Primaria Lovrin - www.primarialovrin.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 43 privind revocarea H.C.L. nr. 33/08.11.2012 referitoare la aprobarea traversarii... - 17 Mai, 2017
Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 41 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 40 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr.... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 39 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr.... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 38 privind revocarea HCL nr. 46/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 37 privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 36 privind insusirea raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 34 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin,... - 26 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 33 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 115 înscris... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 280 înscris... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 138 înscris... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 30 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 108 înscris... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 29 privind atribuirea suprafetei de 511 m2, teren inscris in CF nr. 401856 Lovrin, domeniul... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 28 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr.... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 27 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr.... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 26 privind aprobarea intocmirii raportului de expertiza tehnica extrajudiciara,... - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2017 - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 24 privind atribuirea suprafetei de 501 mp, teren inscris in CF nr. 401871 Lovrin, domeniul... - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 23 Hotararea nr. 23 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE... - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 22 privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE CRESA IN LOCALITATEA LOVRIN” - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 21 privind aprobarea proiectului de investiții „RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR ȘI... - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 20 privind aprobarea Proiectului „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAŢIE DE... - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 19 privind aprobarea Proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA LOVRIN” - 10 Martie, 2017
Hotararea nr. 18 privind aprobarea regulamentelor privind evaluarea performantelor profesionale... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 17 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 16 privind organizarea, cat si derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de pe raza UAT... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 15 privind aprobarea plații cotizației anuale pentru anul 2017 datorată de... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, organigramei şi... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 13 privind aprobarea inchiderii contului exercitiului bugetar al comunei Lovrin pe anul... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 12 privind acordul Consiliului Local Lovrin cu privire la demararea investitiilor care... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr. 11 privind aprobarea achiziționării, instalării şi utilizării... - 13 Februarie, 2017
Hotararea nr. 10 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr.... - 13 Februarie, 2017
Hotararea nr. 9 privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE referitor la organizarea și exercitarea... - 13 Februarie, 2017
Hotararea nr. 8 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand... - 13 Februarie, 2017
Hotararea nr. 7 privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara, a unui imobil situat in... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 6 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 5 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 3 privind aprobarea aderararii comunei Lovrin la Asociatia Comunelor din Romania - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Lovrin, pentru anul... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Lovrin - 25 Ianuarie, 2017