Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Procesul Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ghiroda din data 28.04.2011

« Inapoi

2011-04-28


 

 

Preşedinte  de şedintă: dl. consilier Crisan Gheorghe

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 15 consilieri.

Participă: secretarul comunei Ghiroda – dl.Sorin Prilipceanu, primarul comunei Ghiroda, cetăteni  ai comunei.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 57/27.04.2011.

Dl. preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.  Se supune la vot Procesul Verbal al  şedinţei de Consiliu Local  din data de 30.03.2011.

Se votează cu 15 voturi pentru.

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor.

 

 

Ordinea de zi

 

Punctul 1- Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea  contului de executie  a bugetului local  la data  de 31.12.2010.

Punctul 2 - Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea contului de executie  pe trim. I  an 2011.                

Punctul 3 - Proiect  de  Hotarare  privind acordarea Ajutorului de Paste  din Bugetul  Local  al comunei Ghiroda, pe anul 2011

Punctul 4 - Proiect  de  Hotarare  privind   acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2011, unităţilor locale de cult.                                                                                    

Punctul 5 - Proiect  de  Hotarare  privind  atribuirea de nume unor strazi fara nume. 

Punctul 6 - Proiect  de  Hotarare privind intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru construirea obiectivului ”Sala de sport in curtea  Scolii cu clasele I-VIII Ghiroda”

Punctul 7 - Proiect  de Hotarare  privind actualizarea taxei de concesiune pentru contractul de concesiune nr. 588/12.11.1993 

Punctul 8 - Proiect  de Hotarare privind invitarea la Primaria Ghiroda, a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru  inscrierea  datelor in Registrul Agricol.

Punctul 9 - Diverse 

 

Se supune la vot Ordinea de zi; Se votează cu 15 voturi pentru.

 

dl. secretar: Va rog sa precizati daca vreunul dintre dvs. se afla in conflict de interese vis-a-vis de proiectele supuse votarii

dl. consilier Cinca Marcel: sunt in conflict de interese, pentru proiectul nr. 3

dl. consilier Crisan Gheorghe: sunt in conflict de interese pentru proiectul nr. 4

 

 

 

 

Punctul 1

Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea  contului de executie

a bugetului local  la data  de 31.12.2010.

 

Are cuvantul d-na contabil Bejenariu. Se prezintă referatul de specialitate, proiectul de hotarare si anexele la proiect.

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 15 voturi pentru

 

 

 

 

 

 

 

Punctul 2

Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea

contului de executie  pe trim. I  an 2011.

 

 

Are cuvantul d-na contabil Bejenariu. Se prezintă referatul de specialitate, proiectul de hotarare si anexele la proiect 

 

Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru

                  

 

Punctul 3

Proiect  de  Hotarare  privind acordarea Ajutorului de Paste  din

 Bugetul  Local  al comunei Ghiroda, pe anul 2011

 

dl. primar: ar fi trebuit sa fie prezenta pentru discutarea punctului si d-na lider de sindicat, d-na Nedin Bosilca.

dl. viceprimar: mentionez ca primarul si viceprimarul comunei nu beneficiaza de acest Ajutor de Paste, ci doar angajatii primariei. Acordarea acestul ajutor este legală. 

dl. consilier Pavel Tiberiu: ce inseamna in bani acest ajutor?

dl. primar: un salariu mediu brut pe economie, din care se retin datoriile catre stat.

 

Se supune la vot. Se aproba cu 14 voturi pentru. Dl. consilier Cinca nu votează fiind in conflict de interese 

 

 

Punctul 4

Proiect  de  Hotarare  privind   acordarea de sprijin financiar,

pentru anul 2011, unităţilor locale de cult.

 

dl. secretar: există avize favorabile de la comisiile de specialitate 1si 3, cu amendamente.

