Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0201

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea contractului subsecvent pentru anul 2019 cu Strict Prest Cluj - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii... - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a PT privind Asfaltare strazi secundare in com... - 30 Octombrie, 2018
privind aprobarea implementarii proiectului Amenajare zona de agrement in localitatea Livada, com. Iclodm... - 22 Octombrie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 25 Septembrie, 2018
privind relocarea drumului de exploatatie DE 1630/2 si inscrierea in CF - 25 Septembrie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a SF privind Extindere retea de canalizare in... - 25 Septembrie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a SF privind Asfaltare strazi secundare in com... - 25 Septembrie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 Septembrie, 2018
privind aporbarea Sf, indicatori Strategie de tarifare pentru Proiectul regional de dezv a... - 18 Septembrie, 2018
privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona in UAT Iclod in anul scolar 2018-2019 - 05 Septembrie, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici conform SF pentru... - 28 August, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 28 August, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si devizului general pentru Amenajare interioara pentru sala de... - 28 August, 2018
privind aprobarea inscrierii in CF a suprafetei de 600ha pasuni situate in extravilanul UAT Iclod - 28 August, 2018
privind aporbarea actualizarii inventarului domeniului public al comunei Iclod - 28 August, 2018
privind trecerea in dom public al comunei Iclod si delegarea gestiunii serv de alimentare cu apa si... - 28 August, 2018
privind aporbarea documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor... - 08 August, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30 iunie 2018 - 31 Iulie, 2018
privind aprobarea indexarii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru... - 31 Iulie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 31 Iulie, 2018
privind aprobarea planului de oacupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului... - 31 Iulie, 2018
privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Iclod la... - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii... - 26 Iunie, 2018
privind concesionarea unei parcele de teren din domeniul public al comunei Iclod, jud. Cluj - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea modificarii taxei de vizitare Muzeu - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru unitatile de cult din comuna Iclod - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitatile culturale nonprofit din comuna Iclod - 26 Iunie, 2018
privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitatile sportive nonprofit din comuna Iclod - 26 Iunie, 2018
privind darea in administrare a Salii de Sport Iclod si Salii de Gimnastica Livada catre Scoala... - 26 Iunie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Iunie, 2018
privind revocarea HCL 31/2014 - 07 Iunie, 2018
privind revocarea HCL 41/2013 - 07 Iunie, 2018
privind revocarea HCL 63/2012 - 07 Iunie, 2018
privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de executie pentru... - 07 Iunie, 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comp de asistenta sociala organizat la... - 30 Mai, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 martie 2018 - 30 Mai, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 30 Mai, 2018
privind aprobarea inidicatorilor tehnico-econmici pentru Realizare racorduri canalizare in localitatea... - 30 Mai, 2018
privind aprobarea inidicatorilor tehnico-econmici pentru Amenajare curte interioara Asezamnat Cultural Iclod - 30 Mai, 2018
privind aprobarea demontarii pavajului existent in curtea Asezamntului Cultural Iclod - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru unitatile de cult din... - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitatile culturale... - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitatile sportive... - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si devizul general pentru Amenajare interioara Loja - Baza... - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la contractul 168/2006 - 24 Aprilie, 2018
privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Iclod - 27 Martie, 2018
privind aprobarea racordarii la serviciul public de canalizare a Scolii gimnaziale Iclod si Livada - 27 Martie, 2018
privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al... - 27 Martie, 2018
privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a vaoucherelor de vacanta - 27 Martie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta - 27 Martie, 2018
privind aprobarea modificarii si completarii HCL 21/2017 privind inventarul domeniului public si privat - 27 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 dec 2017 - 27 Februarie, 2018
privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2018 - 27 Februarie, 2018
privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 27 Februarie, 2018
privind stabilirea normativelor de chltuieli prevazute de OG 80/2001 - 27 Februarie, 2018
privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii... - 27 Februarie, 2018
privind aprobarea majorarii contributiei datorate ACOR, Cluj pentru serviciile de audit public intern - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea relocarii mobilierului aferent parcului de joaca din loc. Iclod - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT la investitia Amenajare zona de Promenada in... - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea scoaterii din inventar a unor bunuri - carti degradate de la Biblioteca Comunala Iclod - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe, conform inventarului la 31 dec 2017 - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in 2018 de catre... - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea numirii dlui Puscas Dan in colectivul de lucru constituit in vederea intocmirii... - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea begetului UAT Iclod pe anul 2018 - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea retelei initatilor de invatamant care vor functiona in UAT Iclod in anul scolar 2018-2019 - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea retragerii UAT ICLOD din Soc Nat de Cruce Rosie Cluj - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului begetar pentru 2016 - 09 Ianuarie, 2018