Primaria Jebel - www.primariajebel.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind rectificarea nr.7 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 22 Decembrie, 2017
privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018 - 13 Decembrie, 2017
privind vanzarea prin licitatie publica a autoturismului DACIA LOGAN cu nr. de inmatriculare TM 51 YGC - 13 Decembrie, 2017
privind derularea procedurii de cerere de oferta pentru atribuire contract avand ca obiect 'Modernizare... - 13 Decembrie, 2017
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA-IFN - 13 Decembrie, 2017
privind planul de achizitii publice pe anul 2018 - 13 Decembrie, 2017
privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru finantarea studiului de fezabilitate pentru... - 13 Decembrie, 2017
privind implementarea proiectului Construire capela in localitatea Jebel - 13 Decembrie, 2017
privind incheierea contractului de comodat pentru punctul de lucru al firmei SC BRAI CATA SRL - 13 Decembrie, 2017
privind vanzarea terenurilor intravilane, concesionate de SC FANORIA COMPANY SRL si d-nul Panea Miliu-Radu - 13 Decembrie, 2017
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Roman a... - 13 Decembrie, 2017
privind dezmembrarea imobilului cu nr cadastral 403818, inscris in CF nr.403818 - 13 Decembrie, 2017
privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.402735 - 13 Decembrie, 2017
privind arendarea prin licitatie a unor suprafete de terenuri extravilane apartinand domeniului privat al... - 13 Decembrie, 2017
privind rectificarea nr. 6 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 13 Decembrie, 2017
privind aprobarea amplasarii de catre SC LM SERVICE CO SRL a unei fantani publice de apa(automate... - 31 Octombrie, 2017
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Roman a... - 31 Octombrie, 2017
privind completarea Planului de achizitii publice pe anul 2017 - 31 Octombrie, 2017
privind anularea contractului de concesionare nr.1143/03.04.2012 al SC POPA ALIN INTREPRINDERE... - 31 Octombrie, 2017
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local care sa faca parte din consiliul de... - 31 Octombrie, 2017
privind rectificarea nr.5 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Octombrie, 2017
privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 29 Septembrie, 2017
privind asigurarea cofinantarii proiectului POIM Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a... - 13 Septembrie, 2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti Proiectului... - 13 Septembrie, 2017
privind finantarea si virarea sumei de 30.00 mii lei de la bugetul local al Primariei comunei Jebel in... - 31 Iulie, 2017
privind aprobarea contractului Dlegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al... - 31 Iulie, 2017
privind completarea planului de achizitii publice pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind prima inscriere a parcelei cu nr. cad. 50086/2 Jebel si diminuarea suprafetei acesteia din CF... - 31 Iulie, 2017
privind actualizare date imobil(modificare suprafata) pe imobilul cu nr. top 93/a/3/a inscris in CF... - 31 Iulie, 2017
privind alipirea imobilului inscris in CF nr.403679 Jebel nr. top 93/a/1 de imobilul inscris in CF 401707... - 31 Iulie, 2017
privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Jebel - 31 Iulie, 2017
privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM, pentru proiect masura 322 - 19 Iulie, 2017
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.670. 000 lei - 19 Iulie, 2017
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Modernizare strazi in localitatea Jebel - 19 Iulie, 2017
privind participarea la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national-program rabla 2017-2019 - 31 Mai, 2017
privind cvompletarea Planului de achizitii publice 2017 - 31 Mai, 2017
privind introducerea in pasunea comunala a parcelelor de pasune PS 649/2, PS 651/2, PS 655, PS 657 - 31 Mai, 2017
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 6000 mp teren intravilan - 31 Mai, 2017
privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.200.000 lei - 31 Mai, 2017
privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Mai, 2017
privind modificarea si completarea HCL nr.21 din 04.04.2002 privind atestarea domeniul public - 31 Martie, 2017
privind implementarea proiectului AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA JEBEL - 31 Martie, 2017
privind aprobarea Panului de achizitii publice pe anul 2017 - 31 Martie, 2017
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru finantarea unor obiective de investitii in anul 2017 - 31 Martie, 2017
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru finantarea unor obiective de investitii si altor... - 31 Martie, 2017
privind punerea la dispozitia proiectului extindere retea canalizare a terenului in suprafata de 160000... - 31 Martie, 2017
privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a functiilor publice ale aparatului propriu al... - 31 Martie, 2017
privind alipirea imobilului inscris in CF 400845 de imobilul inscris in CF 402086, domeniul privat al... - 31 Martie, 2017
privind concesionarea prin licitatie a suprafetei de 939 mp., inscrisa in CF 402338 - 31 Martie, 2017
privind vanzarea terenului intravilan, domeniul privat al comunei, inscris in CF nr.400165 concesionat de... - 31 Martie, 2017
privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma... - 31 Martie, 2017
privind dezmembrarea imobilului cu nr. top 847/a/1/...1/b/1/a/1/a/1/1/1/a/1/2 inscris in CF 403674 - 31 Martie, 2017
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Roman a... - 31 Martie, 2017
privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Jebel - 31 Martie, 2017
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Martie, 2017
privind executia bugetara pe anul 2016 - 31 Martie, 2017
validare mandat consilier Dan Florin - 31 Martie, 2017
incetare mandat consilier Let Cosmin - 31 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie... - 07 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie... - 07 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie... - 07 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti lucrarilor la obiectivul de... - 07 Martie, 2017
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIM - 07 Martie, 2017
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa in anul 2017, cu... - 09 Ianuarie, 2017
privind aprobarea investitiei Infiintare distributie gaze naturale - 09 Ianuarie, 2017
privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2017 - 09 Ianuarie, 2017
privind achizitionarea unui autoturism marca Dacia-Duster - 09 Ianuarie, 2017
privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016 - 09 Ianuarie, 2017
privind rectificarea bugetului pentru anul 2016 - 09 Ianuarie, 2017