Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt public depunere solicitare acord mediu pentru proiectul ,,Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giarmăta Vii”

« Inapoi

04 Septembrie, 2018

 

COMUNA GHIRODA anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ț

emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere re ea alimentare cu apă ț

în localitatea Ghiroda i localitatea Giarmăta Viiș ” propus a fi amplasat în jud.

Timi , comuna Ghiroda, satul Ghiroda i Giarmăta Vii, situat par ial intravilat, par ial ș ș ț ț

extravilan

Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi , ț ș
Municipiul Timi oara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timi i laș ș ș
COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timi , în zilele de luni – joi ș
între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.
Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi .
GHIRODA anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ț
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere re ea alimentare cu apă ț
în localitatea Ghiroda i localitatea Giarmăta Viiș ” propus a fi amplasat în jud.
Timi , comuna Ghiroda, satul Ghiroda i Giarmăta Vii, situat par ial intravilat, par ial ș ș ț ț
extravilan
Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi , ț ș
Municipiul Timi oara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timi i laș ș ș
COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timi , în zilele de luni – joi ș
între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.
Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi .
OMUNA GHIRODA anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ț
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere re ea alimentare cu apă ț
în localitatea Ghiroda i localitatea Giarmăta Viiș ” propus a fi amplasat în jud.
Timi , comuna Ghiroda, satul Ghiroda i Giarmăta Vii, situat par ial intravilat, par ial ș ș ț ț
extravilan
Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi , ț ș
Municipiul Timi oara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timi i laș ș ș
COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timi , în zilele de luni – joi ș
între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.
Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi .
COMUNA GHIRODA anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ț
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere re ea alimentare cu apă ț
în localitatea Ghiroda i localitatea Giarmăta Viiș ” propus a fi amplasat în jud.
Timi , comuna Ghiroda, satul Ghiroda i Giarmăta Vii, situat par ial intravilat, par ial ș ș ț ț
extravilan
Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi , ț ș
Municipiul Timi oara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timi i laș ș ș
COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timi , în zilele de luni – joi ș
între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.
Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi .
COMUNA GHIRODA anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ț
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere re ea alimentare cu apă ț
în localitatea Ghiroda i localitatea Giarmăta Viiș ” propus a fi amplasat în jud.
Timi , comuna Ghiroda, satul Ghiroda i Giarmăta Vii, situat par ial intravilat, par ial ș ș ț ț
extravilan
Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi , ț ș
Municipiul Timi oara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timi i laș ș ș
COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timi , în zilele de luni – joi ș
între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.
Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi .

COMUNA GHIRODA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giarmata Vii” propus a fi amplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, satul Ghiroda și Giarmăta Vii, situat parțial intravilat, parțial extravilan

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, Municipiul Timișoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud. Timiș și la COMUNA GHIRODA, Ghiroda, str. Victoria, nr 46, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.