Primaria Gurghiu - www.primariagurghiu.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 12 Decembrie, 2017
Aprobarea diminuării suprafeței de teren forestier deținută de Comuna Gurghiu în UP I... - 21 Noiembrie, 2017
Aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată - 21 Noiembrie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 21 Noiembrie, 2017
Suplimentarea cantității de lemn de foc necesare pentru încălzirea pe timpul sezonului... - 27 Octombrie, 2017
Actualizarea Anexei la HCL 51/20.072017 privind Acordarea de loturi de teren pentru construirea de... - 27 Octombrie, 2017
Actualizarea Grupului de lucru local şi Grupului de inițiativă locală pentru... - 27 Octombrie, 2017
Aprobarea începerii activității serviciului - CONSILIUL LOCAL GURGHIU - Serviciul apă-canal - 27 Octombrie, 2017
Darea în administrare şi exploatare a serviciul public de alimentare cu apă şi de... - 27 Octombrie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 27 Octombrie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 02 Octombrie, 2017
Aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului... - 02 Octombrie, 2017
Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 02 Octombrie, 2017
Aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc exploatat din Partida... - 19 Septembrie, 2017
Aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului... - 07 Septembrie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 07 Septembrie, 2017
Anularea poz. 1 din Anexa la HCL nr. 49/08.10.2010 privind retragerea dreptului de folosință... - 17 August, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 17 August, 2017
Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gurghiu în Consiliul de Administraţie al... - 20 Iulie, 2017
Acordarea de loturi de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri... - 20 Iulie, 2017
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos de pe terenurile forestiere aflate în... - 20 Iulie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 20 Iulie, 2017
Stabilirea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii... - 20 Iulie, 2017
Aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a 2... - 20 Iulie, 2017
Alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 20 Iulie, 2017
Aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei... - 21 Iunie, 2017
Stabilirea condițiilor de acordare de loturi de teren pentru construirea de locuințe... - 21 Iunie, 2017
Aprobarea încheierii unui contract de comodat - 21 Iunie, 2017
Validarea rezultatului concursului organizat pentru ocuparea funcției de Şef serviciu din... - 21 Iunie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 21 Iunie, 2017
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 06 Iunie, 2017
Aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului... - 06 Iunie, 2017
Aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului... - 06 Iunie, 2017
Acordarea unui ajutor de urgenţă - 06 Iunie, 2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Comunei Gurghiu - 06 Iunie, 2017
Aprobarea participării Comunei Gurghiu la înființarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE... - 12 Mai, 2017
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 12 Mai, 2017
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 06 Aprilie, 2017
Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor - 06 Aprilie, 2017
Modificarea şi completarea HCL nr. 21/2017 privind aprobarea închirierii unor suprafețe de... - 06 Aprilie, 2017
Modificarea titlului HCL nr. 20/2017 - 06 Aprilie, 2017
Modificarea anexei la HCL nr. 22/13.09.2016 - 06 Aprilie, 2017
Modificarea Anexei la HCL nr. 21./13.09.2016 - 06 Aprilie, 2017
Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Gurghiu pentru... - 06 Aprilie, 2017
Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta - 16 Martie, 2017
Aprobarea retragerii unor UAT din ADI Aqua Invest Mures - 16 Martie, 2017
Aprobarea Contractului de delegare nr. 1268/2017 - 16 Martie, 2017
Utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 - 16 Martie, 2017
Aprobarea Bugeului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 - 16 Martie, 2017
Aprobarea inchirierii unor suprafete de pasune - 14 Martie, 2017
Instrumentarea proiectuui MODERNIZARE RETEA ILUMINAT PUBLIC SI ARHITECTURAL - 14 Martie, 2017
Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa - 24 Februarie, 2017
Aprobarea cotei pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa - 24 Februarie, 2017
Darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa - 24 Februarie, 2017
Aprobarea Organigramei si statului de functii - 24 Februarie, 2017
Infiintarea si organizarea serviciului CONSILIUL LOCAL GURGHIU-SERVICIUL APA CANAL - 24 Februarie, 2017
Organizarea , functionarea si gestionarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare - 24 Februarie, 2017
Aprobarea angajarii unei firme specializate in servicii medicale de ingrijire la domiciliu - 24 Februarie, 2017
Aprobarea planului de lucrari si actiuni - 24 Februarie, 2017
Aprobarea Contractului nr. 781/10.02.2017 - 24 Februarie, 2017
Aprobarea retelei de invatamant pentru anul scolar 2017-2018 - 24 Februarie, 2017
Aprobarea angajarii unei firme de paza si protectie - 24 Februarie, 2017
Modificarea HCL nr. 38/2016 - 24 Februarie, 2017
Rezilierea contractului de inchiriere nr. 2708/2015 - 24 Februarie, 2017
Aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care... - 30 Ianuarie, 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati - 30 Ianuarie, 2017
Desfiintarea functiei contractuale de executie de paznic - 30 Ianuarie, 2017
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Comunei Gurghiu - 09 Ianuarie, 2017
Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru naul 2016 - 09 Ianuarie, 2017
Alegerea presedintelui de sedinta - 09 Ianuarie, 2017