Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt concurs

« Inapoi

13 Aprilie, 2017

Primăria Comunei Ghiroda organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:

-inspector, clasa I, gr. prof. debutant, Compartimentul Impozite si Taxe

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.46, în data de 17.05.2017,  ora 10 şi va consta în proba scrisă şi interviu.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind  Statutul funcționarilor publici, r/a, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice

-   cunoştinţe operare calculator Word, Excell – nivel mediu

Dosarele de concurs  se vor depune la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda. (tel. o256/2o52o1)

 

Autor: Resurse Umane