 1. Pentru Parohia Ortodoxa Ghiroda Veche se vor aloca 50 mii lei.
 2. Pentru Parohia Ortodoxa din Giarmata Vii  70 mii lei.
 3. Celelalte sume raman neschimbate

dl. consilier Pavel Tiberiu: de ce se face deosebire?

dl. secretar: in proiectul de hotarare avem in felul urmator  - 55 mii Parohia Ortodoxa Ghiroda Veche, 55 mii Parohia Ortodoxa din Giarmata Vii, 10 mii Biserica romano – catolica Ghiroda, 10 mii Biserica romano – catolica Giarmata Vii, 10 mii Biserica Baptista Ghiroda, 10 mii Biserica Penticostala Giarmata Vii.

dl. primar: a fost propunerea mea, si am propus urmatoarea alocare de bani – 50 mii pentru Ghiroda, 50 mii Giarmata Vii, 10 mii Biserica romano – catolica Ghiroda, 10 mii Biserica romano – catolica Giarmata Vii, 10 mii Biserica Baptista Ghiroda, 10 mii Biserica Penticostala Giarmata Vii, iar 10 mii pentru Biserica Ortodoxa Aeroport, care nu este pe teritoriul comunei Ghiroda. Nu are cimitir, dar îsi ingroapa mortii in cimitirul numit Izlaz in Ghiroda. Pentru aceasta parohie am propus suma. Subliniez ca dl. Vlaicu nu mai este parinte, deci d-na Vlaicu nu se afla in conflict de interese, si, ca sa nu blocam acest proiect de hotarare, acesti 10 mii ii impartim intre Ghiroda si Giarmata Vii. Daca exista intelegere ca intre frati crestini, aceste parohii pot ajuta biserica mai sus mentionata.

dl. consilier Draganescu:  sunt de acord sa se imparta banii intre Ghiroda si Giarmata Vii, insa se face o diferenta intre culte. Nu este firesc sa fie diferenta, oricum Ghiroda este mai mare.

dl. consilier Usvat: s-a propus suma mai mare pentru Giarmata, pentru ca acum se construieste. Haideti totusi sa mergem pe sume egale, sa nu se faca diferente.

dl. consilier Crisan:  supun la vot varianta initiala!

dl. secretar: sa se supuna la vot amendamentele.

d-na contabil Bejenariu: amendamentul nu este corect formulat.

dl. primar: sa se recalculeze si sa se reformuleze corect.

dl. consilier Botoca: din eroare de calcul, retragem amendamentul. Sa se supuna la vot varianta initiala.

dl. secretar: numai daca isi retrage amendamentul comisia.

Sunt retrase amendamentele. Se supune la vot proiectul initial

.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                             Se supune la vot. Se aproba cu 14 voturi pentru.

 

 

Punctul 5

Proiect  de  Hotarare  privind  atribuirea de nume unor strazi fara nume.

 

dl. secretar: prezinta referatul

dl. consilier Draganescu: cum avem posibilitatea sa dam nume? 

dl. secretar: Compartimentul Urbanism a facut propunerile. Avem cateva denumiri frumoase.

dl. consilier Draganescu: sa se numeasca dupa un anumit tip 

dl. secretar: aveti materialul in fata, cu propunerile. Se citeste din Proiectul de Hotarare.

 

Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru

 

 

Punctul 6

Proiect  de  Hotarare privind intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru construirea obiectivului ”Sala de sport in curtea  Scolii cu clasele I-VIII Ghiroda” 

 

Are cuvantul d-na consilier Vlaicu.

-          Se doreste construirea in curtea scolii a unei sali de sport.

dl. consilier Pavel Tiberiu: care sunt dimensiunile?  

d-na consilier Vlaicu: se va face un studiu si se vor stabilii dimensiunile.                                                               

dl. primar: este o idee mai veche a d-nei directoare. Avand relatiile pe care le are cu cei de la putere, d-na directoare are posibilitatea de a atrage niste fonduri. 

d-na consilier Vlaicu: pentru sala mica banii vin de la Guvern, pentru sala mare,  banii vin din fonduri europene.     

dl. primar: eu sunt de acord, dar primul pas presupune sa facem un SF, iar d-na Vlaicu sa incerce sa obtina fondurile necesare. Avem niste grupuri sanitare nefunctionale, mai este si un garaj si niste cladiri care nu se mai folosesc; acolo se poate construi sala de sport.

