Primaria Miheşu de Cīmpie - www.mihesudecimpie.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2019

2019 2018

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local Convocator sedinte Consiliul Local


Proiect de hotarare


PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea Procesului verbal cu rezultatele inventarierii la data de... - 21 Ianuarie, 2019
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea īncheierii unui act adițional la contractul de... - 17 Ianuarie, 2019
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind stabilirea tarifului de gestionare al deseurilor colectate in comuna... - 16 Ianuarie, 2019
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 2018 - 15 Ianuarie, 2019
P R O I E C T DE H O T Ă R Ā RE privind aprobarea Planului de acţiuni şi de... - 10 Ianuarie, 2019
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului local al comunei Mihesu... - 03 Ianuarie, 2019
Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din... - 03 Ianuarie, 2019

Proces verbal al sedintei de consiliu local


sedinta extraordinară din 07.01.2019 - 07 Ianuarie, 2019

Convocator sedinte Consiliul Local


convocarea Consiliului Local al comunei Mihesu de Cīmpie īn şedinta ordinară īn data de... - 21 Ianuarie, 2019
Convocarea Consiliului Local al comunei Mihesu de Cīmpie īn şedinta extraordinară - 04 Ianuarie, 2019