Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunț public privind proiectul deciziei de Óncadrare pt proiectul Amenajare parc pe strada Stejarului

« Inapoi

25 Mai, 2017

 

 

COMUNA GHIRODA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, pentru proiectul “Amenajare parc pe strada Stejarului” propus a fi amplasat în Ghiroda, intravilan, str. Stejarului, CF 405886, Jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fii consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A ,în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8,00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - secțiunea acorduri de mediu. Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 31.05.2017.