Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


nr. 83 privind aprobarea Planului de măsuri la nivel de comună pe anul 2019, pentru... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 89 privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 2731 din 03.07.2017 la cererea... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 88 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatori tehnico-economici și alocarea... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 87 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 86 privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 85 privind istituirea taxei speciale de salubrizare - 20 Noiembrie, 2018
nr. 84 privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei Fibiş pentru anul... - 20 Noiembrie, 2018
nr. 82 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pe anul 2019 - 20 Noiembrie, 2018
nr. 81 privind alegerea președintelui de ședință - 20 Noiembrie, 2018
nr. 80 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico -economici și... - 31 Octombrie, 2018
nr. 79 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui... - 31 Octombrie, 2018
nr. 78 privind aprobarea rectificării III a bugetului local pe anul 2018 - 31 Octombrie, 2018
nr. 77 privind organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul... - 31 Octombrie, 2018
nr. 76 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru... - 31 Octombrie, 2018
nr. 75 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 - 31 Octombrie, 2018
nr. 74 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 31 Octombrie, 2018
nr. 73 privind modul de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 24 Octombrie, 2018
nr. 72 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 15 Octombrie, 2018
nr. 71 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea... - 28 Septembrie, 2018
nr. 70 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 28 Septembrie, 2018
nr. 69 hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și... - 28 Septembrie, 2018
nr. 68 privind aprobarea rectificării II a bugetului local pe anul 2018 - 28 Septembrie, 2018
nr. 67 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare... - 28 Septembrie, 2018
nr. 66 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici... - 28 Septembrie, 2018
nr. 65 privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu... - 28 Septembrie, 2018
nr. 64 privind aprobarea încheierii unui protocol de finanțare între Comuna Fibiș prin... - 28 Septembrie, 2018
nr. 63 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea... - 28 Septembrie, 2018
nr. 62 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Consiliul de... - 28 Septembrie, 2018
nr. 61 privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș în calitate de asociat în vederea constituirii... - 28 Septembrie, 2018
nr. 60 privind aprobarea completării H.C.L. Fibiș nr. 9/28.02.2014 prin includerea de noi... - 28 Septembrie, 2018
nr. 59 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 25 Septembrie, 2018
nr. 58 privind darea în administrare a fondului forestier al Comunei către Direcția... - 12 Septembrie, 2018
nr. 57 privind stabilirea procedurii de valorificare a țiglei recuperate în urma demolării... - 13 August, 2018
nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință - 03 August, 2018
nr. 55 privind aprobarea Studiului De Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea... - 03 August, 2018
nr. 54 privind aprobarea prelungirii duratei contract de închiriere nr.2331/05.08.2018 al cărui... - 30 Iulie, 2018
nr. 45 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru reparație tractor din dotarea... - 30 Iunie, 2018
nr. 53 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie... - 27 Iunie, 2018
nr. 52 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie... - 27 Iunie, 2018
nr. 51 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 41 din data de 30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
nr. 50 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 40 din data de 30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
nr. 49 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 27 Iunie, 2018
nr. 48 privind aprobarea cofinanţării ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de... - 27 Iunie, 2018
nr. 47 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 27 Iunie, 2018
nr. 46 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 27 Iunie, 2018
nr. 44 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice... - 30 Mai, 2018
nr. 43 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 30 Mai, 2018
nr. 42 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 30 Mai, 2018
nr. 41 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 30 Mai, 2018
nr. 40 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 30 Mai, 2018
nr. 39 privind aprobarea modelului de contract pentru constituirea dreptului de servitute pentru... - 30 Mai, 2018
nr. 38 privind aprobarea modelului de contract pentru constituirea dreptului de servitute pentru... - 30 Mai, 2018
nr. 37 privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul ......pt rețelele de... - 30 Mai, 2018
nr. 36 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru vânzarea unui teren... - 30 Mai, 2018
nr. 35 privind alegerea președintelui de ședință - 30 Mai, 2018
nr. 34 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren extravilan ce aparține domeniului... - 30 Mai, 2018
nr. 33 privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Fibiș pentru anul școlar... - 19 Aprilie, 2018
nr. 32 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în domeniul achiziției... - 19 Aprilie, 2018
nr. 31 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 19 Aprilie, 2018
nr. 30 privind aprobarea modificării suprafeței contract de închiriere nr.2140/03.06.2015... - 19 Aprilie, 2018
nr.29 privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții al aparatului de specialitate al... - 19 Aprilie, 2018
nr. 28 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 - 19 Aprilie, 2018
nr. 27 privind modificarea componenței comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii... - 19 Aprilie, 2018
nr. 26 încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în localitatea Fibiș nr. 62 - 22 Martie, 2018
nr. 25 privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 22 Martie, 2018
nr. 24 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2153/04.06.2015 încheiat cu PELEA RADU I.I. - 22 Martie, 2018
nr. 23 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2018 - 22 Martie, 2018
nr. 22 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiş - 22 Martie, 2018
nr. 21 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 22 Martie, 2018
nr. 20 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 22 Martie, 2018
nr. 19 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare xerox - 22 Martie, 2018
nr. 18 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 17 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 16 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 15 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 14 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul... - 22 Martie, 2018
nr. 13 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor... - 22 Martie, 2018
nr.12 privind modificarea HCL Fibiș nr.75/25.10.2017 referitoare la aprobare DALI cu indicatori... - 14 Martie, 2018
nr. 11 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de... - 23 Februarie, 2018
nr. 10 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 9 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 23 Februarie, 2018
nr. 8 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Veriveș Alexandra-Florinela - 23 Februarie, 2018
nr. 7 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 6 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Neșcu Marcela-Georgiana - 23 Februarie, 2018
nr. 5 privind alegerea președintelui de ședință - 23 Februarie, 2018
nr. 4 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 23 Februarie, 2018
nr. 3 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit... - 23 Februarie, 2018
nr. 2 privind aprobare îndreptare erori materiale și actualizare date UI pentru unele terenuri... - 16 Ianuarie, 2018
nr. 1 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 16 Ianuarie, 2018