Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Transparenta Decizionala

Concursuri

Rezultate finale ale concursului organizat in data de 17.01.2018 (2018-01-17)
Rezultate selecție dosare (2018-01-08)

Proiecte de hotărāri

Stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență (2016-04-25)
Proiect de hotătāre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare a localităților din județul Mureș (2016-03-23)

Publicații

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale la data de 30.09.2018 (2018-10-12)
Lista funcțiilor și a veniturilor salariale la data de 31.03.2018 (2018-04-04)
Lista funcțiilor și a veniturilor salariale (2017-09-29)

Rapoarte de implementare ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2017 (2018-01-09)
Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 pentru anul 2017 (0000-00-00)
Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 pentru anul 2015 (2016-04-22)
Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2015 (2016-04-22)