Primaria Lenauheim - www.comuna-lenauheim.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Casa Memorială

« Inapoi Casa Memorială

Casa memorială “Nikolaus Lenau“ este găzduită de una din cele mai impunătoare construcţii ale localităţii care datează din anul 1775, clădire cu etaj care are cca. 20 camere. În anul 1931 a luat fiinţă primul memorial Lenau, amenajat în această clădire, prin grija dr. Franz Klingler casa memorială, pe atunci având 2 încăperi. În anul 1969 este restaurată şi este remodelată sub egida Muzeului Banatului, în formatul actual. Trecerea timpului şi-a pus amprenta edificiului care fusese neglijat, exponatele având şi ele de suferit de pe urma stării jalnice în care ajunsese clădirea. În anul 2002 cu ocazia sărbătoririi jubileului centenar 200 de ani de la naşterea marelui poet cu sprijinul mai multor instituţii dintre care amintim, Consiliul Judeţean Timiş, Asociaţia Federală a Şvabilor Bănăţeni din Landul Bavaria, Asociaţia Internaţională Lenau, Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi Muzeul Banatului din Timişoara s-a putut realiza renovarea şi restaurarea în întregime a muzeului. O poartă cu boltă te conduce spre intrarea cu pavaj din lemn, muzeul ocupă etajul superior al clădirii şi este format din 18 camere şi cuprinde 2 sectoare: sectorul etnografic, parada porturilor şvăbeşti şi cel care adăposteşte casa memorială.

Sectorul etnografic cuprinde mobilier şi obiecte casnice datând din anul 1821, unelte agricole confecţionate din lemn ( marea majoritate ), cămara cu obiecte care se foloseau în vremea respectivă, port tradiţional şvăbesc de zi cu zi , port tradiţional şvăbesc de sărbătoare, port tradiţional şvăbesc de chirvai. Atracţia acestui sector sunt cele 52 perechi de păpuşi achiziţionate între anii 1970-1972 îmbrăcate în haine de chirvai din diferite zone ale banatului. Parada portului popular bănăţean este întregită printr-o expoziţie de fotografie, care familiarizează vizitatorii cu evoluţia în timp a portului popular a şvabilor din Banat.

În sectorul care adăposteşte casa memorială se află piatra funerară a surorii poetului, Magdalena Nimsch, tablouri reprezentând familia poetului, document privind înregistrarea naşterii poetului, scrisori ale poetului ( în copie ), cărţi scrise de poet, o vioară care datează din secolul al XIX-lea şi demonstrează dragostea potului pentru muzică. În anul 1931 s-a descoperit piatra de mormânt a surorii poetului, Magdalena, care s-a adus la muzeu iar în cimitir a fost înlocuită cu o alta identică. În vestibul se găseşte impozantul bust al lui Nikolaus Lenau realizat de sculptorul timişorean Orgonas Andras, datele inscripţionate pe panouri oferă o privire de ansamblu despre viaţa şi opera poetului.

Placa memorială amplasată pe edificiu, dăltuită în marmură, datează din 1876 şi a fost donată de meşterul Mathias Gehl din Csatad, textul, scris în limbile germană şi maghiară, relevă faptul că este vorba de casa natală a poetului.

În memoria marelui poet Nikolaus Lenau la 12 iunie 1905 se inaugurează statuia aflată în faţa clădirii sediului primăriei construită de Bela Radnai. Grupul statuar este cel mai mare şi mai reprezentativ monument din toate câte i-au fost închinate poetului, fiind totodată şi cel mai bine realizat sub aspectul elaborării artistice. Acest monument a putut fi realizat datorită donaţiilor care s-au făcut în acest scop.