Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Rezultate selecție dosare concurs 26.11.2018

« Inapoi

16 Noiembrie, 2018

PROCES  VERBAL

PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR

Încheiat azi  16 noiembrie 2018

  Cu ocazia  selecţiei dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional ASISTENT din cadrul Compartimentului relații cu publicul, și respectiv Referent, clasa III, grad profesional ASISTENT din cadrul Compartimentului asistență socială.

 Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr. 895/05.11.2018 constată că:

-          Pentru funcția publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului relații cu publicul au fost depuse un număr de 5 dosare  de concurs, după cum urmează:

Glodarenco Olimpiu Manuel înregistrată sub nr.5835/30.10.2018

Șușu Ștefania-Ioana înregistrată sub nr.5985/06.11.2018

Vodă Gheorghe înregistrată sub nr.6022/08.11.2018

Bordi Evelin înregistrată sub nr.6057/12.11.2018

Szekely Aurora-Claudia înregistrată sub nr.6085/12.11.2018       

-          Pentru funcția publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului asistență socială au fost depuse un număr de 3 dosare  de concurs, după cum urmează:

Jenei Julia înregistrată sub nr.6004/07.11.2018

Pop Vasilica înregistrată sub nr.6062/12.11.2018

Szekely-Varga Gabriella Eniko înregistrată sub nr. 6082/12.11.2018

            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor de concurs:

 a)      Pentru funcția publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent

din cadrul Compartimentului relații cu publicul

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Glodarenco Olimpiu Manuel

ADMIS

NU ESTE CAZUL

2.

Șușu Ștefania-Ioana

ADMIS

NU ESTE CAZUL

3.

Vodă Gheorghe

ADMIS

NU ESTE CAZUL

4

Bordi Evelin

ADMIS

NU ESTE CAZUL

5

Szekely Aurora-Claudia

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice (art.54 lit. g) din Legea nr.188/1999


b) Pentru funcția publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent

din cadrul Compartimentului asistență socială

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Jenei Julia

ADMIS

NU ESTE CAZUL

2.

Pop Vasilica

ADMIS

NU ESTE CAZUL

3.

Szekely-Varga Gabriella Eniko

ADMIS

NU ESTE CAZUL


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Primăriei comunei Mica, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Afişat astăzi,  16.11.2018 ora 1200, la sediul Primăriei comunei Mica.

 

 

COMISIA,