Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ghiroda din data de 30.06.2010

« Inapoi

2010-06-30

 

 

 

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl consilier  PAVEL TIBERIU

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 15 consilieri.

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda - dl. Prilipceanu  Sorin, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader, consilier juridic – dl. Bogdănel Ioan, medicul vetrinar al comunei si familia Campean din Giarmata-Vii

Dl presedinte:  da cuvantul familiei Campean Adrian si Luminita

Dl Campean : are  tuburi depozitate in curte

D-na Campean: locuieste in Giarmata-Vii, are  gradina de la casa inundata ; de doi an  se tot fac sesizari  la primarie, anul acesta au revenit cu o noua sesizare; daca vicele nu aducea pompele, erau inundati.Va aduce pamant si va astupa canalul. Daca nu se solutioneaza  problema pe plan local, se vor adresa  institutiilor superioare..Au solicitat prezenta domnului primar  la fata locului, dar nu a venit. In fata imobilului din Girmata Vii au ramas capacele desfacute. Au pomple in curte , care nu au fost  ridicate.Intreba daca poate fi scutita  de la plata impozitului pe masina, avand in vedere ca a cumparat combustibil  pentru pompe.

Dl primar: am fost sunat in data de . 23-24 iunie 2010

Dl consilier Gref: primarul a fost  in  Giarmata-Vii.

Dl primar: au fost ridicate capacele si au  fost decolmatate santurile.Se va inlocui subtraversarea.

Dl.consilier Gref:vor fi inlocuite  tuburile  de preluarea a  apei.

Dl.primar: solutia ar fi subrtaversarea si curatatea canalului.

Dl.Campean: sa vina dl Crisan  sa faca lucrarea.

Dl primar: dl Crisan este incompatibil, poate da doar solutiii tehnice.

Dl consilier Crisan: pana in anul 2002 se putea, dupa noua lege nu se mai poate.Solutii sunt. Nu se poate intra cu utilajele. Vor venii oameni de la penitenciar. Trebuie decolmatat.

Dl presedinte de sedinta:   da cuvantul domnului Vasilievici

Dl. Vasilievici Sergiu-medic veterinar in comuna Ghiroda; spune - a depus dosarul, a preluat contractul de concesiune, in cabinetul veterinar a deschis un punct farmaceutic.

Dl.primar; in sedinta urmatoare emiterea unui Proiect de Hotarare privind  inchirierea spatiului pentru cabinetului veterinar. 

Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 26..05.2010.

D-na consilier Vlaicu:  xerocopierea materialelor sa se faca pe format A4, sa poata fi citite.

Dl secretar:  xeroxurile din primarie nu mai fac fata, materialul pentru sedinta este voluminos. Cumpararea unui xerox nou

Procesul-verbal supus la vot,  votat   cu 15 voturi  pentru.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 144/23.06.2010.

Dl preşedinte: declară deschisă şedinţa de consiliu. Se  dă citire  dispoziţiei  de convocare.              

 

ORDINEA DE ZI A SEDINŢEI

 

Punctul 1- Proiect de Hotarare privind rectificarea  Bugetului local  Ghiroda pe anul 2010-  Rectificarea nr. 2

Punctu 2-Proiect de Hotarare privind  modificarea  si completarea  Organigramei si  a Statului de Functii al Primariei comunei Ghiroda

Punctul 3-Proiect de Hotarare privind  transportul scolar “cursa special” pentru elevii din ciclul gimnazial de la Scoal GiarmataVii la Scoala Ghiroda pentru anul 2010

Punctu 4-Proiect de Hotarare privind  aprobarae Proiect Tehnic nr. 10016/B/2010 pentru  investitia “ Modernizare a 4 strazi  Bega, Cimbrului, Ialomita, Jiul in comuna Ghiroda” judetul Timis

Punctul 5-Proiect de Hotarare privind atribuire de nume  unor strazi fara  nume din intravilanul  extins al localitatii Ghiroda.

Punctul 6-Proiect de Hotarare  privind  trecerea  din  domeniul public al comunei Ghiroda in domeniul privat al comunei Ghiroda, a unor  parcele de teren.