dl. consilier Lombrea: acum cativa ani am mai aprobat construirea unei sali de sport; se va mai face?

dl. primar: nu

dl. consilier Lombrea: dar de ce? 

dl. primar: pentru ca este vorba de bani. Daca vrem sa construim o sala de sport,  o vom face pe bani publici. D-na directoare se obliga sa obtina fondurile necesare construirii acestei sali.

dl. consilier Usvat: corect. O scoala are nevoie de sala de sport. Eu zic sa facem mai intai o sala de sport pentru scoala, si apoi o sala de sport publica.

dl. consilier Botoca: avand in vedere ca noi vom face SF-UL, poate vom putea folosi sala de sport si pentru comunitate, dupa orele de curs.

Se supune la vot. Se aproba cu  15 voturi

 

 

Punctul 7

Proiect  de Hotarare  privind actualizarea taxei de concesiune

pentru contractul de concesiune nr. 588/12.11.1993

 

Dl. presedinte da citire referatului.

d-na consilier Vlaicu: se doreste actualizarea taxei de concesiune

d-na contabil Bejenariu: conform contractului de concesiune, taxa de concesiune este de 0.53  lei vechi/m2, iar in HCLprivind taxele si impozitele locale, taxa de concesiune este 0.20/m2/an.

dl. primar: pe aceasta problema a fost si controlul de la Curtea de Conturi

d-na consilier Usvat: mai exista si alte asociatii non profit?                                                                                  

d-na contabil Bejenariu: nu

dl. consilier Draganescu: sa subliniem ca este vorba despre cazul d-lui Ursu.

d-na contabil Bejenariu: la verificarea Curtii de Conturi am calculat eronat la 1,2 lei pe m2.  Dl Ursu fost  putin revoltat pentru ca a sesizat ca la societatile non profit, conform Hotatarii de Consiliu, este de 0,2 lei/m2. De aceea am intocmit acele note justificative.

dl. consilier Usvat: cat este prevazut in lege?

d-na contabil Bejenariu: in  Hotatarea de Consiliu se mentioneaza 1,2 lei/m2 si  0,2 lei/m2. Dl. Ursu se incadreaza la 0,2 lei/m2, pentru ca este Asociatie non profit.

dl. consilier Usvat: pe ultima hotarare cat este prevazut? Si ca prevederi legale unde se incadreaza?

dl. secretar: conf. Legii nr.50/1991, art. 15. Pe ultima hotarare este trecut 0,20 lei/m2.

 

Se supune la vot. Se aproba cu  13 voturi pentru  si 2 abtineri: dl. consilier Draganescu şi dl. consilier Sancira  

 

 

Punctul 8

Proiect  de Hotarare privind invitarea la Primaria Ghiroda, a persoanelor fizice care au obligatia

sa efectueze declaratiile pentru  inscrierea  datelor in Registrul Agricol.

 

dl. secretar: Prin Ordinul 95/2008 se face inscrierea in Registrul Agricol. Daca, Iercosan Alina merge din casa in casa,  se depaseste perioada legala. Astfel propunem invitarea oamenilor la primarie.

dl. consilier Usvat: in ce mod vor fi invitati?

dl. secretar: printr-o invitatie. Este o instiintare.                                                                                                   

dl. primar: este foarte bine venita aceasta chestiune. Multi neglijeaza acest aspect. Daca in anii 1951 -1955 bunicii nostri nu declarau tot ce detineau, multi dintre noi ramaneam fara pamanturi acum. Asa, in baza declaratiei facute de ei in 1951, inca mai sunt utile pentru identificarea de parcele. Multa lume se gandeste ca se pune impozit, ceea ce nu e adevarat.

d-na consilier Valicu: Nu s-a facut recensamantul?

dl. secretar: nu putem lua date de la recensamant, sunt date confidentiale. Sunt persoane care au intampinat probleme cand au cerut certificate de producator, dar nu am putut sa il eliberam pentru ca nu exista declaratii in Registrul Agricol. La fel se intâmpla si in cazul adeverintelor pentru schimbarea buletinului.

dl. consilier Draganescu: stiu ca exista Compartimentul Impozite si Taxe.

dl. secretar: Este invers. Datele de la Impozite si Taxe trebuie preluate de la Registrul Agricol. Daca acum ar trebui sa facem incasari in baza Registrului Agricol am avea venituri foarte mici.

d-na contabil Bejenariu: si eu am fost pentru cateva zile si casier. Daca omul vine sa plateasca taxele, eu ii spun cat ii revine in functie de cat teren declarat are. Nu avem de unde sa stim daca respectivul a mai vandut sau cumparat teren, daca nu se face dovada cu contractele de vanzare - cumparare. Si de aici apar toate problemele.

