Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 185 privind aprobarea P.T. pentru investitia: “Modernizare strada Dunarea in comuna... - 18 Iulie, 2018
Hotararea nr. 184 Privind aprobarea infiintarii sectiilor Arte Martiale de Contact si Badminton si... - 18 Iulie, 2018
Hotararea nr. 183 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 3 - 18 Iulie, 2018
Hotararea nr. 182 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neamt Alexandru-Zoran - 18 Iulie, 2018
Hotararea nr. 181 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de... - 18 Iulie, 2018
Hotararea nr. 180 privind modificarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018 - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 179 pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ – Teritoriale... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 178 privind aprobarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 177 pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică cu strigare, a... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 176 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 175 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 174 privind atribuirea numelui: strada Dorna, unei străzi fără nume în... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 173 privind atribuirea numelui: strada Măslinilor, unei străzi fără... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 172 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publica a 12 mp, teren din domeniul... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 171 Privind aprobarea studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Drum... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 170 privind aprobarea cofinanțării “Proiectului regional de dezvoltare a... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 169 pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 168 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al pieței... - 05 Iulie, 2018
Hotararea nr. 167 Privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 166 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a autovehiculului DACIA... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 165 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor publice deschise cu... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 164 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 140/07.05.2018 privind aprobarea... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 163 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 162 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 161 pentru revocarea HCL nr.41/31.01.2018 privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 160 privind modificarea si completarea ANEXEI nr. V –„ Lista bunurilor proprietate publica... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 159 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 158 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 157 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 156 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al pieței... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 155 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a... - 20 Iunie, 2018
Hotararea nr. 154 privind majorarea capitalului social al Societății de Administrare a... - 06 Iunie, 2018
Hotararea nr. 153 privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-primire a gestiunii... - 06 Iunie, 2018
Hotararea nr. 152 privind modificarea si aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Clubului... - 06 Iunie, 2018
Hotararea nr. 151 privind modificarea şi aprobarea structurii Organigramei şi a Statului de... - 06 Iunie, 2018
Hotararea nr. 149 Privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 148 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 112/2, extravilan... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 147 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului A351/3, extravilan... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 146 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 145 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 144 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 177, reprezentând... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 143 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 2 - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 142 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului... - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 141 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018 - 23 Mai, 2018
Hotararea nr. 139 privind aprobarea înființării și funcționării “Piață... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr. 138 Privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 183/31.10.2017 acordarea unui stimulent... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr. 137 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr, 136 privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare şi selecţionare a... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr. 135 privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare şi analiză a modului... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr. 134 privind aprobarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la... - 07 Mai, 2018
Hotararea nr. 133 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 4912 din data de 19 martie 2018 - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 132 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 131 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 130 privind aprobarea atribuirii contractului de finanţare nerambursabila a... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 129 pentru aprobarea de inchiriere fara licitatie publica catre SC. HILFE VET 2009 SRL a... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 128 Pentru modificarea art. 4 din HCL Ghiroda nr. 31/10.09.2008 privind atribuirea de nume... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 127 Privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţionarea de costume... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 126 privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţionarea unui tractor de... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr, 125 privind aprobarea completării şi modificării HCL nr.90/09.03.2018... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 124 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 123 privind atribuirea numelui: strada Bicaz, unei străzi fără nume în... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 122 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 56, extravilan... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr, 121 pentru revocarea HCL nr 17/29.01.2014 – privind întabularea drumului DE 56, localitatea... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 120 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 119 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a... - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 118 privind sustinerea Declaratiei simbolice de Unire cu Republica Moldova - 18 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 117 privind acceptarea sumei aferente despagubirii suprafetei de expropriat a obiectivului... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 116 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 37/2, extravilan... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 115 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 42/2, extravilan... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 114 privind numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 113privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.75/29.07.2009 privind aprobarea... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 112 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 pentru... - 28 Martie, 2018
Hotararea nr. 111 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 110 privind modificarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018 - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 109 Privind acordarea unui sprijin financiar veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 108 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a... - 21 Martie, 2018
Hotarararea nr. 107 privind acordarea de sprijin financiar Bisericii Penticostale Betel, localitatea... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 106 privind aprobarea diminuării suprafeței terenului înscris în CF nr. 403312... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 105 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 104 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului inscris in CF nr... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 103 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 1 - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 102 privind atribuirea numelui: strada Azuga, unei străzi fără nume în... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 101 privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a imobilelor inventariate în... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 100 privind atribuirea numelor: strada Sf. Andrei, Sf. Iosif cel Nou de la Partos, Sf.... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 99 privind aprobarea documentației de diminuare a suprafeței terenului înscris în... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 98 privind atribuirea numelui: strada Izvor, unei străzi fără nume în... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 97 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului inscris in CF nr... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 96 privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a imobilelor inventariate în... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 95 privind acordarea sumei de 150 lei pentru fiecare salariat din cadrul Primariei Comunei... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 94 privind acordarea sumei de 150 lei separat pentru fiecare copil minor al fiecarui... - 21 Martie, 2018
