Primaria Miheşu de Cīmpie - www.mihesudecimpie.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ACHIM BOGDAN LUCIAN + OROIAN MADALINA RAMONA

« Inapoi

JUDETUL  MURES
PRIMARIA COMUNEI MIHESU DE CIMPIE
- Stare civila –

PUBLICATIE
 

Astazi 30.03.2018 a fost inregistrata declaratia de casatorie a dlui ACHIM BOGDAN LUCIAN in varsta de 25 ani cu domiciliul in TIRGU MURES  str . BODOR PETER NR 6 AP. 5, judetul MURES
    Si a d-nei OROIAN MADALINA RAMONA in varsta de 20 ani ,cu domiciliul in  MIHESU DA CIMPIE,SAT RAZOARE str  . 9MAI NR .6A M, judetul MURES.
    In temeiul art 285 din Codul Civil , orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
    Opunerea la casatorie se face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza , in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.


Ofiter de stare civila
VAMOS ILEANA- ADRIANA

__________________