Primaria Jebel - www.primariajebel.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 22 Octombrie, 2018
privind însişirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea... - 22 Octombrie, 2018
privind transformarea funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, grad profesional... - 22 Octombrie, 2018
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.402109 nr.top 345/1/ain suprafaţa de 1571 mp, teren... - 26 Septembrie, 2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi... - 26 Septembrie, 2018
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru... - 26 Septembrie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional... - 26 Septembrie, 2018
privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 26 Septembrie, 2018
privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 925 mp înscris în CF 403828 nr.cadastral... - 31 August, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.281/26.01.2012 al dl.Galic Ionel asupra terenului... - 31 August, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.914/19.03.2012 al d-nei Fuga Claudia-Rodica asupra... - 31 August, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.2385/04.06.2013 al dl.Mîrşoane Eugen-Florinel... - 31 August, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.2129/10.06.2014 al dl.Ovidiu Bogdan asupra terenului... - 31 August, 2018
privind stabilirea chiriei pentru terenurile din domeniul public cu destinaţia terase pentru anul... - 31 August, 2018
privind premierea elevilor şi a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Martin... - 31 August, 2018
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local care să facă parte din... - 31 August, 2018
privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare date imobil( modificarea suprafeţei... - 31 August, 2018
privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 31 August, 2018
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al... - 23 August, 2018
cu privire la trecerea suprafeţei de 9.898 mp, CF nr.403803,top 849 şi a suprafeţei de... - 23 August, 2018
privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare date imobil(actualizare... - 23 August, 2018
privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare date imobile (actualizare geometrie... - 23 August, 2018
privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru funcţionarea Circumscripţiei sanitar-... - 28 Iunie, 2018
privind aprobarea cofinanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastrucurii de apă... - 28 Iunie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional... - 25 Iunie, 2018
privind vânzarea terenului intravilan, domeniul privat al comunei Jebel înscris în CF nr.401346 nr.401346... - 31 Mai, 2018
privind efectuarea unui schimb de păşune şi teren extravilan între Consiliul Local Jebel... - 31 Mai, 2018
privind prima înscriere a imobilului cu nr.top. 847/1/1/...1/b/1/a/1/a/1/1/1/a/1/2(50086/2) şi... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind înfinţarea Serviciului de Iliminat Public al comunei Jebel şi aprobarea regulamentului... - 31 Mai, 2018
privind completarea planului de achiziţii publice (principalele lucrări propuse a se executa)... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domenil privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Jebel din proprietatea Statului Român... - 31 Mai, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.18598/13.06.2017 al d-nei Iovanov Mihaela- Liliana... - 31 Mai, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.8/03.01.2017 al dl.Nita Alexandru asupra terenului... - 31 Mai, 2018
privind alipirea imobilului înscris în CF nr.403679 nr.top.93/a/1 de imobilul înscris în CF nr.401707... - 31 Mai, 2018
privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 31 Mai, 2018
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA-IFN pentru proiect... - 20 Aprilie, 2018
privind completarea planului de achizitii publice pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind anularea contractului de concesionare nr.4284/27.12.2016 cu SC Arizona Bioenergy SL - 30 Martie, 2018
privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice cu dotarile existente pentru debarcarea si... - 30 Martie, 2018
privind revocarea Hotararii nr.12/06.02.2018 si a Hotararii nr.64/13.12.2017 - 30 Martie, 2018
privind acordarea burselor scolare pentru anul scolar 2017-2018 - 30 Martie, 2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 pentru activitati finantate... - 30 Martie, 2018
privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 30 Martie, 2018
privind concesionarea prin licitatie a suprafetei de 25840 mp., 5840 mp., 10.000 mp. si 10.000 mp. pentru... - 16 Februarie, 2018
privind prima inscriere in domeniul public a strazilor in cartea funciara - 16 Februarie, 2018
privind completarea Planului de achizitii pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind acordarea tichetelor sociale - 16 Februarie, 2018
privind planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa in anul 2018 cu beneficiarii Legii... - 16 Februarie, 2018
privind aderarea comunei Jebel la Asociatia Comunelor din Romania - 16 Februarie, 2018
privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a functiilor publice ale aparatului propriu al... - 16 Februarie, 2018
privind instituirea taxei de salubrizare - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea utilizarii fondului de rulment - 16 Februarie, 2018
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind executia bugetara pentru anul 2017 - 16 Februarie, 2018