Primaria Jebel - www.primariajebel.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru funcţionarea Circumscripţiei sanitar-... - 28 Iunie, 2018
privind aprobarea cofinanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastrucurii de apă... - 28 Iunie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional... - 25 Iunie, 2018
privind vânzarea terenului intravilan, domeniul privat al comunei Jebel înscris în CF nr.401346 nr.401346... - 31 Mai, 2018
privind efectuarea unui schimb de păşune şi teren extravilan între Consiliul Local Jebel... - 31 Mai, 2018
privind prima înscriere a imobilului cu nr.top. 847/1/1/...1/b/1/a/1/a/1/1/1/a/1/2(50086/2) şi... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind înfinţarea Serviciului de Iliminat Public al comunei Jebel şi aprobarea regulamentului... - 31 Mai, 2018
privind completarea planului de achiziţii publice (principalele lucrări propuse a se executa)... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.18598/13.06.2017 al d-nei Iovanov Mihaela- Liliana... - 31 Mai, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.8/03.01.2017 al dl.Nita Alexandru asupra terenului... - 31 Mai, 2018
privind alipirea imobilului înscris în CF nr.403679 nr.top.93/a/1 de imobilul înscris în CF nr.401707... - 31 Mai, 2018
privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 31 Mai, 2018
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA-IFN pentru proiect... - 20 Aprilie, 2018
privind completarea planului de achizitii publice pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.4284/27.12.2016 cu SC Arizona Bioenergy SL - 30 Martie, 2018
privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice cu dotarile existente pentru debarcarea si... - 30 Martie, 2018
privind revocarea Hotararii nr.12/06.02.2018 si a Hotararii nr.64/13.12.2017 - 30 Martie, 2018
privind acordarea burselor scolare pentru anul scolar 2017-2018 - 30 Martie, 2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 pentru activitati finantate... - 30 Martie, 2018
privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind concesionarea prin licitatie a suprafetei de 25840 mp., 5840 mp., 10.000 mp. si 10.000 mp. pentru... - 16 Februarie, 2018
privind prima inscriere in domeniul public a strazilor in cartea funciara - 16 Februarie, 2018
privind completarea Planului de achizitii pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind acordarea tichetelor sociale - 16 Februarie, 2018
privind planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa in anul 2018 cu beneficiarii Legii... - 16 Februarie, 2018
privind aderarea comunei Jebel la Asociatia Comunelor din Romania - 16 Februarie, 2018
privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a functiilor publice ale aparatului propriu al... - 16 Februarie, 2018
privind instituirea taxei de salubrizare - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment - 16 Februarie, 2018
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind executia bugetara pentru anul 2017 - 16 Februarie, 2018