moldovenești, strada Principală, nr. 240, județul Cluj, cod fiscal 4426239, tel/fax: 0264/329.701, email:pmoldovenesti@yahoo.com
  2. Reglementări legale privind acordarea de finanțări nerambursabile
  1. Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii,-  culte religioase recunoscute conform legii.
  2. Domenii pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul local: programe culturale, activități de tineret, culte religioase.
  3. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuei să se deruleze conform specificațiilor din ghidul solicitantului, respectiv contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.
  4. Durata proiectelor: anul 2017
  5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate accesa de pe site-ul Primăriei comunei Moldovenești – www.primariamoldovenesti.ro – secțiunea informații europene, ghid cultura 2017.
  6. Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul Solicitantului la sediul Primăriei comunei Moldoveneșți, loc. Moldovenești, str.Principală, nr.240, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 31.05.2017, ora 10:00.
  7. Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către o comisie de evaluare și selecționare, constituită prin Dispoziția primarului.
  8.  La încheierea procedurii de evaluare și selecționare, se va afișa pe site-ul Primăriei comunei Moldovenești rezultatul selecției precum și fondurile alocate pentru fiecare proiect în parte.

 

Primar,

Mărginean Ioan


Lista de fisiereAnunt de participare proiect cultura, culte 2017.doc