Primaria Jebel - www.primariajebel.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA-IFN pentru proiect... - 20 Aprilie, 2018
privind completarea planului de achizitii publice pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.4284/27.12.2016 cu SC Arizona Bioenergy SL - 30 Martie, 2018
privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice cu dotarile existente pentru debarcarea si... - 30 Martie, 2018
privind revocarea Hotararii nr.12/06.02.2018 si a Hotararii nr.64/13.12.2017 - 30 Martie, 2018
privind acordarea burselor scolare pentru anul scolar 2017-2018 - 30 Martie, 2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 pentru activitati finantate... - 30 Martie, 2018
privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind concesionarea prin licitatie a suprafetei de 25840 mp., 5840 mp., 10.000 mp. si 10.000 mp. pentru... - 16 Februarie, 2018
privind prima inscriere in domeniul public a strazilor in cartea funciara - 16 Februarie, 2018
privind completarea Planului de achizitii pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind acordarea tichetelor sociale - 16 Februarie, 2018
privind planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa in anul 2018 cu beneficiarii Legii... - 16 Februarie, 2018
privind aderarea comunei Jebel la Asociatia Comunelor din Romania - 16 Februarie, 2018
privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a functiilor publice ale aparatului propriu al... - 16 Februarie, 2018
privind instituirea taxei de salubrizare - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment - 16 Februarie, 2018
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind executia bugetara pentru anul 2017 - 16 Februarie, 2018