Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Program cu publicul

Primar

Primar

Luni - Vineri - 8 - 16

Compartiment contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila

Inspector contabilitate

Luni-Vineri - 08-16

Secretarul Comunei

Secretar al comunei

Luni - Vineri - 8 - 16

Centru de informare turistica

Inspector de specialitate - Agent Turism

Luni-Vineri - 08-16

Referent

Luni-Vineri - 08-16

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Inspector urbanism

Luni-Vineri - 08-16

After School

Inspector de specialitate

Luni-Vineri - 08-16

Viceprimar

Luni - Vineri - 8 - 16

Luni-Vineri - 08-16

Compartiment agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul

Referent - topograf

Luni-Vineri - 08-16

Inspector

Luni-Vineri - 08-16

Compartiment autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala

Referent

Luni-Vineri - 08-16

Compartiment dezvoltare locala

Inspector

Luni-Vineri - 08-16

Serviciul voluntar pentru situatii de urgente

Sef serviciu

Luni-Vineri - 08-16