Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt organizare licitație publică Ón vederea Ónchirierii unor suprafețe de pajiști

« Inapoi

27 Aprilie, 2017

Nr. 2520 / 27.04.2017

 

ANUNŢ

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii suprafeţei de 24,98 ha

 pajişti,proprietatea publică al comunei Mica

 

                În conformitate cu prevederile HCL nr.34/26.04.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 24,98 ha pajisti,proprietatea publică a comunei Mica,UAT Comuna Mica organizează licitaţie publică pentru închirierea următoarelor suprafeţe de pajişti proprietatea publică a comunei :

 

Nr.crt.

Localitatea

Trupul de pajiste

Nr.bloc fizic

Suprafaţă – ha -

  1.  

Hărănglab

V Telcere

442

14,00

  1.  

Deaj

XI Coaste

921

0,98

  1.  

Deaj

VIII Dobarca

526

2,00

  1.  

Deaj

V Leiaro

1892

3,20

  1.  

Deaj

V Leiaro

3472

1,70

  1.  

Ceuaș

I Nyrmege

1602

1,36

  1.  

Ceuaș

I Nyrmege

1601

1,74

TOTAL

 

24,98

 

Licitatia publică  se va desfăsura in data de 9 mai 2017  ora 9.00 la sediul Primariei Mica.

Inscrierea la licitatie se va face până în data de  8 mai 2017  ora 12.00, la sediul Primariei Mica,  nr. 56.

 Condiţiile de participare ,precum si actele necesare sunt cele prevăzute în caietul de sarcini anexa la HCL nr.34/26.04.2017.


Lista de fisierescan1035.pdf