Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Mica pe anul 2017 - 28 Noiembrie, 2018
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril III... - 28 Noiembrie, 2018
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril II... - 28 Noiembrie, 2018
Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mica pe trimestril I... - 28 Noiembrie, 2018
Alegere presedinte de sedinta - 28 Noiembrie, 2018
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Înființare rețea de canalizare... - 28 Septembrie, 2018
Aprobarea indicatorilor thenico-economici pentru proiectul ”Modernizare rețea de drumuri de interes... - 28 Septembrie, 2018
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii... - 28 Septembrie, 2018
Aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - 28 Septembrie, 2018
Aprobarea dezlipirii imobilului înscris în cartea funciară nr.50268 Comuna Mica - 28 Septembrie, 2018
Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Mica în Consiliul de administrație al... - 28 Septembrie, 2018
Rectificarea bugetului local pe anul 2018 - 28 Septembrie, 2018
Alegere presedinte de sedinta - 28 Septembrie, 2018
Aprobarea volumului şi a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea... - 30 Iulie, 2018
Alocarea unor sume reprezentand sprijin financiar pentru unitățile de cult - 30 Iulie, 2018
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - 28 Iunie, 2018
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Casă mortuară,... - 28 Iunie, 2018
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Casă mortuară,... - 28 Iunie, 2018
Darea în folosință gratuită a unui imobil,proprietatea publică a comunei Mica - 14 Mai, 2018
Aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru... - 14 Mai, 2018
Aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Mica pe anul 2017 - 14 Mai, 2018
Rectificarea bugetului local pe anul 2018 - 14 Mai, 2018
Înscrierea provizorie în cartea funciară a comunei Mica a dreptului de proprietate asupra unor... - 27 Aprilie, 2018
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - 27 Aprilie, 2018
Înscrierea provizorie în cartea funciară a comunei Mica a unor imobile situate în extravilan pe... - 27 Aprilie, 2018
Prelungirea duratei unor contracte de închiriere ale unor imobile având destinația de... - 27 Aprilie, 2018
Prelungirea duratei unui contract de închiriere - 27 Aprilie, 2018
Prelungirea duratei unui contract de închiriere - 27 Aprilie, 2018
Prelungirea duratei unui contract de închiriere - 27 Aprilie, 2018
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - 29 Martie, 2018
Completarea HCL nr.9/23.01.2018 - 29 Martie, 2018
Completarea HCL nr.5/23.01.2018 - 29 Martie, 2018
Aprobarea încheierii unei convenții de cooperare între UAT Comuna Mica și Inspectoratul de... - 29 Martie, 2018
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil,teren intravilan,proprietatea... - 29 Martie, 2018
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil,teren intravilan,proprietatea... - 29 Martie, 2018
Aprobarea concesionării terenului forestier în suprafață de 23,48 ha proprietatea... - 29 Martie, 2018
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 52,02 de... - 29 Martie, 2018
Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2018 prin dispoziția primarului... - 29 Martie, 2018
Alegere presedinte de sedinta - 29 Martie, 2018
Stabilirea taxei speciale pentru utilizarea casei mortuare din localitatea Mica,comuna Mica - 12 Februarie, 2018
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei mortuare din localitatea... - 12 Februarie, 2018
Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor - 12 Februarie, 2018
Aprobarea întocmirii unui studiu peisagistic în vederea depunerii documentației pentru schimbare a... - 12 Februarie, 2018
Însușirea propunerii de concesionare a terenului forestier în suprafață de 23,48 ha... - 12 Februarie, 2018
Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului... - 12 Februarie, 2018
Aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2018 - 12 Februarie, 2018
Utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului venituri proprii rezultat la încheierea... - 12 Februarie, 2018
Utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului... - 12 Februarie, 2018
Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Comuna Mica și Caritas Mitropolitan... - 23 Ianuarie, 2018
Trecerea din proprietatea privata a comunei Mica în proprietatea publica a Comunei Mica a unui teren... - 23 Ianuarie, 2018
Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor reprezentând servicii de telefonie mobilă - 23 Ianuarie, 2018
Aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea repartizării... - 23 Ianuarie, 2018
Alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar - 23 Ianuarie, 2018
Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea UAT Comuna Mica - 23 Ianuarie, 2018
Modificarea HCL nr.36/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 - 23 Ianuarie, 2018
Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire dispensar... - 15 Ianuarie, 2018
Utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golului de... - 09 Ianuarie, 2018