Primaria Margina - www.primariamargina.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL nr 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației de avizare a... - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 6 privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Margina a unui imobil în... - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 5 privind aprobarea unor măsuri de natură financiară pentru buna funcționare a... - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 4 privind aprobarea planului anual de interes public local comunitar la nivelul UAT comuna Margina - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 3 privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al UAT comuna Margina - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 2 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul administrativ 2017 - 17 Ianuarie, 2018
HCL nr 1 privind aprobarea strategiei Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare... - 17 Ianuarie, 2018