Primaria Miheşu de Cīmpie - www.mihesudecimpie.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, sărbătorite in comuna... - 28 Noiembrie, 2018
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei Miheşu de... - 28 Noiembrie, 2018
privind aprobarea prelungirii valabilitătii... - 28 Noiembrie, 2018
Privind respingerea modificarea Hotararii Consiliului Local Mihesu de Cīmpie nr.11/31.01.2018 privind... - 30 Octombrie, 2018
privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei Miheşu de... - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale... - 30 Octombrie, 2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/07.09.2018 a Consiliului Local al comunei... - 30 Octombrie, 2018
Privind aprobarea Codului de conduită a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul... - 30 Octombrie, 2018
Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare... - 10 Octombrie, 2018
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local la comunei MIHEȘU DE CĪMPIE. - 10 Octombrie, 2018
raport - 09 Octombrie, 2018
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mihesu de Cimpie,jud.Mures pentru... - 21 Septembrie, 2018
hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de... - 07 Septembrie, 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului... - 07 Septembrie, 2018
HOTĂRĀREA Nr.34 din:10.08.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare cuprinzand organizarea... - 10 August, 2018
HOTĂRĀREA Nr. 33 din 10.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei... - 10 August, 2018
HOTĂRĀREA Nr.32 din 10.08.2018 privind aprobarea modificării si completării HCL... - 10 August, 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului... - 07 August, 2018
Hotararea - 20 Iulie, 2018
Hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 27/29.06.2018 referitoare la īnfiinţarea... - 20 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii... - 20 Iulie, 2018
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedintă care să conducă sedintele Consiliului... - 20 Iulie, 2018
infiintare club sportiv - 29 Iunie, 2018
concesionare teren - 29 Iunie, 2018
indicatori - 29 Iunie, 2018
concesionare bunuri - 17 Mai, 2018
infrastructura rutiera - 17 Mai, 2018
modificare buget - 17 Mai, 2018
conventie cooperare - 17 Mai, 2018
aprobarea utilizarii domeniului public - 16 Aprilie, 2018
privind stabilirea a amplasamentului capelei mortuare ce urmeaza a se construi in satul Razoare - 30 Martie, 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala... - 30 Martie, 2018
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Mihesu de Cimpie... - 30 Martie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedintă care să conducă sedintele Consiliului Local al... - 30 Martie, 2018