Hotararea nr. 93 privind modificarea Nomenclatorului funcțiilor și a grilei de salarizare... - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 92privind modificarea şi aprobarea structurii Organigramei şi a Statului de... - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 91 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Ghiroda nr. 22 din 27.02.2017 privind... - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 90 privind aprobarea infiinţării Serviciului pentru gestionarea câinilor... - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 89 privind instituirea taxei speciale de salubrizare - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 88 privind modificarea HCL nr. 228/22.11.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor... - 09 Martie, 2018
Hotararea nr. 87 privind aprobarea finanţării pentru programul “Şcoală după... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 86 privind inlocuirea administratorului Societatii de Administrare a Domeniului Public... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 85 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale de... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 84 Privind modificarea HCL 206/31.10.2017 privind aprobarea achizitionarii a saptesprezece... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 83 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 476/3, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 82 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 478, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 81 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 481, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 80 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 492/19, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 79 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 486, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 78 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 238, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 77 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 241, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 76 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 237/50/2, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 75 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 243, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 74 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 485, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 73 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 494, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 72 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 476/2, extravilan... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 71 privind vanzarea imobilului – teren inscris in CF nr.409389 Ghiroda, nr. cad 409389,... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 70 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a terenului de sport... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 69 privind stabilirea unor normative de cheltuieli - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 68 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile... - 21 Februarie, 2018
Hotararea nr. 67 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 66 privind aprobarea documentației de actualizare date imobil înscris în CF nr.... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 65 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 354/4, extravilan... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 64 pentru modificarea si completarea HCL NR. 28/24.02.2016 privind aprobarea Regulamentului... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 63 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 62 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 61 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 60 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 59 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 58 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 57 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 56 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 55 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 54 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr, 53 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 52 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 51 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 50 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 49 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 48 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 47 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 46 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 45 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 44 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 43 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 42 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 41 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 40 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 39 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 38 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 37 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 36 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 35 privind denumirea noului cartier “Cartierul Nou” şi amenajarea Poarta nr.2 de... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 34 privind numirea sălii căminului cultural Giarmata-Vii – Sala “ Mihai Eminescu... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 33 privind atribuirea numelui: strada LUNEI, unei străzi fără nume în... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 32 privind modificarea HCL nr. 204 din 31.10.2017 privind alocarea unor sume de bani... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 31 privind aprobarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018 - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 30 Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 29 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Ghiroda pe anul 2018 si estimari 2019-2021... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 28 privind raportarea excedentului din anul precedent al bugetului local rezultat la... - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 27 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2017 - 09 Februarie, 2018
Hotararea nr. 26 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Comunei Ghiroda,... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 25 privind completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.15 din 16.03.2007 privind valorificarea... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 24 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 289, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 23 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 297, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 22 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 298, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 21 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 292/2, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 20 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 296, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 19 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 18 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 17 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 511/17, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 16 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 76/27/1, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 15 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 260/12, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 14 privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei salariate din Cadrul Primariei comunei... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 13privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 12 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 407/11, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 11 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 408, extravilan... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 10 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 09 privind stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului fie ea, persoana... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 08 privind atribuirea numelui: strada STUPARILOR unei străzi fără nume în... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 07 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 06 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 05 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în vederea... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 04 privind aprobarea scutirilor la impozitul/taxa pe cladire folosita ca domiciliu si... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 03 privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2017 - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 02 privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Ghiroda, pentru anul şcolar... - 08 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 01 privind modificarea HCL Ghiroda nr. 45/25.05.2011 privind aprobarea NORMELOR DE APLICARE... - 08 Ianuarie, 2018