Primaria Jebel - www.primariajebel.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind concesionarea prin licitatie a suprafetei de 25840 mp., 5840 mp., 10.000 mp. si 10.000 mp. pentru... - 16 Februarie, 2018
privind prima inscriere in domeniul public a strazilor in cartea funciara - 16 Februarie, 2018
privind completarea Planului de achizitii pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind acordarea tichetelor sociale - 16 Februarie, 2018
privind planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa in anul 2018 cu beneficiarii Legii... - 16 Februarie, 2018
privind aderarea comunei Jebel la Asociatia Comunelor din Romania - 16 Februarie, 2018
privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a functiilor publice ale aparatului propriu al... - 16 Februarie, 2018
privind instituirea taxei de salubrizare - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment - 16 Februarie, 2018
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind executia bugetara pentru anul 2017 - 16 Februarie, 2018