Primaria Mărişel - www.primariamarisel.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Sursele financiare

Situatii Financiare 2016

Cont de rezultat patrimonial decembrie 2016
Contul de executie al bugetului local-Cheltuieli-decembrie 2016
Contul de executie al bugetului local-Venituri-decembrie 2016
Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Situatii Financiare Trimestrul I 2017

Cont de rezultat patrimonial martie 2017
Contul de executie al bugetului local-Cheltuieli-martie 2017
Contul de executie al bugetului local-Venituri-martie 2017

Situatii Financiare Trimestrul II 2017

Balanta
Contul de executie a bugetului local -Venituri
Contul de executie a bugetului local- Cheltuieli
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Plati restante din bugete locale (Sursa A)
Plati restante- Total
Sinteza platilor restante si a arieratelor
Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul II
Situatiua fluxurilor de trezorerie
Situiatia fluxurilor la banca
Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

Situatii Financiare Trimestrul III

Balanta
Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - Venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Plati restante - Total
Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
Sinteza platilor restante si a arieratelor
Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
Situatia fluxurilor de trezorerie
Situatia fluxurilor la banca
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari , servicii la finele perioadei
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local
Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

Situatii Financiare Trimestrul IV

Balanta
Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (De subordonare locala)
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Plati restante - Total
Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
Sinteza platilor restante si a arieratelor
Situatia activelor fixe amortizabile
Situatia activelor fixe neamortizabile
Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratiua locala
Situatia centralizata a areieratelor bugetului general al Unitatii administrativ- teritoriale
Situatia fluxurilor de trezorerie
Situatia fluxurilor la banca
Situatia modificarilor in structura activelor nete, Capitalurilor proprii
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local
Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ- teritoriale