Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care... - 21 Ianuarie, 2019
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire dispensar... - 21 Ianuarie, 2019
Aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local Ón vederea repartizării... - 09 Ianuarie, 2019
Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcționare - 09 Ianuarie, 2019
Utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de... - 09 Ianuarie, 2019