Primaria Grebenişu de Cīmpie - www.grebenisudecimpie.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016 0000

Proiect de hotarare Minuta sedinta consiliu local Proces verbal al sedintei de consiliu local Convocator sedinte Consiliul Local


Proiect de hotarare


PROIECTE HCL NOIEMBRIE 2017 - 09 Noiembrie, 2017
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI - 30 Octombrie, 2017
PROIECT HCL privin aprobare indicatori tehnico economici la ob.de investitii Modernizare sistem de iluminat - 26 Octombrie, 2017
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 - 23 Octombrie, 2017
Proiect HCL pentru aprobarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se... - 12 Octombrie, 2017
Proiect HCL pentru aprobarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se... - 12 Octombrie, 2017
PROIECT HCL privind aprobare indicatori tehnico-economici la ob. de investitii ,,Extindere cu grupuri... - 12 Octombrie, 2017
PROIECT HCL privind aprobare indicatori tehnico-economici la ob. de investitii ,,Extindere cu grupuri... - 12 Octombrie, 2017
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIEI PUBLICE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI DE... - 12 Octombrie, 2017
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA TAXEI DE SALUBRIZARE - 12 Septembrie, 2017
PROIECTE DE HOTARARI - 01 Septembrie, 2017

Minuta sedinta consiliu local


PROCES VERBAL DIN 28.07.2017 - 28 Iulie, 2017
PROCES VERBAL DIN 20.06.2017 - 20 Iunie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


PEROCES VERBAL AL SEDINTE - 27 Octombrie, 2017
PEROCES VERBAL AL SEDINTE - 21 Septembrie, 2017
PEROCES VERBAL AL SEDINTE - 31 Martie, 2017
PEROCES VERBAL AL SEDINTEI - 31 Ianuarie, 2017

Convocator sedinte Consiliul Local


Dispozitie privind convocarea CL in sedinta ordinara - 11 Octombrie, 2017