 

Se supune la vot. Se aproba cu  14 voturi pentru. Lipseste din sala dl. consilier Botoca. 

 

 

Punctul 9

 Diverse 

 

 1. Dl. secretar:

-          Există o adresă din partea dlui. Mermeze si Oficiul Parohial 

-          Se citeste adresa 

dl. secretar: prelungirea cimitirului presupune in unele locuri depasirea limitei de siguranta a caselor. Nu se vor putea obtine avizele.

dl. preot Mermeze: nu se va depasi limita de 50 m de casa.

dl. primar: este o zona neurbanizata inca (canal Behela 3). Eu vin cu o propunere de urbanizare; in primul rand se va face un drum care se va unii cu strada Ceahlau. Acel canal trebuie intretinut. Daca se vine cu anumite constructii am incurcat-o. Exista posibilitatea de a prelungi cimitirul, dar in spatele acestuia, unde nu este nevoie de aviz suplimentar. Va ramane si o zona de parc, in str. Stejarului, in fata cimitirului. Intre canal si str. Fagaras se poate face si o parcare. Voi cere unui arhitect sa gaseasca o solutie pe care va voi prezenta-o ulterior, dar mai intai am vrut sa purtam aceste discutii, pentru ca acest teren sa ramana in Ghiroda cu destinatia de cimitir. 

dl. preot Mermeze: cum ne permite legea.

dl. secretar: pentru acel teren trebuie scoasa Cartea Funciara, si va trebui sa fie trecut cimitir, sau exista varianta unui schimb de terenuri, sau daca va ramane in proprietatea noastra, va trebuii sa infiintam un serviciu de administrare a cimitirelor... dar, cine va lua taxa pe mormant?

dl. preot Mermeze: taxa este de 20 ron. Dar nu putem noi sa cerem 20 lei, iar Primaria alta taxa.

dl. primar: nu e corect, trebuie sa fie aceeasi taxa.

dl. consilier Lombrea: il dam la Parohie si luam o taxa modica. Daca donam Bisericii, cerem o taxa modica.

dl. consilier Usvat: noi trebuie sa ajutam biserica. Destinatia terenului este de cimitir.

dl. secretar: ca si institutie, Biserica e scutita in plata taxelor.

dl. consilier Usvat: si atunci care e problema in a ii da terenul?

dl. primar: eu zic sa supunem la vot daca putem incepe cu un PUD.

dl. secretar: este cea mai buna solutie

dl. primar: nu toata suprafata se face cimitir. Ci doar o bucata, cea cu duzii. Atunci avem posibilitatea si sa inaltam.

 

Se cere votul de principiu. Se supune la vot. Se aproba cu  15voturi pentru.

 

 

 

-          Există o adresă din partea d-nei Danci Nita.

-          Se da  citire adresei

dl. secretar: se cere scutire de la plata impozitului pe teren, dar d-ei nu stie sa citeasca, sa scrie, si nici nu a semnat ea cererea.

d-na contabil Bejenariu: incepand cu anul 2011, d-na Danci nu mai beneficiaza de ajutor social. Are un venit sau pensie...

dl. primar: nu stiu de unde stie ca d-na Danci nu stie sa citeasca.

dl. consilier Botoca: si-a cumparat teren concesionat si l-a semnat punând degetul.

d-na contabil Bejenariu: conform legii nr. 571/2003, sunt prevazute categoriile de persoane care sunt scutite de la plata impozitului. D-na nu se incadreaza.

