Primaria Hălmagiu - www.primariahalmagiu.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Buget

2018 2017 2016

Adresa privind repartizare sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Adresa privind repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata si a sumelor...
Adresa privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pt bugetele...
Adresa privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pt bugetele...
Adresa privind sumele alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018 anexa 8 privind...
Adresa repartizare pe UAT sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la...
Buget detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri,...