Primaria Giulvăz - www.primariagiulvaz.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea lucrarilor de executie Sant la strada Ds2 din localitatea Giulvaz - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie Defrisare vegetatie ierboasa si lemnoasa - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie Reparatii zugraveli fatada la Caminul Cultural din localitatea... - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie Reparatii grup sanitar si zugraveli exterioare la Caminul... - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea serviciilor de specialitate pentru PUG - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Instalatie incalzire Camin cultural... - 27 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Instalatie incalzire, cazan la... - 27 Aprilie, 2016
privind anularea in cote de 73,3% a majorarilor de intarziere - 27 Aprilie, 2016
privind completarea art.1 la HCL nr. 23 din 29.02.2016 referitoare la aprobarea lucrarilor de executie la... - 12 Aprilie, 2016
privind aprobarea lucrarii de plombare DC 192 Giulvaz - Crai Nou - 12 Aprilie, 2016
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de onoare al Comunei Giulvaz - 12 Aprilie, 2016
privind aprobarea organizarii manifestarii culturale Aniversarea a 90 de ani de la infiintarea... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea organizarii manifestarii culturale Aniversarea a 240 de ani de la atestarea Scolii... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea lucrarii de executie prize de pamant la sediul Primariei comunei Giulvaz corpul 1 si 2,... - 31 Martie, 2016
privind completarea prin act aditional a contractelor de inchiriere a pasunilor de pe raza comunei... - 31 Martie, 2016
privind scutirea impozitului pe cladirile cu destinatia case parohiale, aflate in proprietatea cultelor... - 31 Martie, 2016
privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local Giulvaz in Adunarea Generala a... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea achizitionarii de echipamente pentru amenajarea unui parc de joaca copii, in... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Modernizare DC 192 Giulvaz - Crai... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Modernizare strazi Ds 9, Ds10, Ds11... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Realizare infrastructura fibra... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Modernizare si extindere iluminat... - 31 Martie, 2016
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare si intabulare imobil edificat in CF nr. 400080, nr.... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare si intabulare imobil edificat in CF nr. 400598, nr.... - 31 Martie, 2016
privind aprobarea unui ajutor banesc, la cererea reprezentantului cultului religios pentru Biserica... - 31 Martie, 2016
privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta... - 29 Februarie, 2016
privind modificarea HCL nr. 82/2015 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea ofertei primita de la SC CIPALSER Timisoara in insolventa, prin SCP Insolvein SPRL... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea metodologiei de identificare a potentialilor beneficiari de tichete sociale... - 29 Februarie, 2016
privind aprobare decont transport pentru cadrele didactice Rosu Madalina si Oloi Valerica, formatorii ai... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Reparatii trotuare in comuna... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Modernizare DS in localitatile... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitie Piata agroalimentara in localitatea... - 29 Februarie, 2016
privind atribuirea numarului stradal 143/D, localitatea Giulvaz, pentru imobilul aflat in proprietatea... - 29 Februarie, 2016
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, pe trimestrul I, anul fiscal 2016 - 29 Februarie, 2016
privind completarea HCL nr. 97/2015, referitoare la aprobarea Agendei cultural-sportice a comunei... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea editarii unei monografii a satului Crai Nou cu titlul DESTINE, Comuna Giulvaz, judetul... - 29 Februarie, 2016
privind aprobarea devizului general al investitiei de Modernizare drum comunal DC 192 Giulvaz-Crai Nou,... - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea listei cu obiectivele de investitii ale comunei Giulvaz, pe anul fiscal 2016 - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea virarii sumelor din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare a bugetului... - 29 Ianuarie, 2016
privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Giulvaz - 29 Ianuarie, 2016
privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate... - 29 Ianuarie, 2016
privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate... - 29 Ianuarie, 2016
privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate... - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, lucrari care vor fi executate de catre... - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea raportului pe semestrul II, anul 2015, referitor la activitatea desfasurata de catre... - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, pe anul fiscal 2016 - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2015 si intocmirea situatiilor financiare pe... - 29 Ianuarie, 2016
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Giulvaz,... - 29 Ianuarie, 2016
privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistentasi/sau de reprezentare... - 15 Ianuarie, 2016
privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica - 15 Ianuarie, 2016
privind aprobarea deficitului Sectiunii de Dezvoltare din cadrul bugetului local pe anul 2015 - 07 Ianuarie, 2016