 

 

 

-          Există o adresă din partea CASEI „FILADELFIA”

-          Se da  citire adresei

dl. consilier Draganescu: trebuie puse astfel de limitatoare de viteza si pe alte strazi.

dl. primar: la scoala din Ghiroda sunt 124 de elevi, fata de 20 cati sunt pe starda respectiva. Trebuie sa aveti in vedere toate strazile. Strazile sunt pentru masini nu pentru copii sa se joace pe ele. Nu e o rezolvare sa punem  limitatoarele de viteza pe strazi, si nici nu pot pune calmatoare de viteza in fata la scoala si primarie.

dl. consilier Draganescu: am avut o discutie in legatura cu calmatoarele si s-a spus ca soseaua este prea subtire.

dl. primar: calmatoarele au si ele rostul lor si un cost... Nu putem sa le montam si sa le demontam de atatea ori... Drumurile noastre nu suporta acest proces.

dl. secretar: avem hotarare cu limitarea vitezei la 30 km/h.

 

 

 

-          Există o adresă din partea Prefecturii, raspuns la sesizarea d-lui Petrescu Adrian

-          Se da  citire adresei

dl. secretar: este vorba despre infiintarea sau desfiintarea Politiei Locale

dl. primar: dl. Petrescu a facut o sesizare la Prefectura in numele celor 5 politisti comunitari, fara ca  acestia sa stie acest lucru, cu privire la infiintarea Politiei Locale. Legea 155/2010 are prevazute sapte domenii de activitate, si ei sunt de toti 5. Cum sa le impart atributiile. In plus, sunt  functionari publici, iar paza bunurilor se face de catre personalul contractual. Ei nu vor sa renunte la functia publica. Cel mai mult nu vrea sa renunte dl. Petrescu, care are doua facultati; i-am spus ca e atat de pregatit incât nu pot sa-i ofer un post pe masura in aceasta institutie. Eu vreau sa pazeasca Primaria sau seiful, dar trebuie sa-i fac personal contractual, si nu doresc acest lucru decat 3 sau 4 persoane. Sa va dau un exemplu in ceea ce priveste diferenta de salarizare intre functionarul public si personalul contractual. Dl Petrescu are in prezent ca functionar public un salar brut de 1130 lei, iar ca personal contractual ar avea 912 lei. Exista si situatia in care salariul va creste cu cativa lei, de exemplu dl. Barboni si dl. Maria. Nu stiu cum sa infiintez acest Compartiment...

d-na contabil Bejenariu: ca si personal contractual, gradatia ramane neschimbata.

dl. primar: deci nu li se intampla nimic, doar ca se vor numi personal contractual nu functionar public.Eu vin si va intreb cine pazeste seif-ul primariei... platim o alta firma?...as vrea sa va ganditi pana data viitoare si sa veniti cu o solutie.

dl. consilier Pavel Tiberiu: mai este si Giarmata Vii.

dl. secretar: personalul contractual cu atributii de paza se va numi tot politist local. Dar nu putem hotara in Consiliul Local, fara avizul ANFP.

dl. primar: eu nu as fi de acord cu dl. secretar.

dl. secretar: avem doua variante – ori ii facem politisti locali cu atributiile stabilite prin lege, ori ii desfiintam, dar nu am prevedere legala de a-i da functionarului public si paza. In prezent, noi avem nevoie doar de paza.

dl. primar: nu e bine sa desfiintam politia comunitara, ca sa infiintam un serviciu de paza... propun transformarea din functii publice in functie contractuala.

dl. secretar: ne trebuie avizul ANFP

d-na consilier Vlaicu Claudia: nu se poate d-le primar; am verificat daca se poate face transformarea, si nu se poate!

dl. primar: cum pazim seif-ul primariei, pentru ca eu nu-mi asum raspunderea. Nu pot sa-i trec sa pazeasca seif-ul. Ce fac, angajez o firma de paza? Daca nu le trec in fisa postului nu vor raspunde.

dl. consilier Sancira: sa ramana asa cum sunt, functionari publici

dl. primar: daca raman asa, nu vor avea nicio problema...

dl secretar: problema reala este ca pe langa cei 5 nu putem angaja pe nimeni care sa faca paza.

