Primaria Gurghiu - www.primariagurghiu.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ORDINE DE ZI

« Inapoi

Sedinta ordinara din data de 09 octombrie 2018

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedință
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului multianual „Lucrări de modernizare a iluminatului public în localitățile Gurghiu, Glăjărie, Adrian”
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea loturilor de teren situate în localitatea Gurghiu, str. Nouă, destinate construirii de locuințe, propuse spre vânzare prin licitație cu strigare
  4. Proiect de hotărâre privind completarea dispozitivului şi anexei la Hotărârea Consiliului Local Gurghiu nr. 49/2018 privind aprobarea   implementării proiectului: „ AMENAJARE AMBIENTALĂ SPAȚII PUBLICE ÎN ZONA CENTRALĂ A LOCALITĂȚII GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ”
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor de urgență
  6. Proiect de hotârâre privind aprobarea amplasării de indicatoare rutiere
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Gurghiu din zona 4 Reghin
  8. Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018