Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Minute ale sedintelor Consiliului Local Ghiroda 2011

 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data 28.04.2011

 

Preşedinte  de şedintă: dl. consilier Crisan Gheorghe

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 15 consilieri.

Participă: secretarul comunei Ghiroda – dl.Sorin Prilipceanu, primarul comunei Ghiroda, cetăteni  ai comunei.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 57/27.04.2011.

Dl. preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.  Se supune la vot Procesul Verbal al  şedinţei de Consiliu Local  din data de 30.03.2011.

Se votează cu 15 voturi pentru.

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor.

Se supune la vot Ordinea de zi; Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Ordinea de zi

 

Punctul 1- Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea  contului de executie  a bugetului local  la data  de 31.12.2010.

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 15 voturi pentru

 

Punctul 2 - Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea contului de executie  pe trim. I  an 2011.

Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru

                  

Punctul 3 - Proiect  de  Hotarare  privind acordarea Ajutorului de Paste  din Bugetul  Local  al comunei Ghiroda, pe anul 2011

Se supune la vot. Se aproba cu 14 voturi pentru. Dl. consilier Cinca nu votează fiind in  conflict de interese .

 

Punctul 4 - Proiect  de  Hotarare  privind   acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2011, unităţilor locale de cult.

                                                                                                 Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru

 

Punctul 5 - Proiect  de  Hotarare  privind  atribuirea de nume unor strazi fara nume. 

Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru

 

Punctul 6 - Proiect  de  Hotarare privind intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru construirea obiectivului ”Sala de sport in curtea  Scolii cu clasele I-VIII Ghiroda”

Se supune la vot. Se aproba cu  15 voturi

 

Punctul 7 - Proiect  de Hotarare  privind actualizarea taxei de concesiune pentru contractul de concesiune nr. 588/12.11.1993 

Se supune la vot. Se aproba cu  13 voturi pentru  si 2 abtineri: dl. consilier Draganescu şi dl. consilier Sancira

 

Punctul 8 - Proiect  de Hotarare privind invitarea la Primaria Ghiroda, a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru  inscrierea  datelor in Registrul Agricol.

Se supune la vot. Se aproba cu  15 voturi pentru 

 

Punctul 9 - Diverse

 

 

 

Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data 27.07.2011

 

 

 

Preşedinte  de şedintă: d-na  consilier Carmen Dumbravă

Din totalul  de 15 consilieri au fost  prezenţi 12  consilieri.

Absenţi: dl. consilier Uşvat, d-na consilier Suciu Florentina şi  dl. viceprimar Gref Florin

Participă: Secretarul comunei Ghiroda – dl.Sorin Prilipceanu, Primarul comunei Ghiroda – dl. Vasile Cadariu, contabilul instituţiei - d-na Bejenariu Florica, cetăţeni ai comunei – locuitorii străzii Lebedei

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr.81/22.07.2011.

Dl. preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor.

Se propune suplimentarea Ordinii de zi cu un punct: Proiect de Hotarare privind întabularea în Cartea Funciară a parcelei cu nr. cad. 107/23 situată în Giarmata Vii, Comuna Ghiroda”,  urmând ca punctul 15 să devină Diverse.

Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi cu un punct.

Se votează cu 12 voturi pentru.

Se supune la vot noua Ordinea de zi; Se votează cu 12 voturi pentru.

 

Ordinea de zi

  1. 1.      Proiect  de Hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda  pe  anul 2011 – Rectificarea nr. 2

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.

Se aproba  cu 10 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă: dl. consilier Crişan şi dl. consilier Botoca

 

  1. 2.      Proiect  de Hotarare privind  aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II  anul 2011

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

  1. 3.      Proiect de Hotarare privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Comunei Ghiroda, pentru negocierea pretului de cumparare, a unui imobil –constructie, situat in Giarmata Vii, str. Infratirii nr. 93, ap. 1, imobil inscris in CF nr. 402467-C1-U1 Ghiroda  proprietatea doamnei Jichici Ana

  Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

  1. 4.      Proiect  de Hotarare  privind schimbul de terenuri intre Comuna Ghiroda prin Consiliul  Local al Comunei Ghiroda si  dl. Bejinaru Florentin

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.

Se aproba  cu 11 voturi pentru si 1 vot împotriva: dl. consilier Sancira

 

  1. Proiect de Hotarare  privind privind schimbul de terenuri intre Comuna Ghiroda prin  Consiliul Local al Comunei Ghiroda si  dl. Bontea Ion

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.

Se aproba  cu 11 voturi pentru si 1 vot împotriva: dl. consilier Sancira

 

  1. 6.      Proiect de Hotarare privind cumpararea unui autocar categoria M3 pentru transportul scolarilor din comuna Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.

Se respinge cu 6 voturi pentru si 1 vot împotriva: dl. consilier Botoca şi 5 abţineri: dl. consilier Drăganescu, dl. consilier Crişan, d-na consilier Dumbravă, d-na consilier Vlaicu şi  d-na consilier Suciu

 

  1. 7.      Proiect de Hotarare privind asigurarea transportului scolar ”cursa speciala” pentru elevii din ciclul gimnazial de la scoala Giarmata Vii la scoala Ghiroda pentru anul scolar 2011-2012.

Se aproba cu 10 voturi pentru si o abţinere: dl. consilier Pavel

Lipseste din sala dl. consilier Botoca

 

  1. 8.      Proiect de Hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru anul 2011 Asociatiei Club Sportiv Ghiroda

  Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

 

 

 

  1. 9.       Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

10.   Proiect de Hotarare privind Privind achizitionarea terenului inscris in CF 403603 nr. cad. A336/2  proprietatea domnului Jichici Vasile

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.

Se respinge cu 3 voturi pentru, 7 voturi împotriva: dl. consilier Lombrea, dl. consilier Surdea, dl. consilier Cinca, dl. consilier Roibu, dl. Consilier Pavel dl. consilier Sancira, dl. consilier Crişan           

şi 2 abţineri: dl. consilier Botoca şi dl. consilier Drăgănescu

 

11.   Proiect de Hotarare privind aprobarea retragerilor minime obligatorii de aliniere a construcţiilor faţă de calea ferată DF111 -Timişora-Lipova, în localitatea Giarmata Vii

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

12.   Proiect de Hotarare privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

13.   Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE ” – EXTRAVILAN COMUNA GHIRODA PARCELELE 402872, 402873 şi 402874

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

 

14.  Proiect de Hotarare privind  întabularea  în Cartea Funciară a parcelei cu nr. cad. 107/23 situată în Giarmata Vii, Comuna Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

15.   Diverse