Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


nr. 72 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 15 Octombrie, 2018
nr. 71 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea... - 28 Septembrie, 2018
nr. 70 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 28 Septembrie, 2018
nr. 69 hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și... - 28 Septembrie, 2018
nr. 68 privind aprobarea rectificării II a bugetului local pe anul 2018 - 28 Septembrie, 2018
nr. 67 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare... - 28 Septembrie, 2018
nr. 66 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici... - 28 Septembrie, 2018
nr. 65 privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu... - 28 Septembrie, 2018
nr. 64 privind aprobarea încheierii unui protocol de finanțare între Comuna Fibiș prin... - 28 Septembrie, 2018
nr. 63 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea... - 28 Septembrie, 2018
nr. 62 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Consiliul de... - 28 Septembrie, 2018
nr. 61 privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș în calitate de asociat în vederea constituirii... - 28 Septembrie, 2018
nr. 60 privind aprobarea completării H.C.L. Fibiș nr. 9/28.02.2014 prin includerea de noi... - 28 Septembrie, 2018
nr. 59 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 25 Septembrie, 2018
nr. 58 privind darea în administrare a fondului forestier al Comunei către Direcția... - 12 Septembrie, 2018
nr. 57 privind stabilirea procedurii de valorificare a țiglei recuperate în urma demolării... - 13 August, 2018
nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință - 03 August, 2018
nr. 55 privind aprobarea Studiului De Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea... - 03 August, 2018
nr. 54 privind aprobarea prelungirii duratei contract de închiriere nr.2331/05.08.2018 al cărui... - 30 Iulie, 2018
nr. 45 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru reparație tractor din dotarea... - 30 Iunie, 2018
nr. 53 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie... - 27 Iunie, 2018
nr. 52 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie... - 27 Iunie, 2018
nr. 51 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 41 din data de 30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
nr. 50 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 40 din data de 30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
nr. 49 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 27 Iunie, 2018
nr. 48 privind aprobarea cofinanţării ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de... - 27 Iunie, 2018
nr. 47 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 27 Iunie, 2018
nr. 46 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 27 Iunie, 2018
nr. 44 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice... - 30 Mai, 2018
nr. 43 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 30 Mai, 2018
nr. 42 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 30 Mai, 2018
nr. 41 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 30 Mai, 2018
nr. 40 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 30 Mai, 2018
nr. 39 privind aprobarea modelului de contract pentru constituirea dreptului de servitute pentru... - 30 Mai, 2018
nr. 38 privind aprobarea modelului de contract pentru constituirea dreptului de servitute pentru... - 30 Mai, 2018
nr. 37 privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul ......pt rețelele de... - 30 Mai, 2018
nr. 36 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru vânzarea unui teren... - 30 Mai, 2018
nr. 35 privind alegerea președintelui de ședință - 30 Mai, 2018
nr. 34 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren extravilan ce aparține domeniului... - 30 Mai, 2018
nr. 33 privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Fibiș pentru anul școlar... - 19 Aprilie, 2018
nr. 32 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în domeniul achiziției... - 19 Aprilie, 2018
nr. 31 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 19 Aprilie, 2018
nr. 30 privind aprobarea modificării suprafeței contract de închiriere nr.2140/03.06.2015... - 19 Aprilie, 2018
nr.29 privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții al aparatului de specialitate al... - 19 Aprilie, 2018
nr. 28 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 - 19 Aprilie, 2018
nr. 27 privind modificarea componenței comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii... - 19 Aprilie, 2018
nr. 26 încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în localitatea Fibiș nr. 62 - 22 Martie, 2018
nr. 25 privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 22 Martie, 2018
nr. 24 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2153/04.06.2015 încheiat cu PELEA RADU I.I. - 22 Martie, 2018
nr. 23 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2018 - 22 Martie, 2018
nr. 22 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiş - 22 Martie, 2018
nr. 21 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 22 Martie, 2018
nr. 20 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 22 Martie, 2018
nr. 19 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare xerox - 22 Martie, 2018
nr. 18 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 17 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 16 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 15 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 14 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul... - 22 Martie, 2018
nr. 13 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor... - 22 Martie, 2018
nr.12 privind modificarea HCL Fibiș nr.75/25.10.2017 referitoare la aprobare DALI cu indicatori... - 14 Martie, 2018
nr. 11 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de... - 23 Februarie, 2018
nr. 10 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 9 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 23 Februarie, 2018
nr. 8 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Veriveș Alexandra-Florinela - 23 Februarie, 2018
nr. 7 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 6 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Neșcu Marcela-Georgiana - 23 Februarie, 2018
nr. 5 privind alegerea președintelui de ședință - 23 Februarie, 2018
nr. 4 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 23 Februarie, 2018
nr. 3 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit... - 23 Februarie, 2018
nr. 2 privind aprobare îndreptare erori materiale și actualizare date UI pentru unele terenuri... - 16 Ianuarie, 2018
nr. 1 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 16 Ianuarie, 2018