Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt public decizie etapa de incadrare APM pt proiectul ,,Extindere rețeaalimentare cu apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giarmata Vii” propus a fiamplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, satul Ghiroda și Giarmata Vii, str.

« Inapoi

21 Septembrie, 2018

 

“COMUNA GHIRODA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra
mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului și de evaluarea adecvată, pentru proiectul ,,Extindere rețea
alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giarmata Vii” propus a fi
amplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, satul Ghiroda și Giarmata Vii, str. parțial
intravilan, parțial extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Timiș, jud Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între
orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet
http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.09.2018”

“COMUNA GHIRODA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei deîncadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupramediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactuluiasupra mediului și de evaluarea adecvată, pentru proiectul ,,Extindere rețeaalimentare cu apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giarmata Vii” propus a fiamplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, satul Ghiroda și Giarmata Vii, str. parțialintravilan, parțial extravilan.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot ficonsultate la sediul APM Timiș, jud Timiș, localitatea Timișoara, B-dul LiviuRebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri întreorele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internethttp://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poateînainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.09.2018”