Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotararea nr. 86 din 27.12.2012 privind aprobarea Agendei cultural-sportive a Comunei Ghiroda pentru anul 2013

« Inapoi

2012-12-27

 

 

 

Consiliul Local al comunei Ghiroda,

Având in vedere Referatul nr. 12.135 din 19.12.2012 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul ing. Vasile Dorel Cadariu;

            Avand in vedere avizele Comisiei I - pentru economie, buget, finante, impozite si taxe,  juridica, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, ale Comisiei II - pentru administratie locala, munca si protectie sociala, protectia copilului, sanatate si familiei si ale Comisiei III - pentru ordine publica, cultura, stiinta, invatamant, turism, sport, si culte, protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda

            Având în vedere art. 36, alin. (2) lit. d) ;  alin. (2) lit.e) ;  alin.( 6) lit. a) pct. 4 si pct. 6  ; alin.(7) lit. a) si lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală republicata si modificata;

           În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Agenda Cultural-Sportiva a Comunei Ghiroda pentru anul 2013, conform Anexei  nr.1 si  Anexei nr.2,  care fac parte integranta din prezenta hotarare .

            Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Cultura si Compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Ghiroda .

            Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

            - Prefectului Judetului

            - Primarului Comunei Ghiroda;

            - Compartimentului Contabilitate; 

            - Compartimentului  Cultura ;                                                                                                     

            - Cetatenilor prin afisare    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Emil CISMADIA

 

 

                                                   

 
 

Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI GHIRODA

Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

 

 

 

 

 

 

Ghiroda

Nr.86  din 27.12.2012

 

ANEXA NR.1 la HCL 86/2012

 

 

AGENDA CULTURAL - SPORTIVA A LOCALITATII GHIRODA

 PE ANUL 2013

 

Nr.

  Denumirea actiunii

Perioada    desfasurarii

      Locul

 desfasurarii

Total cheltuieli

RON

Organiza-

tor

 

1.

Concurs pe tema istorica – „24 Ianuarie Ziua Unirii”

 

Ianuarie

 

GHIRODA

 

 

400

500

 

900

C.J.Timis

C.Local

 

2.

 

 

 

Zilele bibliotecii si lansare de carte

 

 

Februarie - Septembrie

 

GHIRODA

400

1000

 

1400

C.J.Timis

C.Local

 

 

3.

Spectacol de gala la implinirea a 5 ani de la infiintarea ansamblului ”Cununa Timisului”

 

Februarie

GHIRODA

500

4000

4500

C.J.Timis

C.Local

 

 

4.

 

Expozitie apicola

 

 

 

Martie  

 

 

GHIRODA

 

1000

8000

 

9000

 

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

5.

Spectacol al Ansamblului Folcloric cu ocazia zilei de 8 Martie

 

 

Martie

 

 

GHIRODA

400

800

 

1200

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Secole de ortodoxie in Banat (Cântecele Invierii ed. a IX-a)

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

GHIRODA

 

 

 

1000

3000

 

 

 

4000

 

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

7.

 

 

 

 

- „Lada cu zestre”

 

 

 

Aprilie– Octombrie

 

 

GHIRODA

 

3000

7000

10.000

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

8.

 

-Festival de folclor „Din comoara satului”, ed a IV-a

 

 

 

Mai

 

 

GHIRODA

10.000

40.000

 

50.000

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

 

9.

 

 

 Eroii Neamului

24 mai  Ziua Eroilor

 

 

 

 

Mai

 

 

GHIRODA

200

300

 

500

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

 

10.

 

- Excursie Ansamblul Folcloric  Ghiroda

 

Iunie -

Septembrie

 

 

 

Serbia

0

8000

 

8000

 

C.J.Timis

C.Local

 

11.

 

- Hramul Bisericii Ortodoxe-Ruga

Pe parcursul a 2 zile

 

 

Iunie

 

GHIRODA

 

45.000

 

 

 

C.Local

 

 

 

12.

 

 

- Festivalul Vanatorilor la Poligonul de tragere tir la Padurea Verde

 

 

 

 

Iunie

 

 

GHIRODA

 

 

1000

6000

 

 

7.000

 

 

C.J.Timis

Consiliul local

 

 

 

13.

Spectacol la Muzeul Satului – Ansamblul de dansuri Cununa Timisului

 

 

Iunie - August

 

Timisoara, muzeul Satului

300

500

 

 

800

C.J.Timis

Consiliul local

 

 

 

14.

 

Participarea ansamblului de dansuri Cununa Timisului la festivalul de folclor Serbia

 

 

Iunie - August

 

 

 

Serbia, Luka –Bor

 

 

 

4000

 

 

 

Consiliul local

 

 

15

 

 

Ziua aviatiei militare

Sf Ilie 20 iulie

 

 

 

 

         Iulie

 

 

 

       Ghiroda

 

 

500

1500

2000

 

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

 

 

16.

