Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Finanțări nerambursabile 2017 - Legea nr.350/2005

« Inapoi

21 Iunie, 2017

Nr. 3609 / 21.06.2017

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local

al comunei Mica pe anul 2017 pentru activități nonprofit de interes local

 

            1. Autoritatea finanțatoare COMUNA MICA,cu sediul în localitatea Mica,nr.56,județul Mureș,CUI 4565245,tel. 0265 454112,fax. 0265 454033.

           2. Reglementări legale:

          3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Mica pe anul 2017,pentru activități nonprofit de interes local,sunt: sport.

          4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților nonprofit de interes local pentru anul 2017,conform Hotărârii Consiliului Local Mica nr.23/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Mica,sunt următoarele:

          5. Durata finanțării nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local:

          - anul 2017

          6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțari nerambursabile Legea nr.350/2005). Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament,întocmită in două exemplare (original și copie),în limba română,în plic sigilat, la Registratura Primăriei comunei Mica, fiind specificată denumirea beneficiarului, titlul proiectului, domeniul pentru care solicita finantarea.

           Solicitanții vor depune documentația la Registratura Primăriei Mica,localitatea Mica nr.56,până la data limită de 24 iulie 2017,ora 10.00.

          7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare,constituit prin hotărârea Consiliului local și dispoziția primarului.

           8. Comisia de evaluare și selecționare va comunica la încheierea procedurii de evaluare și selecționare,în scris,solicitanților rezultatul selecției,precum și sumele propuse a fi alocate,pentru fiecare proiect în parte.

           Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Mica sau la numărul de telefon 0265 454112.

 

 

PRIMAR                                                                                             SECRETAR  

SZEKELY Ladislau                                                                              KERTESZ Istvan Andras                   


Lista de fisieremodel BUGET DETALIAT.doc REGULAMENT FINANTARE.docx scan1190.pdf