Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

FIŞA COMUNEI FIBIŞ

 PE ANUL 2017

 

1. Sediul consiliului local: Fibiş nr. 94/A, telefon/fax 0256 232095

2. Adresă pagină internet: www.comunafibis.ro 

3. E-mail: primariafibis@gmail.com

4. Primar: Carcea Gheorghe Dorel

    Viceprimar: Laiu Gabriel

    Secretar: Mich Adriana Isabela Anca

5. Repere istorice:

6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total = 1595 persoane, din care:

7. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010 = 638

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 1: Fibiş

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

11. Număr posturi în primărie - total = 17, din care:

12. Număr consilieri = 11

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 1

16. Instituţii şcolare:

17. Instituţii sanitare:

18. Instituţii culturale:

19. Baze sportive şi de agrement:

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase: