Primaria Meseşenii de Jos - www.meseseniidejos.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Informatii turistice

« Inapoi

Spatiul geografic al comunei Meseşenii de Jos ocupă partea centrală şi sud-vestică a judeţului Sălaj, cuprinzand în limitele sale teritoriale partea centrală a versantului vestic al culmii Meseşului şi o parte din sud-estul Depresiunii Şimleului.

Limite şi vecini: la nord-est comuna se invecinează cu teritoriul municipiului Zalău, în sud şi in sud-est creasta Meseşului limitează teritoriul comunei de cel al comunelor Agrij şi Buciumi, în sud-vest  şi vest  sunt situate comunele Horoatul Crasnei şi respectiv Crasna, iar in partea de nord comuna Meseşenii de Jos se învecinează cu alte două comune şi anume Vârşolţ, respectiv Hereclean.

Pozitia favorizantă in cadrul judeţului Sălaj, distanţa redusă faţă de municipiul Zalău dar mai ales prezenţa izvoarelor sulfuroase-bicarbonatate fac din comună un adevarat punct  de interes local şi nu numai dacă aducem în discuţie turismul. In ultimii ani intensitatea fenomenului turistic rural a cunoscut o creştere semnificativă, la acest aspect contribuind şi caracterul locuitorilor, perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor străvechi fiind o prioritate pentru ei.

Comuna Meseşenii de Jos situată la poalele Muntilor Meseş în cadrul unei naturi pitoreşti, păduri de conifere amestecate cu coronamentele foioaselor, care dau o multiplă paletă de culori pe fondul  verde al pajiştilor, cu un relief diversificat,a devenit un punct de atracţie pentru tot mai mulţi turişti.

Treptat însă se va avea în vedere transformarea zonei în cauză în destinaţie primordială a turismului rural şi se va urmări resuscitarea activităţilor tradiţionale, unele pe cale de dispariţie în cazul de faţă (cojocărie, tors, etc.), avâdu-se în vedere valorificarea produselor specifice economiei rurale.