Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Structura

Primar

Primar

PÓrțoc Emil Ioan

Viceprimar

Moț Ghiorghe

Secretarul Comunei

Secretar al comunei

Bontidean Georgeta - Melinda

Consilier primar

Consilier primar

Flueras Raluca

Compartiment registratura

Referent

Suciu Lucretia

Compartiment contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila

Inspector contabilitate

Chezan Ancuta Mihaela

Inspector impozite si taxe

Harangus Ioana - Nela

Referent executare silita

Dindelegan Viorica

Referent contabilitate

Codrea Terezia

Referent caserie

Man Maria Manuela

Compartiment autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala

Referent

Cupsa Daniela

Compartiment dezvoltare locala

Inspector

Boanca Mirela - Cristina

Centru de informare turistica

Inspector de specialitate - Agent Turism

Puscas Diana Anca

Referent - Ghid turistic

Muresan Alina Liana

After School

Inspector de specialitate

Oltean Florea Andreea Bianca

Compartiment agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul

Inspector

Salajanu Diana Claudia

Referent - topograf

Puşcaş Dan Cristian

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Inspector urbanism

Teiusan Ioan Marius

Referent de specialitate

Salajanu Claudiu - Aurelian

Compartiment deservire

Sofer microbuz scolar

Banc Pavel Petru

Muncitor calificat

Berindean Alexandru

Muncitor calificat

Ceserean Mihai

Muncitor calificat

Dindelegan Paul

Guard

Schuster Iosif

Ingrijitor

Maier Rozalia Felicia

Ingrijitor

Inoan Nicolae Sorin

Biblioteca comunala, Muzeu

Referent bibliotecar

Rus Anca Maria

Consilier muzeograf

Bulbuc Aurel

Serviciul voluntar pentru situatii de urgente

Sef serviciu

Spatar Vasile