Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2019 2018 2017 2016 2015 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2017 prin dispoziția primarului... - 27 Decembrie, 2017
Stabilirea numărului maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația... - 27 Decembrie, 2017
Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mica și Direcția Silvică... - 27 Decembrie, 2017
Aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Văii... - 27 Decembrie, 2017
Stabilirea modalitatii de efectuare a pazei pe raza comunei Mica în anul 2018 - 27 Decembrie, 2017
Aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe... - 27 Decembrie, 2017
Modificarea HCL nr.36/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 - 27 Decembrie, 2017
Aprobarea proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142... - 20 Noiembrie, 2017
Modificarea HCL nr.56/2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a... - 20 Noiembrie, 2017
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril III... - 20 Noiembrie, 2017
Rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 20 Noiembrie, 2017
Rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 24 Octombrie, 2017
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 20.10.2017 - 23 Octombrie, 2017
Avizarea documentației de urbanism PUG al Comunei Mica - 20 Octombrie, 2017
Aprobarea volumului şi a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea... - 20 Octombrie, 2017
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - 20 Octombrie, 2017
Plan de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 - 20 Octombrie, 2017
Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care... - 20 Octombrie, 2017
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și... - 20 Octombrie, 2017
Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care... - 20 Octombrie, 2017
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Modernizare și... - 20 Octombrie, 2017
Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care... - 20 Octombrie, 2017
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire... - 20 Octombrie, 2017
Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care... - 20 Octombrie, 2017
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire dispensar... - 20 Octombrie, 2017
Stabilirea taxei speciale pentru utilizarea casei mortuare din localitatea Deaj,comuna Mica - 20 Octombrie, 2017
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei mortuare din localitatea... - 20 Octombrie, 2017
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril II... - 20 Octombrie, 2017
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril I... - 20 Octombrie, 2017
Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții... - 25 Septembrie, 2017
Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții... - 25 Septembrie, 2017
Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții... - 25 Septembrie, 2017
Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții... - 25 Septembrie, 2017
Rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 25 Septembrie, 2017
Rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 08 Septembrie, 2017
Alegere presedinte de sedinta - 08 Septembrie, 2017
Desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Mica în Consiliul de administrație al... - 04 Septembrie, 2017
Aprobarea volumului şi a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea... - 04 Septembrie, 2017
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 31.07.2017 - 01 August, 2017
Stabilirea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și... - 31 Iulie, 2017
Stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii locali pentru... - 31 Iulie, 2017
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil,proprietatea publică a comunei... - 31 Iulie, 2017
Aprobarea listei activităților de muncă neremunerată în folosul comunității... - 31 Iulie, 2017
Aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului ”Modernizarea drumurilor... - 12 Iulie, 2017
Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară - 07 Iulie, 2017
Desemnnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Mica în comisia de concurs pentru ocuparea... - 29 Iunie, 2017
Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Comuna Mica și Inspectoratul de... - 29 Iunie, 2017
Darea în folosință gratuită a unui imobil,proprietatea privată a comunei Mica - 29 Iunie, 2017
Însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în comuna Mica,sat... - 29 Iunie, 2017
Aprobarea solicitării de finanțare în cadrul Programului național de cadastru și... - 29 Iunie, 2017
Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mica și Direcția Silvică... - 29 Iunie, 2017
Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2017 prin dispoziția primarului... - 29 Iunie, 2017
Alegere presedinte de sedinta - 29 Iunie, 2017
Rectificarea suprafeței imobilului înscris în cartea funciară nr.51885... - 30 Mai, 2017
Aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul local și Primăria comunei Mica și... - 30 Mai, 2017
Dezmembrarea imobilului-teren intravilan înscris în cartea funciară nr.50012... - 30 Mai, 2017
Aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Mica pe anul 2016 - 30 Mai, 2017
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil,teren intravilan,proprietatea... - 30 Mai, 2017
Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al... - 30 Mai, 2017
Rectificarea suprafeței imobilului înscris în cartea funciară nr.50168 Mica,proprietatea... - 30 Mai, 2017
Rectificarea suprafeței imobilului înscris în cartea funciară nr.50078 Mica,proprietatea... - 30 Mai, 2017
Alipirea unor imobile,proprietatea publică a comunei Mica și rectificarea suprafeței... - 30 Mai, 2017
Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului și a... - 26 Aprilie, 2017
Implementarea proiectului ”Modernizarea și renovarea Căminelor culturale din satele... - 26 Aprilie, 2017
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 - 26 Aprilie, 2017
Schimbarea destinației spațiului,proprietatea publică a comunei Mica,situat în imobilul -... - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 24,98 de... - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil,proprietatea privată a comunei... - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere - 26 Aprilie, 2017
Însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea comunei Mica - 26 Aprilie, 2017
Însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Mica pe anul 2016 - 26 Aprilie, 2017
Abrogarea art.38 pct.5 și a art.40 din HCL nr.39/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și... - 26 Aprilie, 2017
Validarea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte locuitorii satului Căpîlna de sus - 26 Aprilie, 2017
Aprobarea retragerii unor unități administrativ-teritoriale din Asociația de Dezvoltare... - 23 Martie, 2017
Aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe... - 23 Martie, 2017
Aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2017 - 23 Martie, 2017
Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului și a... - 20 Martie, 2017
Implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna... - 20 Martie, 2017
Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mica - 20 Martie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Construire... - 13 Martie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitarea și... - 13 Martie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizarea sistemului de... - 13 Martie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare și... - 13 Martie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Construire dispensar... - 13 Martie, 2017
Alegere presedinte de sedinta - 13 Martie, 2017
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare DC 76... - 31 Ianuarie, 2017
Aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea repartizării... - 09 Ianuarie, 2017
Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor reprezentând servicii de telefonie mobilă - 09 Ianuarie, 2017
Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare - 09 Ianuarie, 2017
Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2016 prin dispoziția primarului... - 09 Ianuarie, 2017