Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

NOU!!! Anunt pentru selectia unui locatar in vederea inchirierii terenului in zona Stejeris in suprafata de 19.444 mp

« Inapoi

Anunţ pentru selecţia unui locatar in vederea inchirierii terenului in suprafata de 19.444 mp situat in Comuna Moldovenesti, zona Stejeris, tarla 58, parcela 67

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Moldovenesti  anunţă organizarea procedurii de selectie pentru identificarea unui locatar si încheierea unui contract de inchiriere a terenului in suprafata de 19.444 mp situat in Comuna Moldovenesti, zona Stejeris, tarla 58, parcela 67, nr.cadastral 52840, in conformitate cu obiectivele locatorului din documentatia de atribuire si prevederilor legii nr. 215/2001 art. 123 alin. 2 si HCL nr. 31/2014.

Destinatia terenului – organizare de santier pentru investitia “Proiectare si executie autostrada Sebes-Turda-lot4”

Ofertantul trebuie să fie persoana fizică, juridică sau asociere de persoane fizice sau juridice.

Oferta se va întocmi ţinându-se cont de toate prevederile documentaţiei de atribuire.

Documentatia de atribuire se va ridica de la secretariatul  Primariei incepand cu data de 13.03.2015 .

- Data limita de depunere a ofertelor – 19.03.2015 , ora 1000 .

- Adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Moldovenesti, com. Moldovenesti ,str. Principala, nr. 240, judetul Cluj, Cod poştal: 407430.

- Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – 1(un) exemplar original

- Ofertele se redacteaza în limba română, într-un singur exemplar original.

- Ofertanţii transmit ofertele lor în doua plicuri sigilate, unul exterior şi două interior, care se înregistreaza, în ordinea primirii lor, la registratura primăriei, precizându-se data şi ora.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.03.2015 , ora 1100, la sediul primariei Moldovenesti, str. Principala, nr. 240, judeţul Cluj .

Pretul minim de inchiriere/12luni = 341.000 RON.


Lista de fisiereanunt pt. site.doc