Punctul 7-Proiect de Hotarare privind stabilirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului  Local al comunei Ghiroda pentru negocierea preturilor de vanzare a unor imobile apartinand  domeniului privat al comunei Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

Punctul 8-Proiect de Hotarare   privind  modificarea  si   completarea   Hotararii  Consiliului  Local nr. 31/2010  pentru   aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal “ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice” in extravilan Ghiroda

Punctul 9-Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului Urbanistic   Zonal”Locuinte   si Functiuni complementare –Giarmata Vii” Giarmata Vii

Punctul 10-Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal”Extindere locuinte si functiuni complementare” in extravilan  Ghiroda, parcela 401922

 

Dl presedinte: daca mai sunt propuneri pt completarea  ordinii de zi ?

Dl. Consilier Ursu: au fost depuse   3 cereri privind participarea la cursuri de perfectionare .

Dl secretar: nu fac obiectul unei hotarari de consiliu, se va discuta la punctual Diverse.

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 15 voturi pentru .

 

Punctul 1

Proiect de Hotarare privind rectificarea  Bugetului local  Ghiroda pe anul 2010-

 Rectificarea nr. 2

Se prezintă referatul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale 

Dl.primar:  la invatamant banii prevazuti pentru  trimestrul  IV  se transfera   pe trimestru II

Dl.secretar; adresa ……./….2010 privind transferal sumei……..

Proiectul are toate avizele

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctu 2

Proiect de Hotarare privind  modificarea  si completarea  Organigramei si  a Statului de Functii

al Primariei comunei Ghiroda

Se prezintă referatul Compartimentului Resurse Umane

Dl primar: da citire organigamei. Organigrama discutata si in sedinta din luna mai.

D-na consilier Vlaicu: nu sub aceasta forma.

Dl.primar: dl secretar a primit in subordine mai multe compartimente.; viceprimarul are 2 compartimente in subordine . Pe organigrama  sunt trecute si serviciile  existente.Nu a crescu numarul  personalului.

D-na consilier Vlaicu: cate posturisunt  ocupate?

Dl.secretar: 55 ocupate, din care 3 ( primar, viceprimar, secretar)

Dl. Consilier Ursu: la urbanism sunt locuri vacante, daca vor  veni personae  care doresc sa se angajeze?

Dl.secretar: posturile  sunt bolcate.Proiectul are toate avizele.

Dl presedinte : daca sunt obiectii  ?

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 3

Proiect de Hotarare privind  transportul scolar “cursa special” pentru elevii din ciclul gimnazial de la Scoal GiarmataVii la Scoala Ghiroda pentru anul 2010

D-na consilier Vlaicu; prezinta  referatului. Pe aceasta tema s-a discutat cu parintii din Giarmata-Vii. A fost intrebata  cum se va face transportul  copiilor din Giarmata-Vii. In baza dorintei parintilor  s-a solicitat o cursa speciala. Dl.primar doreste ca trasportul sa se faca cu  autobusul M35.  Ar  fi de preferat un microbus. Cu care sa circule doar elevii. Numarul solicitarilor este pentru  26-28 de elevi. Daca se  accepta cursa speciala , daca nu copii pleaca la oras.

Dl consilier Botoca: se refera la atribuirea contractului unui agent economic din Ghiroda, Exista OG 34, trebuie facuta  selectie de oferte.

Dl primar: sa se citeasca proiectul.

D-na consilier Vlaicu: da citire proiectului de hotarare

Dl consilier Botoca: 6.000 pe cat timp?

Dl primar; pentru  anul acesta 2010.

Dl consilier Lombrea: nu este de acord cu  venirea copiilor la scoala in Ghiroda. Ar merge pe  varianta  autobusului 35 pentru elevi care vor veni la scoala la Ghiroda.

Dl consilier Draganescu: ce se intampla  cu scoala din Giarmata-Vii?

D-na consilier Vlaicu; conform legilor emise, ne  fiind  numarul  necesar de elevi, nu se vor primii banii pentru  profesori. Gradinita si clasele  I-IV rama in  sat. Elevi castiga mai mult   la scoala din comuna , decat sa mearga la oras.. Nu exista alta solutie. In Scoala din Giarmata-Vii orele se vor tine dimineata, in oras orele se fac dupa-masa, iar copii  nu dau ramdament.

Dl.consilier Draganescu: daca sunt  31 de elevi, primaria trebuie sa  sustina aceea cursa, s-au trebuie   cumparat  mijlocul de transport.

D-na consilier Vlaicu: ar fi foarte costisitor. Daca are aviz transport persoane, restul avizelor  vin de la inspectorat.

Dl primar: sa  solocitam  un microbus de la CJTimis.

Dl.consilier Usvat: ce se intampla cu scoala din Giarmata-Vii, intra in conservare?