d-na consiler Popovici: putem angaja pe cineva!

dl. primar: asta inseamna bani in plus. 

d-na consiler Popovici: acel om va sta langa seif zi si noapte?

dl. primar: sigur ca da... nu ne putem permite sa platim 5 politisti şi sa platim pe langa si firma de paza.

dl secretar: sunt de acord cu tot ce spune dl. primar atata timp cat este legal facut. 

dl. consilier Draganescu: sa-i transferam la politia rurala.

dl. primar: nu se poate

dl. consilier Draganescu: am inteles ca si acestia vor fi platiti de noi.

dl. primar: eu nu stiu asta, dar vorbim de prezent, nu de viitor. Mi-a transformat politia comunitara in politia locala, si ma trezesc ca am  5 politisti, si pe deasupra cu dl. Petrescu ca imi face plangere la prefect. Dar, daca dorim ii tinem si ii platim pentru frumusete! Deci 4 politisti, doresc sa devina personal contractual, mai putin dl. Petrescu, din orgoliu. Dl. Petrescu face numai prostii, daca vreti, va citesc din lege ce drepturi are politistul local. Dl. Petrescu are o multime de datorii pe la colegi, pe care nu le poate achita...are executari silite...datorii de mii de euro...

dl. consilier Pavel Tiberiu: si sa-l mai punem sa pazeasca seif-ul...

dl. consilier Roibu: cum mai poti sa dormi linistit? 

dl. primar: pe ce varianta imi spuneti sa merg?

dl secretar: daca desfiintam nu avem nevoie de avizul ANFP.

dl. primar: comunicam ANFP ca ei nu vor sa plece, ci vor sa fie personal contractual dupa Legea nr.333.

dl secretar: asta inseamna doua hotarari. Una desfiintarea politiei comunitare si alte infiintarea politiei locale.

dl. primar: nu, nu desfiintare... nu o desfiintam ca am incurcat-o, dl Petrescu ne da in judecata. Poate ne invata doamna Vlaicu cum sa obtinem aprobarea de angajare.

d-na consilier Vlaicu Claudia: diferenta este ca eu stiu sa organizez concurs la timp, dvs. nu...

dl. primar: da, e o diferenta pentru ca eu nu pot. Dl. Giuchici are sentinta, dar nu pot sa-l pun pe post pentru ca nu e redactata sentinta, nu mergea pixul d-lui care trebuia sa o redacteze...

dl secretar: dar reduceti postul d-lui Petrescu...

dl. primar: da, reducem postul lui...

dl. consilier Botoca: dar are trei copii acasa!

dl. primar: dar cand ai copii acasa, te imprumuti, nu te gandesti? Va rog sa va ganditi la o solutie.

dl. presedinte: au cuvantul d-nii consilieri

 

 

 

 1. Dl. consilier Roibu: Felicitari d-lui primar pentru titlul obtinut de „Primarul anului 2010”

dl. primar: multumesc! A fost un titlu obtinut fara interventii, doar pe baza a ceea ce  s-a realizat in comuna noastra. Vreau sa va invit luni, ora 12.00 la receptia lucrarii pod peste raul Bega.

d-na consilier Suciu Monica: eu am examen, nu se poate muta ora?

dl. primar: toti consilierii sunt invitati sa vina conform dispozitiei.

d-na consilier Vlaicu Claudia: este receptie sau inaugurare?

dl. primar: este receptie, la inaugurare voi invita si pe vechiul primar.

d-na consilier Vlaicu Claudia: si cine a mai contribuit cu bani?

dl. primar: Consiliul Judetean Timis. 

d-na consilier Vlaicu Claudia: da, va rog frumos!

 

 

 

 1. 3.      dl  consilier Pavel Tiberiu: seara, pe pod trec ATV-uri, tinerii se aduna acolo, fac multa galagie, mizerie, se mananca seminte, se arunca pe jos pungi, si cred ca ar trebui pus din partea primariei un tomberon, si de asemenea, afise cu amenzi.