 

Festival Valea lui Liman

 

August

 

 

Valea lui Liman

500

1500

 

2000

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

17

 

Hramul Bisericii Catoloice

Ruga

 

Septembrie

 

 

 

Ghiroda

10.000

 

C.J.Timis

C.Local

 

18.

 

 

- Excursie organizata pentru Ansamblul folcloric Cununa Timisului si grupul Datina-  Ghiroda

 

August - Noiembrie

 

 

 

10.000

 

 

C.Local

 

19.

 

-Sarbatoarea Recoltei in Ghiroda

 

Septembrie - Noiembrie

 

GHIRODA

500

2000

 

2500

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

20.

 

 

 

Ziua nationala-1 Decembrie  si

Spectacol cu colinzi si obiceiuri de Craciun

 

 

Decembrie

 

 

 

GHIRODA

 

 

 

4500

4000

 

8500

 

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

20.

Spectacol de Craciun „Ansamblul de dansuri Cununa Timisului”

 

Decembrie

 

Ghiroda

 

 

2000

 

C.Local

                                

TOTAL - LEI

24.200

C.J. TIMIŞ

 

                                

                              TOTAL GENERAL

                               LOCALITATEA GHIRODA- LEI

 

158.100

C. Local

182.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Emil CISMADIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 la HCL 86/2012

 

 

AGENDA CULTURAL SPORTIVA A LOCALITATII GIARMATA VII

 PE ANUL 2013

 

 

Nr.

  Denumirea actiunii

Perioada    desfasurarii

      Locul

 desfasurarii

Total cheltuieli

RON

Organiza-

tor

 

1.

 

Aniversarea poetului Mihai Eminescu

 

 

Ianuarie

 

GIARMATA VII

 

500

600

 

1100

C.J.Timis

C.Local

 

2.

Cupa la Unirii la sah

, ed a VII-a

Ianuarie

GIARMATA VII

 

1500

1000

 

2500

C.J.Timis

C.Local

 

3

Schimb de experienta folclorica ”Flori din campie”

Ianuarie

mai

GIARMATA VII

 

1500

3000

 

4500

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

4.

 

Campionat de tenis de masa

 

Februarie

 

 

GIARMATA VII

 

 

 

 

2000

 

C.Local

 

 

5.

 

Spectacol de 8 Martie – Ansamblul „Flori din campie”

 

 

Martie

 

 

 

GIARMATA VII

 

400

800

 

1200

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

6.

 

Cantari pascale , ed. a VII-a

 

 

Aprilie

mai

 

 

GIARMATA VII

 

1500

2000

 

 

3500

C.J.Timis

C.Local

 

7.

Expozitie pictura pe sticla ”Icoana-Fereastra spre cer”

 

Mai

 

GIARMATA VII

 

 

2000

 

     C.Local

 

8.

 

 

 

 

 

Spectacol de Paste al ansamblului folcloric”Flori din campie”

 

Mai

 

 

GIARMATA VII

800

1500

 

2300

C.J.Timis

C.Local

 

 

9.

 

 

Lada cu zestre

 

 

 

 

Aprilie –

Iunie

 

 

GIARMATA VII

 

3000

7000

 

10.000

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

10.

 

Campionat de fotbal copii

 

Iunie

 

 

GIARMATA VII

 

 

 

1500

 

C.Local

11

Spectacol de gala la implinirea a 10 ani ”Flori din campie”

August

 

GIARMATA VII

 

500

4000

 

4500

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

12.

 

Festivalul Valea lui Liman

 

August

 

 

Valea lui Liman

500

1500

 

2000

 

C.J.Timis

C.Local

 

 

 

13.

 

Excursie Ansamblul „Flori din campie”

 

 

August

Octombrie

 

 

 

 

 

8000

C.Local

 

 

14.

 

Ruga satului – Hramul Bisericii Ortodoxe

 

Septembrie

 

 

GIARMATA VII

 

20.000

 

 

C.Local

 

 

15.

 

 

Zilele satului GIARMATA VII

 

 

Octombrie

 

 

GIARMATA VII

1500

3000

 

4500

 

C.J.Timis

C.Local

 

16.

 

 

Spectacol de Craciun – „Flori din campie”

 

Decembrie

 

GIARMATA VII

 

 

2000

 

C.Local

 

17.

 

 

Cupa „Mos Nicolae” la sah, ed. a VII-a

 

Decembrie

 

GIARMATA VII

 

1000

C.Local

 

TOTAL LEI

11.700

C.J.Timis

 

60.900

 

C.Local

TOTAL GENERAL

LOCALITATEA GIARMATA VII - LEI

72.600

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Emil CISMADIA