Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2011

2019 2018 2017 2016 2015 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Rectificarea bugetului local - 14 Martie, 2011
Aprobarea modalitatii de efectuare a pazei pe raza comunei - 14 Martie, 2011
Modificare stat de functii - 14 Martie, 2011
Constituire fond de accesibilizare a padurilor - 14 Martie, 2011
Aprobare plan de actiuni si de lucrari de interes local - 14 Martie, 2011
Aprobarea unor taxe locale - 14 Martie, 2011
Aprobare contract de asociere Asociatia Sportiva Avantul Mica - 14 Martie, 2011
Aprobare contract de asociere Asociatia Sportiva Infratirea Haranglab - 14 Martie, 2011
Rectificarea bugetului local - 24 Februarie, 2011
Aprobare protocol de colaborare - 14 Februarie, 2011
Aprobarea bugetului local pe anul 2011 - 14 Februarie, 2011
Utilizare excedent bugetar - 11 Februarie, 2011
Aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase - 11 Februarie, 2011
Infiintare si organizare politie locala - 11 Februarie, 2011
Constituire comisie locala de ordine publica - 11 Februarie, 2011
Validarea modificarilor efectuate la BL prin Dispozitia nr 788/2010 - 11 Februarie, 2011
Alegere presedinte de sedinta - 11 Februarie, 2011