 

 

 1. D-na consilier Suciu Florentina: In ce stadiu este proiectul pentru Caminul Cultural

dl. primar: din pacate caminul nu este intabulat. Nu avem un CF. O lua de la facerea lui.

D-na consilier Suciu Florentina: in parcul copiilor din Giarmata Vii se arunca sticle si doze de bere pe jos. E multa mizerie.

dl. primar: sunt cosuri de gunoi?

d-na consilier Suciu Florentina: da, este tomberon

d-na contabil Bejenariu: daca nu lasa parintii copii sa faca curatenie, atunci sa vina mamicile sa faca curat. Firma de salubritate ia doar gunoiul.

D-na consilier Suciu Florentina: Caz social: dl. Raica, fostul angajat al Primariei. Doamna Raica nu are grija de copil, nu il lasa la gradinita, nu ii da de mancare. A aruncat hainele d-lui in curte. Am vorbit cu d-na Pascutoiu, nu se poate face nimic!

dl. primar: poate veni Protectia Copilului, sa faca ancheta.

d-na consilier Suciu Florentina: nu bate copilul, dar nu il aduce la gradinita. Noi ca si consilieri putem sa mergem cu d-na Pascutoiu acolo?

dl. primar: nu cred.

D-na consilier Suciu Florentina: In cazul in care au loc activitati la Caminul Cultural, si au loc evenimente nedorite, cine are obligatia sa cheme politia? Organizatorul?

dl. primar: da, trebuie chemata politia.

dl. consilier Crisan: cine este organizatorul evnimentului cheama politia

dl. viceprimar: la orice activitate organizata trebuie anuntata politia; exista un regulament.

 

 

 1. 5.      Dl. consilier Botoca Sorin: decolmatarea santului de la cimitir. Au fost infundate santurile de catre firma de inchirieri masini.

dl. primar: de ce nu ati spus cand a fost parintele aici?

dl. consilier Botoca: mi-a cam fost rusine

 

 

 1. 6.      Dl. consilier Draganescu: Masuratori impreuna cu topograful din Primaria Ghiroda, sa stim unde trebuie facute santurile pentru colectarea apelor pluviale. Ne angajam noi sa sapam santurile.

d-na consilier Vlaicu Claudia: daca ne promiteti ca ne asfaltati acele 3 strazi, eu va aduc proiectul.

dl. primar: pe cheltuiala dvs.

d-na Bejenariu: nu pentru asfaltare

d-na consilier Vlaicu Claudia: prima data colectarea apelor si apoi restul.

Dl. consilier Draganescu: Pentru colectarea gunoaielor, nu se pot reintroduce tomberoanelor selective?

dl. primar: le avem deja

dl consilier Botoca: unde, ca nu se folosesc!

dl. viceprimar: mai bine arata un singur tomberon, decat multe tomberoane selective

Dl. consilier Draganescu: La iesirea din Ghiroda, ar trebui o banda de accelerare.

dl. primar: avem nevoie de avizul Drumurilor Nationale.

dl. viceprimar: ma angajez sa merg la ei si sa-i intreb ce trebuie facut in prima faza.

Dl. consilier Draganescu: In revista Lumina, in urmatorul numar, trebuie sa le cerem cetatenilor sa-si faca curat in fata casei. De asemenea si cimitirele sa fie tunse.

Dl. consilier Draganescu: Se fura din Ghiroda motorina. Sa se instaleze camere de supraveghere.

Dl. consilier Draganescu: Suma pentru acoperisul Caminului Cultural Ghiroda mi se pare cam mare pentru lucrarile care se executa.

dl. primar: dar nu este vorba doar despre acoperis. Sunt materiale ieftine.

d-na contabil Bejenariu: este o modernizare cu totul: geamuri termopane, canalizare, absolut tot.

dl. consilier Draganescu: imi cer scuze, nu am stiut toate acestea.

 

 

 1. 7.      Dl. consilier Lombrea: As dori sa multumesc domnului primar pentru placi, ati fost operativ. Am vorbit cu domnul parinte, o sa se faca o treaba buna. S-au adresat multe multumiri,dar nu la persoana care trebuie. Mie ca cetatean al comunei Giarmata Vii, nu mi-a placut la articolul din ziar ca nu s-a multumit cui trebuia. De aceea multumesc eu pentru autobusul pe care mi l-ati dat. Putem face lucruri bune in echipa.

