Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Legislatia locala 2018

2018 2017 2016 2015

Dispozitie


Dispozitie


nr. 70 privind delegarea atribuțiilor de secretar al Comunei Fibiș - 13 August, 2018
nr. 69 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al Comunei FIBIȘ - 13 August, 2018
nr. 68 privind constituirea Comisiei de evaluare a materialelor ce vor rezulta în urma demolării... - 09 August, 2018
nr. 67 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de demolare a... - 09 August, 2018
nr. 66 privind convocarea Consiliului Local al comunei FIBIȘ, județul Timiș, în... - 01 August, 2018
nr. 63 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 20 Iulie, 2018
nr. 61 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție... - 02 Iulie, 2018
nr. 59 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță... - 21 Iunie, 2018
nr. 58 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 20 Iunie, 2018
nr. 57 privind desemnarea persoanei responsabile cu accesul și utilizarea aplicației DDAPT... - 04 Iunie, 2018
nr. 56 privind constituirea comisiei de constatare pagube produse de ovine - 04 Iunie, 2018
nr. 54 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 23 Mai, 2018
nr. 53 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție... - 22 Mai, 2018
nr. 51 privind delegarea atribuțiilor de secretar al Comunei Fibiș - 02 Mai, 2018
nr. 49 privind desemnarea responsabilului de lucrările pentru înregistrare sistematică... - 23 Aprilie, 2018
nr. 48 privind modificarea Nomenclatorului arhivistic al primăriei Comunei Fibiș - 23 Aprilie, 2018
nr. 46 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 12 Aprilie, 2018
nr. 45 privind actualizarea componenței Comisiei de recepţie pentru terminarea lucrărilor... - 10 Aprilie, 2018
nr. 44 privind actualizarea componenței comisiei de recepție pentru materialele... - 10 Aprilie, 2018
nr. 43 privind actualizarea componenței comisiei pentru probleme de apărare și numirea... - 10 Aprilie, 2018
nr. 42 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a bunurilor aparţinătoare... - 10 Aprilie, 2018
nr. 41 privind delegarea unor atribuții d-lui Laiu Gabriel, viceprimar al Comunei Fibiș - 04 Aprilie, 2018
nr. 39 privind încetarea contractului individual de muncă al d-rei Gherman Sorina Ana - 23 Martie, 2018
nr. 37 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 15 Martie, 2018
nr. 36 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al Comunei FIBIȘ - 14 Martie, 2018
nr. 33 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului de... - 09 Martie, 2018
nr. 30 privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţilor de pregătire în... - 22 Februarie, 2018
nr. 27 privind delegare atribuții de primar si de secretar al Comunei Fibiș - 16 Februarie, 2018
nr. 26 privind convocarea Consiliului al Comunei Fibiș , jud Timiș în ședința... - 16 Februarie, 2018
nr. 25 privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al Com Fibiș - 05 Februarie, 2018
nr. 23 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, jud Timiș în ședința... - 09 Ianuarie, 2018