Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 0201

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea actualizarii planului anual de achizitii publice pe anul 2017 - 14 Decembrie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 14 Decembrie, 2017
privind aprobarea implementarii proiectului Amenajare zona de agrement in loc. Livada, com. Iclod, jud. Cluj - 28 Noiembrie, 2017
privinde aprobare SF si indicatori pentru Amenajare zona de agrement in loc. Livada, com. Iclod, jud. Cluj - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea actualizarii/completarii Strategiei de dezvoltare a comunei Iclod pe perioada 2014-2020 - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea trecerii unor garantii de participare la licitatii la bugetul local - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea contului de executie a begetului local la data de 30 septembrie 2017 - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a suprafetei de 700 ha pasuni situate in extravilanul UAT... - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa care va fi exploatata din fondul forestier proprietate... - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea desfiintarii pasarelei pietonale peste raul Somesul Mic, Iclod-Iclozel, comuna Iclod,... - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea atribuirii de denumire pentru muzeul satesc Iclod in Muzeul de Etno-Arheologie si... - 28 Noiembrie, 2017
privind incetarea de drept prin deces a mandatului de consilier local al dlui Bene Andrei Vasile si... - 28 Noiembrie, 2017
privind aprobarea finantarilor nerambursabile pentru unitatile de cult, sesiunea II, 2017 - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea finantarilor nerambursabile pentru activitatile sportive nonprofit, sesiunea II, 2017 - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru UAT Iclod, pentru anul 2018 - 25 Octombrie, 2017
privind stabilirea normativelor de cheltuieli prevazute de OG nr. 80/2001 - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care nu se... - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea SF si indicatori tehnico economici actualizati pentru obiectivul Modernizare strazi in... - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea delegarii serviciului de salubritate al UAT Iclod catre STRICTPREST SRL - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea completarii HCL nr. 35/2017 - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului... - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului... - 25 Octombrie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 26 Septembrie, 2017
privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local al categoriilor de cheltuieli care nu se... - 26 Septembrie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actializati pentru obiectivul Modernizare strazi in... - 26 Septembrie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Septembrie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 29 August, 2017
privind aprobarea contului de executie a begetului local la data de 30 iunie 2017 - 29 August, 2017
privind trecerea in domeniul public al comunei Iclod si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu... - 29 August, 2017
privind aprobarea finantarilor nerambursabile pentru unitatile de cult, 2017 - 29 August, 2017
privind aprobarea finantarilor nerambursabile pentru activitatile sportive nonprofit, sesiunea I, 2017 - 29 August, 2017
privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali ai comunei Iclod - 31 Iulie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul... - 31 Iulie, 2017
privind revocarea HCL nr. 14/2016 privind aprobarea cererii familiei Fechete, referitoare la atribuirea... - 31 Iulie, 2017
privind aprobarea caietului de sarcini si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire... - 31 Iulie, 2017
privind validarea Dispozitiei nr. 174/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 27 Iunie, 2017
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Iclod, judetul Cluj - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe, conform HG nr. 276/2013 - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren de fotbal cu gazon... - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire pasarele pietonale peste... - 27 Iunie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea modificarii planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al... - 30 Mai, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 30 Mai, 2017
privind aprobarea casarii autoturismului marca Peugeot 307 - 30 Mai, 2017
privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe - 30 Mai, 2017
privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Iclod la 31... - 30 Mai, 2017
privind aprobarea temei de proiectare si notei conceptuale pentru Modernizare trotuare si dispozitive de... - 30 Mai, 2017
privind aprobarea temei de proiectare si notei conceptuale pentru Construire pasarele peste Somesul Mic... - 30 Mai, 2017
privind aprobarea temei de proiectare si notei conceptuale pentru Amenajare zona de promenada pe malul... - 30 Mai, 2017
privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017 - 27 Aprilie, 2017
privind retragerea comunei Iclod din calitatea de asociat a unor asociatii - 27 Martie, 2017
privind aprobarea SF si indicatori tehnico economici pentru obiectivul Modernizare trotuare si... - 27 Martie, 2017
privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanteaza... - 21 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actializati pentru obiectivul Canalaizarea loc... - 21 Martie, 2017
privind aprobarea programului achizitiilor publice pentru anul 2017 - 21 Martie, 2017
privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale pe anul 2017 - 21 Martie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta - 21 Martie, 2017
privind aprobarea regulamentului de organizare a pasunatului si exploatare a pajistilot si a pasunilor pe... - 28 Februarie, 2017
privind trecerea in domeniul public al comunei Iclod a obiectivelor de investitii finalizate la 31.12.2016 - 28 Februarie, 2017
privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com Iclod la 31 decembrie 2016 - 28 Februarie, 2017
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in 2017 de catre... - 28 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren de fotbal cu gazon... - 28 Februarie, 2017
privind modificarea HCL 81 din 2016 privind Regulamentul de organizare si functionare a CL - 28 Februarie, 2017
privind aprobarea modif. HCL 78 din 2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 - 28 Februarie, 2017
privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona in unitatea administrativ... - 09 Ianuarie, 2017
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului begetar secţiunea dezvoltare din excedentul... - 09 Ianuarie, 2017