Dl.primar: raman 2 posturi  pentru clasele primare, in mod normal trebuiau adusi si cei mici la scoala in Ghiroda. Dl.consilier Usvat: nu se mai face transportul pana la centura?

Dl.consilier Lombrea:de ce merg copiii nostrii la oras la scoala?:

D-na consilier Vlaicu: copiii  nostrii  sunt foarte buni.

Dl consilier Surdea: cati  elevi sunt pentru Ghiroda., 31?

D-na consilier Vlaicu: microbus de 28 de locuri.

Dl consilier Surdea: daca creste numarul elevilor?

Dl consilier Crisan: nu ar putea sa raman o clasa de 31 de elevi in Giarmata-Vii, iar din banii pentru cursa sa fie platit profesorul?

D-na consilier Vlaicu: profesorii sunt platiti de catre  Inspectorat.

Dl consilier Crisan: sa vina profesorii pe jumate de norma.

Dl primar:  daca sunt mai putin de 18 elevi , nu se plateste postul.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre sub forma propusa. Se votează cu 15 voturi pentru.

D-na consilier Vlaicu :  cursa speciala cu RATT sau cursa speciala.

Dl primar; dimineata  autobusul 35 vine pe centura  , intra in Ghiroda , lasa copiii in statia din fata Primarie si se duce la Timisoara, la pranz M35 vine pe DN6 intra in Ghiroda , ia copiii si se duce la GiarmataVii. Se asfalteaza drumul, a fost desemnata firma, daca nu se contesta, se semneaza contractul, in iulie se asfalteaza.

 

Punctu 4

Proiect de Hotarare privind  aprobarae Proiect Tehnic nr. 10016/B/2010 pentru  investitia “ Modernizare a

 4 strazi  Bega, Cimbrului, Ialomita, Jiul in comuna Ghiroda” judetul Timis

Se prezinta referatul Compartimentului Achizitii Publice Proiectul are avizul  comisiilor de specialitate

Dl.consilier Ursu: se asfalteaza?

Dl.primar: s-a primit proiectul

Dl.consilier Ursu:pe cand canalizarea pe strada Predeal?

Dl.primar: daca sunt intrebari?

Dl.consilier Gref: 18 miliarde este suma  estimative  proiectant.

Dl.primar: pt greutatea de 7,5 to.

Dl.consilier Botoca; ce se intampla cu strazile Bucegi, Predeal , Semenic, se incadreaza pentru canalizare.

Dl.primar; a venit ordin de incepere a lucrarilor,  s-a inceput pe Romanitei, cartierele mari impun mai mult timp pentru executie, au ramas  mai la urma.

Dl.consilier Botoca; cartierele mari au abus bani, oamenii intreaba , un raspuns trebuie dat.

Dl.presedinte: daca sunt  obiectii?

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 5

Proiect de Hotarare privind atribuire de nume  unor strazi fara  nume din intravilanul

 extins al localitatii Ghiroda.

Se prezinta  referatul  Compartimentului  Urbanism

Dl secretar: este vorba de  cartierul Grunwald Ghiroda. Exista avizele comisiilor. Comisia nr. 1 prezinta avizul cu amendamente: strada  Graz  sa se  numeasca  str. …., iar  strada Viena  sa se numeasca Strada Parang.

Dl consilier Botoca: vizavi de numele   strazilor din cartier , fiind  un  cartier   cu strazi  care  au denumiri din zona muntoasa

Se supun la  vot amendamentele propuse: Se votează cu 15 voturi pentru

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre . Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 6

Proiect de Hotarare  privind  trecerea  din  domeniul public al comunei Ghiroda in domeniul privat

 al comunei Ghiroda, a unor  parcele de teren.

Se prezinta referatul Compartimentului  Juridic .Proiectul are avizele comisiilor de specialitate

Dl.primar: este vorba de terenurile din spatele………

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 7

Proiect de Hotarare privind stabilirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului  Local al

 comunei Ghiroda pentru Se prezinta  referatul

Se prezinta  referatul Compartimentului  Juridic.

Dl consilier Botoca: cat este mp de teren ?

