Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 83 privind actualizare date și majorare suprafață de la 1958 mp la 1978 mp,... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 82 privind actualizare date și majorare suprafață de la 2920 mp la 2965 mp,... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 81 privind intabularea imobilului reprezentand str Vălișoara (Ds 302; Ds 306... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 80 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 79 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 78 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 77 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 76 privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al comunei Ghiroda domnului PAUL... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 75 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politia Locala Comuna Ghiroda si... - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 74 privind stabilirea unor normative de cheltuieli - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 73 privind înființarea Clubului de dans sportiv „Dance Spirit Ghiroda” - 19 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 72 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare,... - 12 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 71 privind acceptarea unei oferte de sponsorizare/donație - 12 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 70 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire hală depozit și sediu... - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 69 Intabularea in Cartea Funciara a imobilului reprezentand strada Campiei, intravilan com.... - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 68 privind intabularea drumului DE 152, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 67 privind intabularea drumului DE 435, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 66 privind intabularea drumului DE 4, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 65 privind intabularea drumului DE 194, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 64 privind intabularea drumului DE 227/50, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 63 privind intabularea drumului DE 440, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 62 privind intabularea drumului DE 433/1, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 61 privind intabularea drumului DE 449, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 60 privind intabularea drumului drumului DE 32/2, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 59 privind actualizare date pt parcela cu nr top 163/b/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/45,... - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 58 privind intabularea drumului drumului DE 32/1, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 57 privind revocarea HCL nr 121/28.10.2015 – privind intabularea imobilului reprezentand... - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 56 privind intabularea drumului DE 457, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 55 privind intabularea drumului drumului DE 82/46, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 54 privind intabularea drumului drumului DE 78/2, extravilan com. Ghiroda - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 53 privind acordarea sumei de 150 lei pentru fiecare salariat din cadrul Primariei comunei... - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 52 privind aprobarea Agendei cultural - sportive a Comunei Ghiroda pentru anul 2017 - 29 Martie, 2017
Hotararea nr. 51 privind aprobarea participarii Comunei Ghiroda, judetul Timis la Programul National de... - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 50 privind aprobarea participarii Comunei Ghiroda, judetul Timis la Programul National de... - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 49 privind aprobarea participarii Comunei Ghiroda, judetul Timis la Programul National de... - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 48 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Ghiroda pe anul 2017 si estimari 2018-2020... - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 47 privind raportarea excedentului din anul precedent al bugetului local rezultat la... - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 46 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 45 privind aprobarea modelului contractului de asistenţă juridică - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 44 privind intabularea drumului drumului DE 161, extravilan com. Ghiroda - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 43 privind intabularea drumului drumului DE 153/1/4, extravilan com. Ghiroda - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 42 privind intabularea drumului DE 135/2, extravilan com. Ghiroda - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 41 privind intabularea drumului DE 131/2, extravilan com. Ghiroda - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 49 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 39 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă de locuinte cu... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 38 privind aprobarea tarifului in lei/km, precum si a numarului de curse pentru... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 37 privind aprobarea modificarii HCL nr. 02/09.01.2017 privind aprobarea facilitatilor... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 36 privind punerea la dispozitia Regiei Autonome de Transport Timisoara, cu titlu de... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 35 privind aprobarea modificării Hcl nr. 24/2008 privind aprobarea asocierii Comunei... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 34 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 33 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 32 privind alocarea unor sume de bani pentru tipărirea şi editarea revistei... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 31 PENTRU APROBAREA PROGRAMUL ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DEFINANȚĂRI... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 30 privind acordarea sumei de 150 lei separat pentru fiecare copil minor al fiecarui... - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 29 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2016 - 22 Martie, 2017
Hotararea nr. 28 privind constatarea faptului că terenurile situate intravilan în com Ghiroda,... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 27 privind aprobarea investitiei: ” Modernizare trotuare, accese, dispozitive de scurgere a... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 26 privind aprobarea investitiei: ” Construire gradinita in comuna Ghiroda,jud. Timis” - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 25 privind aprobarea investitiei: ”Infiintare centru cultural in comuna Ghiroda, jud. Timis” - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 24 privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei salariate din Cadrul Primariei comunei... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 23 privind aprobarea concesionarea prin atribuire directa cu negocierea redeventei, a... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 22 privind alegerea viceprimarului comunei GHIRODA - 27 Februarie, 2017
Hoatrarea nr. 21 privind schimbarea din functia de viceprimar al comunei Ghiroda a domnului Bontea Ion - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr. 20 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în vederea... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 19 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 18 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 17 Privind incheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare ce se va... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararae nr. 16 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 15 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 014 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 13 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 12 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 11 privind îndreptarea unei erori materiale survenite în redactarea HCL nr. 85/07.12.2016... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 10 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 209/2016 referitoare la... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 09 privind aprobarea reţelei şcolare de stat care va funcţiona în comuna... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 08 privind constituirea comisiei de evaluare si analiza a modului de indeplinire a... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 07 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 06 pentru aprobarea regulamentului privind factorii de mediu din Comuna Ghiroda precum si... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 05 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 04 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ghiroda şi... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 03 privind aprobarea modalitatii de atribuire, aprobarea contractului de prestari servicii... - 09 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 02 privind aprobarea gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul... - 09 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 01 privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2016 - 09 Ianuarie, 2017