Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNT PUBLIC A.B.A.B.: LĂRGIRE STRADA VĀNĂTORILOR LA 6,00 m CAROSABIL; TROTUARE ȘI ILUMINAT PUBLIC, localizat īn COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ

« Inapoi

09 Octombrie, 2018

 

COMUNA GHIRODA , cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Victoria nr. 46, 307200, ce
intenţioneazã sa solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT aviz de
gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru desfãşurarea activitãţii de ,LĂRGIRE
STRADA VÂNĂTORILOR LA 6,00 m CAROSABIL; TROTUARE ȘI ILUMINAT PUBLIC
localizat în COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ, STRADA VÂNĂTORILOR.
    Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.
     Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 09.10.2018. 65682

COMUNA GHIRODA , cu sediul în comuna Ghiroda, Str. Victoria nr. 46, 307200, ce intenţioneazã sa solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT aviz de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru desfãşurarea activitãţii de ''LĂRGIRE STRADA VÂNĂTORILOR LA 6,00 m CAROSABIL; TROTUARE ȘI ILUMINAT PUBLIC, localizat în COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ, STRADA VÂNĂTORILOR.   

Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cumodificãrile şi completãrile ulterioare.  Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.     

Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 09.10.2018.