Primaria Mociu - www.primariamociu.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Program cu publicul

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ LOCALǍ, CADASTRU ŞI AGRICULTURǍ ŞI ADMINISTRATIV

Consilier I, gr. superior

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

referent III gr. superior

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

muncitor, IV/1

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

guard II, IV1

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

Consilier I, gr. debutant

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICǍ

PRIMAR AL COMUNEI MOCIU

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

VICEPRIMAR AL COMUNEI MOCIU

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE

Consilier I, gr. debutant

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

Consilier I, gr. asistent

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

referent III

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

referent IA

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT STARE CIVILǍ

referent III

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT CULTURǍ, BIBLIOTECǍ COMUNALǍ

bibliotecar, IA, S

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT CONSILIER PRIMAR

consilier primar IA, S

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT POLIŢIA LOCALǍ

poliţist local III, gr. superior

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

poliţist local III, gr. asistent

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

poliţist local III, gr.debutant

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT CENTRU DE ZI TIP „AFTER SCHOOL”

şef centru

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

psiholog, I, S

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

personal administrativ, I, G.

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARǍ

Consilier I, gr. principal

Luni-Joi - 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30