Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt concurs ocupare post vacant

« Inapoi

21 Aprilie, 2017

 Primăria Comunei Ghiroda organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:

-  inspector, clasa I, gr. prof. debutant, Compartimentul Urbanism

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr. 46 şi va consta în:

Proba scrisă: 26.05.2017, ora 10.00

Interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susținerii probei scrise

 Condiţiile generale de participare la concurs:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r/a, cu modificările și completările ulterioare

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism și amenajarea teritoriului

-   cunoştinţe operare calculator Word, Excell –foarte bine

Dosarele de concurs  se vor depune la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda. (tel. o256/2o52o1).

Autor: Resurse Umane