Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Finanțare culte religioase 2018

« Inapoi

14 Mai, 2018

Nr. 2808 / 11.05.2018

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local al comunei Mica

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România ,în anul 2018

 

            1. Autoritatea finanțatoare COMUNA MICA,cu sediul în localitatea Mica,nr.56,județul Mureș,CUI 4565245,anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,conform OG nr.82/2001,aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.125/2002 și HG nr.1470/2002,în anul fiscal 2018.

           2. Reglementări legale:

          3. Sumele puse la dispoziție pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult pentru anul 2018,conform Hotărârii Consiliului local Mica nr.12/12.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2018,este de 10.000 lei.

        4. Calendarul pentru depunerea proiectelor,evaluarea și comunicarea rezultatelor:

           a) Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 11 mai 2018- 11 iunie 2018, ora 12.00

           b) Selecționarea și evaluarea cererilor de finanțare: 12 iunie 2018 – 19 iunie 2018

           c) Comunicarea rezultatelor evaluării: 20 iunie 2018

            d) Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,aflate pe raza comunei Mica,se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație,prin hotărâre a Consiliului local,cu încheierea unui protocol de finanțare între autoritatea publică locală și unitatea de cult beneficiară.

           Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a cererilor de finanțare sunt prevăzute în Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Mica pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute din România,aprobat prin HCL nr.29/30.05.2016,publicat pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțare culte religioase).

          Documentația pentru acordarea spijinului financiar se poate descărca de pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro(secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțare culte religioase).

         Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament,întocmită într-un singur exemplar,în limba română la Registratura Primăriei comunei Mica,cu specificația ”Cerere sprijin financiar culte”,până la data de 11 iunie 2018,ora 12.00.

         Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se va realiza de către Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale,învăţământ,sănătate şi familie,muncă şi protecţie socială,protecţie copii, din cadrul Consiliului local al comunei Mica.Din partea executivului,se vor numi 3 persoane,prin dispoziția primarului,două cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecționare a cererilor de sprijin financiar,iar o persoană fără drept de vot,va asigura secretariatul comisiei.

         Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Mica sau la numărul de telefon 0265 454112.

PRIMAR                                                                                               SECRETAR

SZEKELY Ladislau                                                                             KERTESZ Istvan Andras


Lista de fisiereHCL 29.pdf ANEXA 3-RAPORT DE JUSTIFICARE PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR.doc ANEXA 2-DeclaraTie pe proprie rAspundere (1).doc anexa 1-FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR (1).doc Regulament sprijin financiar culte.doc