Primaria Ghilad - www.comunaghilad.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Concesiuni

« Inapoi

12 Martie, 2012

Anuntul de licitatie in vederea concesionarii , in baza Regulamentului intern privind organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunurile proprietate privata a comunei Ghilad- a suprafetei de teren in extravilanul Comunei Ghilad,Judetul Timis - 1. informatii generale privind concedentul - PRIMARIA COMUNEI GHILAD; cod fiscal 16500541 ;cu sediul in localitatea Ghilad, str. Principala, Nr. 972/a, Judetul Timis, tel./fax 0256/418221, e-mail primariaghilad@yahoo.com , cont RO 29TREZ62424700220XXXXX DETA Timis . 2. informatii generale privind obiectul concesiunii - Balta intravilan CF 400361- in suprafata de 32.436 mp - Balta extravilan CF400357- in suprafata de 35.632 mp. Ambele sunt in localitatea Ghilad - Balta extavilan CF401080 in suprafata de 67.751 mp in Comuna Ghilad , sat Gad. Concesionarea baltilor se va face in scop de pescuit si agrement. 3. informatii privind documentatia de atribuire- 3.1- Documentatia de atribuire poate fi obtinuta la pretul de 50 ron, in urma unei solicitati scrise de la sediul primariei Comunei Ghilad , loc. Ghilad, nr. 972/A, compartimentul- achizitii publice 3.2. Taxa de participare este de 500 lei/ participant . 3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 02.04.2012, orele 12.00 4. informatii privind ofertele: 4.1.data limita de depunere a ofertelor -09.03.2012, orele 10.00- un exemplar original si un exemplar copie 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele - la sediul primariei Comunei Ghilad , loc. Ghilad, nr. 972/A,cod postal 307113, Judetul Timis 5. data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor -09.04.2012, orele 11.00, la sediul primariei Comunei Ghilad , loc. Ghilad, nr. 972/A,cod postal 307113, Judetul Timis In caz ca nu se adjudeca la prima licitatie aceasta se va repeta din 15 in 15 zile pana la adjudecare 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei- Sectia de contengios administrativ de pe langa Tribunalul Timis str. Tepes-Voda nr. 2, tel 0256/448054/fax 0256/200040, e-mail tribunalul_timis@just.ro, in termen de 15 zile de la comunicare. 7. data transmiterii anuntului de licitatie catre Monitorul Oficial al Romanaiei , in vederea publicarii. 08.03.2012 8 .Informatii suplimentare : tel 0256/418221

Autor: departament achizitii publice si concesiuni