Primaria Leşu - www.primarialesu.ro

Judetul Bistrita Nasaud


Sistemul de Informatii Schengen II

Suprafaţa comunei:
Suprafaţa comunei Leşu este de 9.010 ha, din care:teren agricol 3.791 ha păduri 5.476 ha;alte terenuri 1.666 ha(drumuri, teren ocupat de construcţii, teren neproductiv).
Din suprafaţa agricolă 371 ha teren arabil, 3.042 ha fâneţe naturale şi păşuni, 7 ha livezi.
Suprafaţa de 371 ha teren arabil se cultivă cu: cartofi, ovăz, plante de nutreţ, porumb, grâu.
Media pe gospodărie a terenului arabil este 0,62 ha.

Populaţia comunei:
Comuna Leşu are o populaţie de 3.003 locuitori, toţi români, din care:
- satul de reşedinţă Leşu - 1785 locuitori;
- satul aparţinător Lunca - Leşului - 1218 locuitori;

Situatia populatei comunei Lesu, dupa religie, la recensamantul populatiei din 2002
Populatia totala .............................................3.003
Ortodoxa .....................................................2.822
Romano - catolici.............................................2
Greco-catolici ...............................................69
Penticostali .................................................50
Adventisti ziua a 7 - a ......................................44
Baptisti .....................................................1
Nedeclarati ..................................................1
Fara religie .................................................14
Forţa de muncă:
ocupaţi 503, din care: 194 angajaţi în învăţământ, administraţie, alte instituţii din comună şi la societăţi comerciale sau în asociaţii familiale şi 309 în agricultură.
şomeri cu indemnizaţie - 16;
şomeri fără indemnizaţie 758