Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Resurse naturale

« Inapoi

Potenţialul natural al comunei este diversificat. Resursele naturale pot fi împărţite în două categorii:

Resurse naturale de suprafaţă formate din: vegetaţie bogată şi variată - păduri, păşuni şi fâneţe. Materialul lemnos reprezintă principala sursă de combustibil în zonă  şi materiale pentru construcţii. Principalele resurse care pot fi utilizate ca şi materie primă pentru construcţii aflate in perimetrul comunei Moldoveneşti sunt: piatră calcaroasă, nisipuri şi pietrişuri.

Resurse naturale de adâncime - În zona comunei Moldoveneşti se găsesc numeroase izvoare de apă. Subsolul prezintă zăcăminte minerale de: gips, calcar şi argilă nisipoasă.