Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Legislatia locala 2018

2018 2017 2016 2015

Dispozitie


Dispozitie


nr. 46 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 12 Aprilie, 2018
nr. 45 privind actualizarea componenței Comisiei de recepţie pentru terminarea lucrărilor... - 10 Aprilie, 2018
nr. 44 privind actualizarea componenței comisiei de recepție pentru materialele... - 10 Aprilie, 2018
nr. 43 privind actualizarea componenței comisiei pentru probleme de apărare și numirea... - 10 Aprilie, 2018
nr. 42 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a bunurilor aparţinătoare... - 10 Aprilie, 2018
nr. 41 privind delegarea unor atribuții d-lui Laiu Gabriel, viceprimar al Comunei Fibiș - 04 Aprilie, 2018
nr. 39 privind încetarea contractului individual de muncă al d-rei Gherman Sorina Ana - 23 Martie, 2018
nr. 37 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în... - 15 Martie, 2018
nr. 36 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al Comunei FIBIȘ - 14 Martie, 2018
nr. 33 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului de... - 09 Martie, 2018
nr. 30 privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţilor de pregătire în... - 22 Februarie, 2018
nr. 27 privind delegare atribuții de primar si de secretar al Comunei Fibiș - 16 Februarie, 2018
nr. 26 privind convocarea Consiliului al Comunei Fibiș , jud Timiș în ședința... - 16 Februarie, 2018
nr. 25 privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al Com Fibiș - 05 Februarie, 2018
nr. 23 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, jud Timiș în ședința... - 09 Ianuarie, 2018