Primaria Mărişel - www.primariamarisel.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Privind aprobarea modificarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investilii ,, Constructie CompIex... - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea scutirii unor familii de taxa pentru intretinerea retelei publice de apa - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea scoaterii unei cantitati de 100 mc lemn de lucru si 50 mc lemn de foc din padurea... - 12 Martie, 2018
Privind rezilierea unor contracte de concesiune - 12 Martie, 2018
CU PRIVIRE LA COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MARISEL - 12 Februarie, 2018
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Marisel ,judetul Cluj; - 12 Februarie, 2018
Privind : aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2018 - 12 Februarie, 2018
Privind aprobarea volumului, pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond... - 12 Februarie, 2018
Cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi executate de catre... - 29 Ianuarie, 2018
Cu privire la aprobarea cheltuirii unor sume din bugetul local pentru concursul de schi, Cupa Pelaghia... - 29 Ianuarie, 2018
Cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul 2018 - 2019 la nivelul comunei Marisel - 29 Ianuarie, 2018
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul... - 29 Ianuarie, 2018
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Marisel pentru o perioada de trei luni... - 29 Ianuarie, 2018