Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC - INSPECTOR

« Inapoi

Nr. 1949/22.05.2017

 

ANUNŢ

COMUNA ICLOD, JUDEŢUL CLUJ

 

Organizează concurs/examen

la sediul Primăriei din localitatea Iclod nr. 440A, judeţul Cluj,

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:

 

Inspector, clasa I, grad profesional Asistent,

în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală – 1 POST;

 

În data de 31 mai 2017, începând cu ora 10,00 proba scrisă

 

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:

-          Condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală

-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă;

-          vechime in specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea functiei publice – minim 1 an;

 Dosarele complete se pot depune la sediul Primăriei Iclod, în termen de 8 zile de la data publicării concursului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a - 22.05.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0264.263.370.

 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici
  2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, a administraţiei publice locale
  4. Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
  5. Ordinul nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti
  6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul oficial al României

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

a)      copia actului de identitate – copie xerox şi original

b)      formularul de inscriere

c)      copiile diplomelor de studii, precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări – copie xerox şi original

d)     copia carnetului de muncă şi originalul sau, după caz, o adeverinţă original care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (model de pe site-ul ANFP)

e)      cazierul judiciar – original

f)       adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – original

g)      declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

h)      declaraţie pe propria răspundere, conform Legii nr. 188/1999, cu completările şi modificările ulterioare

i)        Curriculum Vitae

j)        dosar plic

 

Notă: Adeverinţa privind starea de sănătate corespunzătoare, precum şi cazierul judiciar au o valabilitate de maxim 6 luni calendaristice

 


Lista de fisiereREZULTAT FINAL.pdf selectie dosare.pdf 1 FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS.pdf 20170523105743950.pdf DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE cf OUG 24 din 2008 (2)1.doc rezultat interviu.pdf 2. Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188 (1)1.doc REZULTATUL PROBEI SCRISE.pdf