Primaria Gurghiu - www.primariagurghiu.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Aprobarea încheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public... - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video - 18 Septembrie, 2018
Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gurghiu în Consiliul de Administrație al... - 18 Septembrie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea implementării proiectului: „ AMENAJARE AMBIENTALĂ SPAȚII PUBLICE ÎN ZONA... - 13 Septembrie, 2018
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „ AMENAJARE AMBIENTALĂ SPAȚII... - 13 Septembrie, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 22 August, 2018
Aprobarea loturilor de teren situate în localitatea Gurghiu, str. Nouă, destinate construirii de... - 22 August, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 22 August, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 12 Iulie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 12 Iulie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 12 Iulie, 2018
Aprobarea primei înregistrări în evidențele de Carte funciară a imobilului aparținând... - 21 Iunie, 2018
Aprobarea valorificării prin vânzare a materialului lemnos provenit din curățiri - 21 Iunie, 2018
Aprobarea preţului de vânzare a materialului lemnos - 21 Iunie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 21 Iunie, 2018
Aprobarea completării Inventarului Domeniului Public al Comunei Gurghiu - 24 Mai, 2018
Transmiterea imobilului care face parte din domeniul public al Comunei Gurghiu în domeniul public al... - 24 Mai, 2018
Aprobarea utilizării gratuite a 150 mp teren aparținând domeniului public pentru construirea... - 24 Mai, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de locațiune - 24 Mai, 2018
Completarea art. 3 - Obligațiile locatarului din Contractul-cadru de închiriere a... - 24 Mai, 2018
Aprobarea dezmembrării imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 24 Mai, 2018
Închiderea exercițiului bugetar - 24 Mai, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 24 Mai, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 18 Aprilie, 2018
Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de... - 18 Aprilie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedință al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 18 Aprilie, 2018
Aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată şi... - 22 Martie, 2018
Aprobarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi a Contractului... - 22 Martie, 2018
Diminuarea cu 8,5 % a drepturilor salariale ale personalului angajat în cadrul Serviciului Apă-Canal - 22 Martie, 2018
Aprobarea modificării limitei imobilelor înscrise în domeniul privat al Comunei Gurghiu - 22 Martie, 2018
Aprobarea închirierii unui Contract de comodat - 22 Martie, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii - 22 Martie, 2018
Aprobarea închirierii a suprafeței de 20,05 mp, spațiu situat în clădirea Căminului... - 22 Martie, 2018
Aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al Comunei Gurghiu... - 22 Martie, 2018
Valorificarea prin vânzare a cantității de 51,02 mc material lemnos - 22 Martie, 2018
Aprobarea modului de utilizare a autovehicului înscris în Inventarul bunurilor care aparțin... - 22 Martie, 2018
Aprobarea actualizării Inventarului Domeniului Privat al Comunei Gurghiu - 22 Martie, 2018
Aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a unor... - 22 Martie, 2018
Utilizarea excedentului bugetar al Comunei GURGHIU din anul 2017 pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului în... - 15 Februarie, 2018
Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, pentru... - 15 Februarie, 2018
Aprobarea dezmembrării imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 15 Februarie, 2018
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al Comunei Gurghiu, judeţul... - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea reorganizării şi componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de... - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Gurghiu, jud. Mureş - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila, pe anul 2018 al comunei Gurghiu - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de închiriere - 18 Ianuarie, 2018
Aprobarea diminuării suprafeței imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 18 Ianuarie, 2018
Modificarea Hotărârii nr. 72/19.12.2017 privind stabilirea valorii taxelor şi impozitelor... - 18 Ianuarie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedință al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 18 Ianuarie, 2018