Primaria Meseşenii de Jos - www.meseseniidejos.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL NR 50 PRIVIND DESEMNAREA REPREZ CONS LOCAL AL COMUNAI MESESENII DE JOS IN ARDIBH SOMES-TISA - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 49 PRIVIND STABILIREA SAL DE BAZA PT PERS DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 48 PRIVIND IMPLEMENT PROIECT.'DOTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE DRUMURI IN COMUNA MESESENII DE JOS' - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 47 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 46 PRIVIND DESEMNAREA REPREZ COMUNEI MES DE JOS IN CADRUL ADI ECODES - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 45 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV - 09 Noiembrie, 2017
HCL NR 44 PRIVIND UNELE ASOCIERI IN VEDEREA UNUI AMENAJAMENT SILVIC - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 43 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 43 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 42 PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII PT 'REABILITARE SI MODERNIZARE DC 76 A IN LOC MESESENII DE JOS... - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 42 PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII PT 'REABILITARE SI MODERNIZARE DC 76 A IN LOC MESESENII DE JOS... - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 41 PRIVIND APROBAREA IND. TEHN EC. PT 'REABILITARE SI MODERNIZARE DC 76 A IN LOC MESESENII DE JOS... - 12 Octombrie, 2017
HCL NR 40 PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CONDUCERE SEF BIROU - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 39 PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE SALUBRIZARE - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 38 PRIVIND ACCEPTAREA UNEI DONATII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MESESENII DE JOS - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 37 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTR. A SCOLII GIMNAZIALE NR 1 AGHIRES - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 35 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 'DOTAREA SERVICIULUI DE DRUMURI IN COMUNA MESESENII DE JOS' - 28 Septembrie, 2017
HCL NR 34 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII - 19 Septembrie, 2017
HCL NR 33 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 31 August, 2017
HCL NR 32 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC - 31 August, 2017
HCL NR 31 PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII PENTRU OB.'MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE DRMURI IN COMUNA... - 31 August, 2017
HCL NR 30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC ACTUALIZATI PT OB. 'MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA... - 31 August, 2017
HCL NR 29 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 26 - 31 Iulie, 2017
HCL NR 28 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN PRIMARIE - 27 Iulie, 2017
HCL NR 27 PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC - 27 Iulie, 2017
HCL NR 26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM III - 27 Iulie, 2017
HCL NR 25 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL - 21 Iulie, 2017
HCL NR 24 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUIDE SPECIALITATEA APRIMARULUI - 27 Iunie, 2017
HCL NR 23 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL DE CHELT. PENTRU 'cONSTRUIRE ANEXE, IMPREJMUIRE-AMENAJARE... - 27 Iunie, 2017
HCL NR 22 PRIVIND APROBAREA LUCRARII 'AMENAJARE DRUM BERC' - 27 Iunie, 2017
HCL NR 21 PRIVIND APROBAREA VAL. DE INVESTITIE PT 'MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COM MESESENII DE... - 27 Iunie, 2017
HCL NR 20 DIN 27.06.2017 PRIVIN ACHIZITIONAREA DE TUBURI - 26 Iunie, 2017
HCL NR 19 DIN 27.06.2017 PRIV DESEMNAREA PERSOANELOR PENTRU SEMNATURI IN BANCA tRANSILVANIA - 17 Iunie, 2017
HCL NR 18 DIN 22.05.2017 PRIV IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 'CENTRUL COMUNITAR DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA... - 22 Mai, 2017
ALEGEREA PRESEDINTELUIDE SEDINTA - 18 Mai, 2017
HCL NR 16 DIN 21.04.2017 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI IMOBIL AFLAT IN LOCALITATEA AGHIRES - 21 Aprilie, 2017
HCL NR 15 DIN 27.04.2017 PRIVIND APROBAREA SGA Teren sintetic de sport in comuna Mesesenii de Jos - 21 Aprilie, 2017
HCL NR 14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EDILITAR GOSPODARESC IN COMUNA MESESENII DE JOS - 29 Martie, 2017
HCL NR 13 PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MESESENII DE JOS PT ANUL 2017 - 29 Martie, 2017
HCL NR 10 DIN 13.02.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 13 Februarie, 2017
HCL NR 9 DIN 13.02.2017 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII UNUI IMOBIL SI TEREN AFLATE IN LOCALITATEA AGHIRES - 13 Februarie, 2017
HCL NR 8 DIN 13.02.2017 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII VALORII INVESTITIEI 'ALIMENTAREA CU APA A COMUNEI... - 13 Februarie, 2017
HCL NR 7 DIN 13.02.2017 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PRIVIND INVESTITIA 'MODERNIZARE SI EXTINDERE... - 13 Februarie, 2017
HCL NR 6 DIN 19.01.2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL SI A... - 19 Ianuarie, 2017
HCL NR 5 DIN 19.01.2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI INREGISTRAT LA 31.12.2016 - 19 Ianuarie, 2017
HCL NR 4 DIN 19.01.2017 PRIVIND APROBAREA REORGANIZARII RETELEI SCOLARE - 19 Ianuarie, 2017
HCL NR 3 DIN 19.01.2017 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL... - 19 Ianuarie, 2017
HCL NR 1 DIN 09.01.2017 PRIVIN ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2016 - 19 Ianuarie, 2017