Primaria Gurghiu - www.primariagurghiu.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind modificarea prețului apei potabile - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înregistrări în evidențele de Carte... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gurghiu nr.... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale în Comuna Gurghiu... - 05 Decembrie, 2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al Comunei Gurghiu - 05 Decembrie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 06 Noiembrie, 2018
Aprobarea primei înregistrări în evidențele de Carte funciară a imobilelor aparținând... - 06 Noiembrie, 2018
Aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local - 06 Noiembrie, 2018
Aprobarea inițierii proiectului “CONSTRUIRE POD DE LEMN ÎN SATUL PĂULOAIA” - 06 Noiembrie, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 06 Noiembrie, 2018
Aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 2 mp din spaţiul aparţinând domeniului... - 06 Noiembrie, 2018
Revocarea HCL nr. 60/09.10.2018 privind aprobarea amplasarii de indicatoare rutiere - 06 Noiembrie, 2018
Stabilirea taxei pentru înregistrarea tractoarelor agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi... - 06 Noiembrie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi... - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea amplasării de indicatoare rutiere - 09 Octombrie, 2018
Acordarea unui ajutor de urgență - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea completării dispozitivului şi a anexei Hotărârii Consiliului Local Gurghiu nr.... - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea loturilor de teren situate în localitatea Gurghiu, str. Nouă, destinate construirii de... - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea implementării Proiectului multianual „Lucrări de modernizare a iluminatului public în... - 09 Octombrie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 09 Octombrie, 2018
Aprobarea încheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public... - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video - 18 Septembrie, 2018
Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gurghiu în Consiliul de Administrație al... - 18 Septembrie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 18 Septembrie, 2018
Aprobarea implementării proiectului: „ AMENAJARE AMBIENTALĂ SPAȚII PUBLICE ÎN ZONA... - 13 Septembrie, 2018
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „ AMENAJARE AMBIENTALĂ SPAȚII... - 13 Septembrie, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 22 August, 2018
Aprobarea loturilor de teren situate în localitatea Gurghiu, str. Nouă, destinate construirii de... - 22 August, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 22 August, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 12 Iulie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 12 Iulie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 12 Iulie, 2018
Aprobarea primei înregistrări în evidențele de Carte funciară a imobilului aparținând... - 21 Iunie, 2018
Aprobarea valorificării prin vânzare a materialului lemnos provenit din curățiri - 21 Iunie, 2018
Aprobarea preţului de vânzare a materialului lemnos - 21 Iunie, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 21 Iunie, 2018
Aprobarea completării Inventarului Domeniului Public al Comunei Gurghiu - 24 Mai, 2018
Transmiterea imobilului care face parte din domeniul public al Comunei Gurghiu în domeniul public al... - 24 Mai, 2018
Aprobarea utilizării gratuite a 150 mp teren aparținând domeniului public pentru construirea... - 24 Mai, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de locațiune - 24 Mai, 2018
Completarea art. 3 - Obligațiile locatarului din Contractul-cadru de închiriere a... - 24 Mai, 2018
Aprobarea dezmembrării imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 24 Mai, 2018
Închiderea exercițiului bugetar - 24 Mai, 2018
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 24 Mai, 2018
Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos - 18 Aprilie, 2018
Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de... - 18 Aprilie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedință al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 18 Aprilie, 2018
Aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată şi... - 22 Martie, 2018
Aprobarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi a Contractului... - 22 Martie, 2018
Diminuarea cu 8,5 % a drepturilor salariale ale personalului angajat în cadrul Serviciului Apă-Canal - 22 Martie, 2018
Aprobarea modificării limitei imobilelor înscrise în domeniul privat al Comunei Gurghiu - 22 Martie, 2018
Aprobarea închirierii unui Contract de comodat - 22 Martie, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii - 22 Martie, 2018
Aprobarea închirierii a suprafeței de 20,05 mp, spațiu situat în clădirea Căminului... - 22 Martie, 2018
Aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al Comunei Gurghiu... - 22 Martie, 2018
Valorificarea prin vânzare a cantității de 51,02 mc material lemnos - 22 Martie, 2018
Aprobarea modului de utilizare a autovehicului înscris în Inventarul bunurilor care aparțin... - 22 Martie, 2018
Aprobarea actualizării Inventarului Domeniului Privat al Comunei Gurghiu - 22 Martie, 2018
Aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a unor... - 22 Martie, 2018
Utilizarea excedentului bugetar al Comunei GURGHIU din anul 2017 pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului în... - 15 Februarie, 2018
Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, pentru... - 15 Februarie, 2018
Aprobarea dezmembrării imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 15 Februarie, 2018
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al Comunei Gurghiu, judeţul... - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea reorganizării şi componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de... - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Gurghiu, jud. Mureş - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila, pe anul 2018 al comunei Gurghiu - 30 Ianuarie, 2018
Aprobarea încheierii unui Contract de închiriere - 18 Ianuarie, 2018
Aprobarea diminuării suprafeței imobilului aflat în proprietatea Comunei Gurghiu - 18 Ianuarie, 2018
Modificarea Hotărârii nr. 72/19.12.2017 privind stabilirea valorii taxelor şi impozitelor... - 18 Ianuarie, 2018
Alegerea Preşedintelui de şedință al Consiliului Local Gurghiu pentru... - 18 Ianuarie, 2018