 

 

 1. Dl. consilier Surdea: Ce puteti sa ne ziceti despre canalizare?

dl.primar: Asteptam raspunsul de la mediu, daca ne dau banii. Daca nu primim banii, incepem pe forte proprii, numai ca o sa dureze foarte mult,cam 2-3 ani.

dl. consilier Surdea: Cu santurile din Giarmata Vii, ce se intampla? Le mai curatam?

dl.primar: impreuna cu dl. viceprimar sa luam legatura cu penitenciarul, anul trecut au facut o treaba buna. Acum stim cum sa procedam cu absolut tot. S-a lucrat, eu personal am fost multumit.

dl. consilier Surdea:deci sa intelegem ca urmeaza si anul acesta? 

dl.primar: da, nici nu se pune problema altfel.

 

 

 

 

 

 1. Dl. consilier Sancira: E vorba despre drumul de la Biserica spre Strada parcului. Ma refer la trotuar si drum.

dl.primar: S-au achizitionat niste placi. In cazul in care nu ne ajung, mai complectam, iar in ceeace priveste drumul o sa punem niste piatra.

dl.viceprimar: peste calea ferata trebuie rezolvata problema pentru ca acolo nu s-a facut niciodata nimic.

dl consilier Sancira: La tern ne mai trebuie niste nisip.

dl primar: D-nul consilier Crisan ne-a promis ca ne va mai da niste nisip.

 

 1. D-na consilier Popovici: In numele a trei familii din Ghiroda ridic aceasta problema in fata dvs. cu privire la momentul in care autobuzul stationeaza si intoarce la pod. Acolo este un spatiu gol, este si o ghereta, se doreste a se face o statie.

dl primar: Acolo vine trotuar.

dl. viceprimar: Dar se poate face capat de linie. Inainte de sens, pe domeniul public, am fost si cu un reprezentant de la RATT si am constatat ca este loc.

 

 1. D-na consilier Suciu Monica:

-          Problema gunoaielor din fata bisericii 

 

 1. D-na consilier Vlaicu:

-          Am inceput un proiect impreuna si trebuie sa inchei registrul de inscriere a copiilor. E vorba de acele patuturi. Nu am ce sa le spun parintilor.

dl primar: dar de ce e graba asta?

-          Trebuie sa obtin avizele pana la 1 septembrie.

dl primar: pai va duceti cu poza patului?

-          Nu, ei vin la scoala sa vada spatiul, absolut tot...Va rugam sa ne sprijiniti si cu o toaleta in plus, hai sa fim realisti.

dl primar: dar unde le veti pune?

-          La scoala.

dl primar: doamna Suciu Monica, d-na Suciu Forentina, sunteti de acord?

doamna consilier Suciu Monica: da 

doamna consilier Suciu Florentina: dar daca in 2 – 3 ani se mareste nr. De copii, ce facem?

d-na consilier Vlaicu: sunt 10 sali de clasa, cabinete de fizica, chimie, spatiu este mult mai mare. Mai trebuie tinut cont de urmatoarele aspecte: trebuie citita legea invatamantului si trebuie facut pe cinci ani recensamantul

-          In fata scolii, unde s-au facut sapaturi pentru fantana, au ramas mormane de pamant, trandafirii au fost scosi. Daca se mai pune  pamant si iarba, putem aduce si aparatele de la gradinita. La grdinita ne mai trebuie in completare o toalete. Sa veniti sa vedem ce se poate face.

dl primar: daca aveti acceptul educatoarelor se va face. Eu vad ca o educatoare are retineri.

doamna consilier Suciu Florentina: nu ca nu sunt de acord, ca doar o  facem pentru copiii nostri.

 

 

 

 

Dl  presedinte declara inchisa sedinta Consiluilui Local Ghiroda.

 

 

      PRESEDINTE                                                                                                                   SECRETAR       

CRISAN  GHEORGHE                                                                                       PRILIPCEANU  SORIN