Primaria Mărişel - www.primariamarisel.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Cu privire la acordarea sumei de 500 lei pentru pregatire expozitie picturi, realizate de copii din Marisel - 29 Iunie, 2018
privind avizarea pentru acces nou si realizare bransamente /racorduri la retele edilitare in zona strazii... - 29 Iunie, 2018
Privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu, pentru extindere si modernizare cabana jud. Cluj, Com.... - 29 Iunie, 2018
Privind amplasarea statiei de baza pentru servicii de comunicatii electronice si lucrarile de bransare si... - 29 Iunie, 2018
privind avizarea pentru acces nou si realizare bransamente /racorduri la retele edilitare in zona strlzii... - 29 Iunie, 2018
Privind aprobarea rectificariibugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - 29 Iunie, 2018
Privind aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate si proiectul pentru : ,,Construire Camin... - 06 Iunie, 2018
Privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului public al... - 06 Iunie, 2018
Privind modificarea HCL nr.23 din 09'05,2017 - 06 Iunie, 2018
Privind modificarea HCL Nr 43 din 31.07.2017 - 06 Iunie, 2018
cu privire la aprobarea cheltuirii unor sume din bugetul local pentru buna organlzare si desfasurare a... - 31 Mai, 2018
Privind aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea documentatiei REACTUALIZARE PUG SI RLU COMUNA... - 04 Mai, 2018
Privind aprobarea contractului de constituire a d-reptului de superficie dintre COMUNA MARISEL si PAROHIA... - 04 Mai, 2018
Privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul anilor precedenti; - 04 Mai, 2018
Privind aprobarea a 30 mc , lemn de lucru, esenta rasinoasa catre Manastirea Sfintii Martiri Brancoveni,... - 27 Aprilie, 2018
Privind aprobarea Planului Urbanistic, pentru aprobarer structura de primire turistica tip camping cu... - 27 Aprilie, 2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de zona,pentru pentru STABILIRE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A... - 27 Aprilie, 2018
privind aprobarea planului urbanistic de zona,pentru AMENAJARE ZONA CRUCEA IANCULUI - 27 Aprilie, 2018
Privind stabilirea taxelor pentru achizitia de ciuperci si fructe de pqadure de pe raza Comunei Marisel - 27 Aprilie, 2018
privind aprobarea conturilor de execulie ale bugetului locul ul Comunei Marisel, pentru trimestrul I al... - 27 Aprilie, 2018
Privind modificareaHCL Marisel nr. 8172.02.2018,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuielipe... - 27 Aprilie, 2018
Privind alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului Local Marisel pentru o perioadd de trei luni... - 27 Aprilie, 2018
Privind aprobarea modificarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investilii ,, Constructie CompIex... - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea scutirii unor familii de taxa pentru intretinerea retelei publice de apa - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea scoaterii unei cantitati de 100 mc lemn de lucru si 50 mc lemn de foc din padurea... - 12 Martie, 2018
Privind rezilierea unor contracte de concesiune - 12 Martie, 2018
CU PRIVIRE LA COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MARISEL - 12 Februarie, 2018
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Marisel ,judetul Cluj; - 12 Februarie, 2018
Privind : aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2018 - 12 Februarie, 2018
Privind aprobarea volumului, pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond... - 12 Februarie, 2018
Cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi executate de catre... - 29 Ianuarie, 2018
Cu privire la aprobarea cheltuirii unor sume din bugetul local pentru concursul de schi, Cupa Pelaghia... - 29 Ianuarie, 2018
Cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul 2018 - 2019 la nivelul comunei Marisel - 29 Ianuarie, 2018
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul... - 29 Ianuarie, 2018
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Marisel pentru o perioada de trei luni... - 29 Ianuarie, 2018