Dl.secretar: 15 euro in sus, nu in jos. Negocieri cu fiecare  in parte. Comisia nu este remunerata. Persoanele vor trebui sa faca act de prezenta la solicitarea noastra. Comisiile  au propus amendamente:

 Comisia nr. 1 propune : dl consilier Gref, dl. Consilier Crisan, dl.consilier Lombrea;

 Comisia nr. 2 propune :

Dl.consilier Botoca: la comisia 1 s-a adoptat aceasta formula pentru a nu fii discutii ca membrii sunt ghirozeni. La Ghiroda  sa  fie membrii consilierii din Giarmata-Vii. Trebuie dat un madat din partea  Consiliului Local privind pasii  care trebuie urmati.

Dl.secretar:cele  cinci persoane vor negocia in numele Consiliului Local si vor veni in fata dumneavoastra cu procesele-verbale.

Dl.consilier Botoca: trebuie  stabilit  un regulament.

Dl.primar; pretul ar trebui sa fie pentru toti la fel.

Dl.secretar; la pretul de 15 euro( 16euro) nu este o suma mare, ulterior se va stabilii si modul de vanzare in rate sau direct.

Dl. consilier Botoca: intr-o sedinta viitoare trebuie stabilit Regulamentul, cetateanul trebuie sa stie  cand trebuie sa plateasca pretul.

Dl secretar: ex-   hotararea Consiliului Local de vanzare a terenurilor  concesionate , este acelasi lucru, cand se stabileste metrul patrat.

Dl.consilier Botoca: nu sunt de accord cu modul de instrainare a acestor terenuri. Vizavi de acste persoane a fost intentate procese, daca au fost incasate cheltuielile de judecata; daca mai este in litigiu acest teren.

Dl primar:  cetatenii au cerut gratuit   acet teren.

Dl.consilier Draganescu: trebuie stabilit cum se platesc cei 15 euro, cine plateste in rate , plateste mai mult ?

Dl.primar:comisia sa fie formata din cei 15 consilieri.

Supus la vot  amendamentul propus de Comisia 1. –Gerf, Crisan , Lombrea , Prilipceanu si Bejenariu. Aprobata cu  15 voturi pentru

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 8

Proiect de Hotarare   privind  modificarea  si   completarea   Hotararii  Consiliului  Local nr. 31/2010

 pentru   aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal “ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare,

 dotari si servicii publice” in extravilan Ghiroda

Prezentat referatul Compartimentului Urbanism. Proiectul  are toate avizele:

Dl secretar: corectie -  cu  doua nume lipsa.

Dl.presedinte: daca sunt obiectii?

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 9

Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului Urbanistic   Zonal”Locuinte   si Functiuni complementare –Giarmata Vii” Giarmata Vii

Prezentat referatul Compartimentului Urbanism. Proiectul  are toate avizele:

Dl.primar: format din 15 parcele . Are avizul CJTimis.

Dl.presedinte: daca sunt obiectii?

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 10

Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal”Extindere locuinte si functiuni

complementare”

in extravilan  Ghiroda, parcela 401922

Prezentat referatul Compartimentului Urbanism. Proiectul  are toate avizele:

Dl.secretar: parcela 192, paralela cu strada Campului , beneficiar Bercea Valer

Dl consilier Draganescu; trebuie lasat drum.

Dl secretar: este drum.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 13 voturi pentru;2 consilier lipsesc din sala de sedinte,  dl Gref si  dl. Botoca.

Diverse.

 

 1. Adresa nr. 5524/S4/09.6.2010 a CJTimis  privind verificarea Hotararii 33/2010, hotarare privind  preluarea

       unui fuselaj MIG 23 fara motor proprietar Statul Romana in administrare  Ministerului Apararii Nationale

Conform art 2 din HCL 33/2010 fuselajul urma sa fie amplasat in sensul giratoriu intersectia DJ 609D cu inel centura. Daca avem avizul Politiei Rutiere privind amplasarea  fuselajului. CJTimis a inainta o adresa  Inspectoratului Judetean de Politie referitor la avizul de amplasare pt fuselaj. Poltia Judeteana a raspuns  ca acest aviz nu a fost solicitat.

Prefectura  a fost in control tematic la Primaria Ghiroda, s-a discutat  si acest subiect, urmeaza sa primim raspunsul de la Prefectura. Daca nu primim raspunsul de la Prefectura, nu amplasam obiectul. La adresa  Prefecturi a fost  inaintat raspunsul. Ne-a fost solicitat de catre  MAN sa reconfirmam dorinta noastra  de a amplasa acel fuselaj, pentru ca Prefectura sa faca nota de fundamentare .

2         Cerererea  domnului consilier Ursu, D-nei Consilier Vlaicu  si a d-nei consilier Suciu M: prin care solicita  participarea la  curs perfectinare prin INA.

