Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Informatii de interes public

Achiziții publice

Bilanțuri contabile

Buget din toate sursele de venituri

Buletin informativ

Formulare tip

Formulare tip (2017-01-11)

Jurisprudența CEDO care vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Lista cauzelor CEDO (2017-05-08)
Principiile ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (2017-05-08)

Rapoarte de implementare ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 pentru anul 2016 (2017-01-06)
Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2016 (2017-01-06)

Solicitare informații de interes public

Conducerea instituției și persoana responsabilă pentru Legea nr.544/2001 (2017-01-11)
Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001 (2017-01-11)
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate,potrivit legii,de către Primăria Comunei Mica (2017-01-11)
Lista cuprinzând documentele de interes public (2017-01-11)
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (2017-01-11)
Rapoarte anuale (2017-01-11)