Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Vegetaţia şi fauna

« Inapoi

Vegetaţia în zona comunei Moldoveneşti este caracteristică etajului colinar de vegetaţie al ţării, fiind prezente numeroase formaţiuni forestiere, predominate de specii de copaci precum gorunul, carpenul şi stejarul. Pe lângă aceste specii predominante se întâlnesc şi specii precum paltinul, jugastrul, teiul pucios, păduri de ulm şi frasin.. În zonele mai înalte apar specii de fag, iar izolat pâlcuri de molid, zadă şi pin negru. Pajiştile au întinderi reduse, fiind caracterizate de specii precum păişul şi iarba vântului.

Fauna în zona localităţii Moldoveneşti este diversificată în funcţie de relief şi vegetaţie. Astfel în zona muntoasă şi deluroasă apar specii precum: căpriorul, mistreţul, iepurele, fazanul, lupul, vulpea, veveriţa, gaiţa, guşterul, şarpele de alun. Pe lângă aceste specii de animale apar şi numeroase specii de păsări precum: turturica, mierla neagră, privighetoarea, ciocănitoarea, ochiul boului, cucuveaua, uliul păsărar, vrabia, stăncuţa. Animale de talie mai mică sunt: hârciogul, şoarecele de câmp, orbetele şi diferite specii de reptile şi insecte. Fauna acvatică cuprinde specii precum: cleanul, mreana, carasul, scobarul, plătica, carasul, crapul şi somonul.