Dl primar: anul acesta  avand  in vedere reducerile  care se impun, nu mi se pare normal ca sa cheltuim banul public in acest mod. Anul trecut au fost alte conditii. Anul acesta nu merge nimeni..

Dl.consilier Botoca: perfectinarea profesionala pt Consiliul Local  este prevazuta in Legea 215, este oferta anula de care beneficiaza consilierii locali. Nu ar trebui amestecati  banii pentru formarea consiliului local si cei pentru aparatul propriu. Suma este 800 lei  plus cazarea ,  cred ca aceasta suma este infima fata  de sumele care  se dau pentru alte actuvitati.

Dl.primar:  si anagajati primariei dorescla curs, dar suma inmultita este mare.

D-na consilier Vlaicu: exista colegi care nu au fost la acste cursuri, daca nu mergem toti consilierii la curs , nu vom vorbi acelasi limbaj.

Dl.primar: se taie benzina pentru masina primariei.

Dl.consilier Botoca: pentru cursuri, aveti bugetata suma.

Dl.consilier Gref; este   stipulat in Legea 215 obligativitatea  participarii la curs la primul mandat.

Dl.consilier Ursu: nu mergem in concediu, suntem obligati prin lege sa participam la curs, doresc sa fie supusa la vot..

Dl.consilier Lombrea: pregatirea  profesionala este o necesitate. La nivel de CJTimis sa se organizeze cursuri la Timisoara cu program  dupa masa.

 1. 3.       D-na consilier Suciu M: referatele  privind reparatile.
 2. 4.       D-na consilier Vlaicu : reparatiile la scoala.

Dl.primar:mentionate in referatul de  necesitate.

 1. 5.       Dl.consilier Gref: la fiecare sedinta  as dorii sa se faca  o sinteza despre activitatea  din cursul lunii si ce

       urmeaza a se lucra.. Daca este posibil de a se lua in discutie drumul  Timisoara-Giarmata-Vii, privind

       asfaltarea.

       Dl.primar: bugetul este subtire, nu sunt bani.

 1. 6.       D-na consilier Vlaicu: cate strazi  sunt asfaltate?

Dl.primar: in Ghiroda  9 strazi.

D-na consilier Vlaicu: pe strada Campiei se spune ca se toarna asfalt cu o latime de 3 m.

 1. 7.       Dl.consilier Ursu: iarba de la cimitir ; santul de apa pluviala, nivelarea strazi Predeal, indicatorii de viteza pe

strazi.

 1. 8.       Dl consilier Surdea; atragerea atentiei celor care taie iarba( de la Servuciul ad. Dom public) sar pietre  si sparg geamurile  masinilor parcate. La Caminul Cultural Giarmata-Vii- ventilatoarele.

Dl.primar: nu se poate interveni; alte ventilatoare sau instalatie de clima.

 1. 9.       D-na consilier Suciu F.: burlanele  de la camin infundate
 2. 10.    Dl.consilier Lombrea:  canalele, problema la Ruen.
 3. 11.    Dl.consilier Draganescu: dl Rumpel  nu poate intra la cimitir;

Dl.primar; in cimitir  este noroi din cauza ploilor, daca ne da voie parintele sa bagam pamant, cosita iarba.

 1. 12.    Dl.consilier Usvat: drumul de la Balas?

Dl.primar : proprietarul motelului;

                      Dl.consilier Usvat: 1 -modalitatea de acces al locuitorilor  de pe str.Cerbului in Ghiroda; sa se faca un drum,

avem inginer topograf, este o strada privata;

                                                  2- extindere retea apa pe strada Cerbului;

Dl.primar; se lucreaza in Boz, urmeaza;

Dl.consilier Usvat:

3-       canalizarea ? Caminul Cultural intra in renovare sa  punem si instalatie de clima, pomii de pe strada principala

 1. 13.    D-na consilier Suciu F: canalul de la Stioponi,  vin ploile: casa de pe Teilor pica; intabularea dela Caminul

Cultural;

 1. 14.    Dl primar: da citire Raportului  Primarului  si Deciziei  Curtii de Contruri ca urmare a controlului efectuat in cadrul Primariei Ghiroda.
 2. 15.    Dl.presedinte; declara sedinta  inchisa.

 

 

 

 

 

                SECRETAR COMUNA GHIRODA                                                 PRESEDINTE SEDINTA

                                SORIN PRILIPCEANU                                                                      TIBERIU PAVEL